Blogg
Magnus Bromark

Litar du på pensionen?

Jag var på semester förra veckan. Jag var på en resort där golf, tennis, bad och ett allmänt gott liv var i fokus. Slående var att det var stor andel +65-åringar, alltså ålderpensionärer, som var där. Skönt liv tänkte jag!

När jag kom till jobbet i morse fick jag läsa en ny studie, genomförd av Novus, där det undersökts hur pensionärer och blivande pensionärer ser på tryggheten i pensionssystemet. Resultatet visar att knappt 4 av 10 anser att pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär. Vidare anser 7 av 10 att man behöver arbeta extra som pensionär för att kunna ha en god levnadsstandard. Andelen kvinnor (71 procent) som trodde det var högre än andelen män (65 procent).

 

I resultatet framkommer det att kvinnor har en mer pessimistisk syn på pensionen än män, framför allt när det gäller de ekonomiska möjligheterna att leva det liv man önskar. På frågan om pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär är det bara 30 procent av kvinnorna som instämmer, jämfört med 45 procent av männen.

 

Varför är det så här?

Det finns flera anledningar till att kvinnor i högre grad anser att pensionssystemet inte ger en trygg försörjning. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män vilket leder till lägre pension, det är vanligare att kvinnor arbetar deltid och/eller är hemma långa perioder med barn. Även det straffas i pensionssystemet och begränsar möjligheterna som pensionär. Även de låga resultaten för männen ger lite eftertanke tycker jag.

 

Min reflektion:

Jag såg hur trevligt det kan vara att vara ålderspensionär där man kan resa, spela golf, se nya saker, träffa nya människor etc. Samtidigt ser jag resultaten av studien som ger lite rysningar; ”Kanske inte det kommer att bli så för att jag inte har råd?”

 

Min rekommendation:

Gör en rejäl analys av just din situation! Kontakta din rådgivare och gå igenom. Fundera på om du kan spara mer för att få uppleva det du vill uppleva!

Om en vecka! Magnus

Senaste inläggen.