Blogg
Magnus Bromark

Höjd skatt på ISK

Regeringen har presenterat sin höstbudget där de ekonomiskt svaga får anses vara vinnare. Bedömare har pekat ut pensionärer, barnfamiljer, studenter och sjukskrivna som de som får ta del av det utrymme regeringen vill fördela. Det finns också en viss omfördelning inom företag som inte fått samma utrymme. Genom att skatten för kapitalförsäkringar höjs försvinner en del av den upparbetade pensionen till skatt. Man har också aviserat yrkesutbildning på yrkesvux och yrkeshögskolan som ska bidra till att få in rätt folk på arbetsmarknaden.

Naturligtvis finns röster för och emot, det handlar nog främst om vilken politisk övertygelse man har. En försämring som ändå är värd att stanna till på är den föreslagna höjningen av skatten vid sparande på investeringssparkonto (ISK). Höjningen föreslås vara en procentenhet. ISK har varit en av de populäraste sparprodukterna både hos oss och i andra banker sedan det infördes. Anledningen till populariteten är bland annat;

  • Enkelhet. Du slipper deklarera dina transaktioner för aktier och andelar. En schablonskatt på ditt sparande dras.
  • Billigt. Ingen specifik kostnad för kontot.
  • Skattefördel. Låg beskattning som utgår från statslåneräntan. Normalt hade nog detta inte varit en så stor fördel men genom det extrema ränteläget så blev det kanske ”för bra”?

Jag hoppas nu att kritikerna inte får rätt när det gäller ISK. De menar att det är fel signal som skickas till pensionsspararna. Våra pensioner kommer troligen att vara betydligt lägre i framtiden i förhållande till vår lön än vad vi sett historiskt. Bland annat det låga ränteläget bidrar tydligt till detta. Avkastningen blir helt enkelt för låg för att ge en god pension. Antagandet om högre medelålder är ett annat skäl till mer ”utspädd” pension.

När införs den?

Om regeringen får ett JA på sin budget införs åtgärderna löpande från och med 2018-01-01.

Hur kan du som sparar i ISK tänka då?

Vi har alla våra individuella situationer men jag tycker fortfarande att sparande via ISK är tillräckligt gynnsamt. Det finns helt enkelt få bättre alternativ. Kanske bör man lite extra fundera över viktning och tidshorisont i sparandet. Kanske bör du ta mer risk? Kanske är det andra justeringar som behövs. Som vanligt är det klokt om du tar kontakt med din rådgivare för att gå igenom.

Om en vecka//Magnus

Senaste inläggen.