Blogg
Solveig Zander

Blandat smågodis

Efter seniornätsverket hade sitt möte i Stockholm för snart 2 v sedan har det varit många samtal om seniora frågor. Givetvis är det som är bra för yngre också bra för äldre när det gäller tillgänglighet, social samvaro , trygghet, närhet till vården, bra boende och bra ekonomi. För oavsett vilken ålder man är i så är synpunkter och önskemål tämligen lika. I Knivsta i förra veckan var det en bra diskussion med Knivstabor  om seniorers önskemål och behov. Väldigt intressant för det finns olika behov hos pensionärer. Vissa har hög pension och andra låg. Det gör livet olika. Centerkvinnorna i Enköpingsbygden har haft sitt årsmöte. Vid Centerkvinnornas årsmöte innebar det kulturella välkomnandet av att Curt Beijer och Börje Öhling ,  berätta om den säregen Kyrkoherde som verkat i bygden, Axel Hallonlöf.  Han bytte nämligen hushållerskor som andra byter skjorta, eller oftare. Självklart följdes det av en  diskussion om kvinnors förutsättningar förr eller under de första 50 åren på 1900-talet. Nog har livet ändrats.

Vid Centerpartiets kommundagar som var i slutet av förra veckan hade givetvis Centerkvinnorna en given plats. På bilden syns centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl när hon framför de jämställdhetsfrågor som förbundet jobbar med. Trygghetsfrågor, familjepolitik, lika lön och att våga ta plats i den opinionsbildande debatten bl a.

Men vid kommundagarna var det också nätverksträffar och vi som hade en seniorträff hade många deltagare. Så då diskuterade jag dessa frågor igen. Men mest intressant var nog ändå Annie Lööfs inledningsanförande. Hon tog upp trygghetsfrågor, de som rörde gator och torg och de som rörde tillgång till vård. Polisens, räddningstjänstens och sjukvårdpersonalen möjligheter att klara av sina jobb och inte bli hotade. Viktiga frågor bland mycket annat. Samverkan med alliansen var också en punkt. Det resulterade i att som från ingenstans kom Alliansens 3 övriga partiledare dit. säga vad man vill men det kan vara riktigt roliga när de inte måste stå i utfrågningar i media. Vi drygt 1000 personer som var där skrattade gott åt deras olika synpunkter. Det bådar gott för samarbetet.

För att ytterligare visa på lite ”gott och blandat” måste jag nämna att jag också har varit på Ungdomens riksdag och återigen insett att våra ungdomar som går andra året på gymnasiet är skärpta. Säga vad man vill men så är det. Barnnätverkets träffa med den vikarierande Barnombudsmannen är också något jag bär med mig. Hon berättade om Bo:s samtal med många ungdomar. De känner inte någon framtidstro. De är vilsna i samhället. Det är oavsett var ilandet de bor.  Vi vuxna bär ansvaret för det. Självklart finns det en bättre framtid, ett vuxenliv som de ska se fram emot. Det är vi vuxna som har skyldighet att se till det. Framför allt att vara positiva själva!

 

Senaste inläggen.
Tierpsbesök 29 Aug
+18 31 Jul
Punktering 31 Jul
29 Jul