Blogg
Per Markus Risman
Kategori. Socialdemokraterna

Arbetskraftsinvandring är farligt

Arbetskraftsinvandring är farligt.  Det går inte att undvika den diskussionen. Med det sagt måste inte arbetskraftsinvandring vara farligt, givetvis. Det kan också vara harmlöst, tillväxtdrivande och utvecklande i många fall. När den är reglerad, behovsanpassad och efter svenska arbetsmarknadens regler. Idag är den inte det. Därför är den farlig. Jag vet inte om det var det Socialdemokraterna ville åt när de la ut bilden med Löfvén och texten ”det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra.” Jag tänker gissa att det inte var det. Jag tänker istället gissa att det var ett populistiskt utspel för att uppvakta sverigedemokrater inför valet. Tragiskt, för vi behöver en uppriktig diskussion om varför arbetskraftsinvandringen i Sverige är farlig för arbetarklassen.

”[…] idag är vittnesmålen många om den rovdrift på utländsk arbetskraft som pågår i Sverige. Regeringen har skapat ett system där utländska arbetstagare hamnar i en orimlig beroendeställning till sina arbetsgivare och blir lätta offer för exploatering.” Så skriver sju fackförbund, däribland Byggnads och Hotell- och restaurang. Vad de vänder sig emot är den s.k. ”partsgemensamma” behovsprövning vid arbetskraftsinvandring avskaffades. Den tidigare regleringen höll arbetskraftsinvandringen på en hanterbar nivå. Den avskaffades dock av borgarna och Miljöpartiet i förmån för att låta företagaren bestämma om de har ett behov eller inte. Men problemet handlar inte bara om att dagens regler möjliggör ohämmad arbetskraftsinvandring från tredje land utanför EU. Även EU öppnar upp för arbetskraftsinvandring i och med den fria rörligheten. Idag är det vanligt att se polacker, rumäner m.fl. jobba i vägbyggen, konstruktion och annat. Ofta med orimliga villkor. Ofta svart. Ofta med låga löner. Sällan med kollektivavtal. Vad vi har är alltså en giftig cocktail av EU-regler och en avskaffad behovsprövning som möjliggör för företagare att ta hit arbetare för lägre löner och sämre villkor istället för att anställa arbetslösa i Sverige med bra lön och bra villkor.

Och att det är en giftig cocktail kan ingen ifrågasätta. Sverige har det mest avreglerade arbetskraftsinvandringssystemet av alla OECD-länder. Under 2017 kom över 15 000 arbetskraftsinvandrare till Sverige. 3 000 av dem var bärplockare och 1 500 av dem jobbar som någon form av kökspersonal. Samtidigt visar en rapport från LO att 44% av alla jobb som arbetskraftsinvandrare får inte kräver någon särskild yrkesutbildning. Utöver de arbetstillfällena är 10% inom omsorgsarbeten och 7% är inom byggbranschen. Bara en tredjedel kräver faktisk utbildning och särskild kvalifikation. Detta räknar inte in arbetskraftsinvandringen inom EU. Annan forskning visar att detta system riskerar lönedumpning att ske. Återigen är vi där: arbetskraftsinvandringen är farlig med rådande system. Istället för att föra in kvalificerade arbetare i Sverige som genererar fler arbeten kommer okvalificerade arbetare in, som jobbar för lägre lön och sämre villkor, lönedumpar för svenska arbetare samt tar jobb som annars kan gå till nyanlända, unga och långtidsarbetslösa.

”Nationalist” blir svaret på det här. Inte sällan från Socialdemokraternas juniora partner i regeringen MP, och från andra allehanda liberaler. Självfallet är det inte nationalism. Anklagelsen om nationalism från liberalerna i Miljöpartiet och Alliansen grundar sig i en ovilja att se vad rådande system leder till. Antingen drivs de av en naiv världsbild om att öppna gränser kommer lösa världens problem, en världsbild som hotas av de problem som dagens arbetskraftsinvandring faktiskt för med sig. Eller så drivs de av profithunger när de ser att de kan sänka löner och kostnader för arbete för att ro hem större vinster. Men att låta naiva världsbilder och profithunger stå i vägen för bra löner och jobb åt de som bor i Sverige tycker jag inte är rimligt. Trots att jag blir anklagad för att vara nationalist. Och jag tycker inte heller det är rimligt att bli anklagad att vara nationalist för att jag inte anser att thailändare och folk från andra länder ska utnyttjas i vad som ibland liknar mer slaveri än arbete på svensk arbetsmarknad. Att stoppa huvudet i sanden är inte ett alternativ.

Så tillbaka är vi vid Socialdemokraternas påstående. Ja, det är en ogenerad flört höger ut. Ja, det är olämpligt språk som insinuerar att det är invandrarnas fel och inte företagen som utnyttjar dem. Ja, det är angrepp som inte fokuserar på det bristfällande systemet och problemen vi har med EU. Men det finns en poäng. Det är orimligt att svenska företagare kan utnyttja tusentals av invandrare för arbete som arbetslösa här kan utföra – bara för att kunna sänka svenska löner och arbetsvillkor.

Kommunfullmäktigeordförande får inte kalla ledamöter för nedsättande smeknamn


Ibland händer det att män inte beter sig särskilt okej mot kvinnor. Det händer, dessvärre, även i kommunfullmäktige. Idag kom ett praktexempel på just sådant beteende. Det hela utspelade sig när Monica Hallgren, Centerpartist, nyttjade sin rätt att ställa frågor till nämndordföranden och blev kallad ”flitiga Lisa” av kommunfullmäktiges ordförande Rolf Carlsson, socialdemokrat.

Det hela kan tyckas trivialt men jag tycker inte att det är det. Våra ledamöter i kommunfullmäktige är valda för att bedriva politik. Att fullmäktiges ordförande, han som skall opartiskt leda mötet, ger smeknamn och förminskar arbetet som kvinnor gör i fullmäktige på det viset, istället för att bemöta dem som bemyndigade ledamöter, är väldigt olämpligt. Det är att förminska tankarna och energin som ligger bakom deras engagemang. Det är som att Carlsson hade kallat henne för ”lilla gumman”.

Jag förväntar mig att fullmäktiges ordförande opartiskt skall leda mötet. Därför reagerar jag på det här. Att det är en ogenerad härskarteknik riktat mot en kvinnlig ledamot i opposition gör det bara värre. Det här är inte bara ett brott mot ordförandes roll, det är ett uttryck för sexism. Jag hoppas att Hallgren fortsätter ställa sina kloka frågor och att Carlsson inser sitt fel och ber om ursäkt. Framförallt till Hallgren, men också till hela fullmäktige vars förtroende han har missbrukat.

De obekväma frågorna om kulturhus i stattomten

I dagens Enköpings Posten kan vi läsa om de troliga planerna att bygga ett kulturhus i stattomten. Sådana tankar har funnits länge. Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman har vid flera tillfällen tämligen ogenerat och ibland till och med rätt krasst propagerat för den idéen, med liten hänsyn till verklighetens krav. Vi vet givetvis inte om EP:s rapportering stämmer men om det gör det finns det några ömmande perspektiv som måste bejakas för ett Kulturhus i stattomten är långt ifrån optimalt.

Stattomten är idag för liten för att kunna innehålla kulturskola, konsertlokal, utställningslokal, bibliotek, förvaltningskontor och föreningslokaler som idag är planen-ish att Kulturhuset skall innehålla; i syfte att maximera synergieffekter och vara kostnadseffektiva. Undantaget skulle vara om Kulturhuset blev tiovåningar, en höjdnivå kommunfullmäktige redan sagt nej till. Om vi ska ha Kulturhuset i stattomten finns det egentligen bara två alternativ på vägar framåt. 1) Vi får ett tiovåningshus, eller 2) Kulturhuset splittras. Det är vad styret måste välja mellan.

Om styret vill ha ett tiovåningshus blir de skyldiga ett svar om varför de har svängt i frågan. Jag personligen känner att ett tiovåningshus i stadskärnan oavsett är apart vem som än bygger det och inte önskvärt på något sätt. Ett kulturhus skulle inte per automatik respektera Enköpings särprägel och känsla mer än ett bostadshus. Men, ett sådant hus skulle kunna innehålla hela Kulturhuset i centrum och det är onekligen bra.

Om styret vill att Kulturhuset skall splittras blir man återigen skyldig svar; den här gången två svar. Den första frågan Socialdemokraterna och Nystart Enköping måste företa sig att svara på är varför de nu, efter 20 år, överger planen på att samla kulturverksamheter under ett tak för att skapa bättre förutsättningar för samarbete, synergieffekter och kostnadeffektivisera. Det andra svaret skyldig är vilken verksamhet som skall brytas ut och därav förlora effekterna av att vara under ett och samma tak. Är det Kulturskolan som skall vara kvar i sina undermåliga lokaler? Eller kommer vi stå med två nybyggen för Upplevelsenämndens kulturverksamhet?

Frågetecknen är omfattande men faktum är att svaren på dessa frågor knappast kommer bli tacksamma. Att förlägga det nya Kulturhuset, hur modernt och roligt än känns, i centrum är helt enkelt långt ifrån det ansvarsfull eller det optimala.

För mig är det viktiga att vi ger de anställda en dräglig arbetsmiljö, samlar kulturverksamheter under ett tak och ger kulturlivet att tillsammans med Enköping kommun möjligheter att växa. Kulturhuset måste innehålla både möjligheter för spetsverksamhet och bred verksamhet för alla av kommunens medborgare. Stattomten står inför stora utmaningar för att kunna uppfylla det och det gör mig väldigt orolig. Därför måste S och NE svara på frågorna så att vi får ett bra kulturhus och så att det inte blir en snedprioritering för framtiden!

Politikervurm för PEAB – en pinsam styggelse

”Staten och kapitalet, sitter i samma båt!” Så sjöng proggbandet Blå Tåget för flera år sedan. Många av er känner nog igen det. Dels den faktiska texten men också vad de sjunger om. Inte minst går den att känna igen nu i Enköping i den diskussion som vecklar ut sig framför oss om stattomten, aka gropen, aka stadshotellet, aka Enköpings största politiska misslyckande. För just nu sitter Enköpings politiker och PEAB i samma båt och Enköpings politiker ror så hårt att svetten den lackar – mot en gråkoloss till tiovåningshus.

För flera år sedan köpte PEAB upp stadshotellet, med annan tomt, för en billig peng mot löftet att de skulle renovera stadshotellet. Det var en överenskommelse där PEAB absolut var en vinnare. Trots denna överenskommelse svängde det snabbt och snart ville PEAB riva Stadshotellet för att kunna bygga nytt. Och trots hårt motstånd fick de som de ville. Och nu vill de bygga tiovåningshus för att kunna maximera sina vinster.

Det var tack vare Enköpings politikers undfallenhet som Stadshotellet kunde rivas. Det var ett kulturhistoriskt och politiskt nederlag. Frågan är nu om samma undfallenhet kommer låta PEAB slå upp ett tiovåningshus trots att det kommer göra mer skada än nytta. Och det ser ut som så när partier tävlar i vilka som kan fjäska mest för PEAB. Först kom Socialdemokraterna och Nystart Enköping med förslag på tiovåningshus, något som snabbt kontrades av Miljöpartiet med markbyte som innebär att vi får ett höghus på torget! MP vill ge bort attraktiv och dyr mark till PEAB helt enkelt.

Det finns många argumentet mot tio våningshus vid torget. Dels skulle det så markant bryta mot stadsbilden att staden helt enkelt förlorar i attraktivitet. Den unika stadsbilden som en grön parkstad nära Mälaren Enköping har är ett varumärke som leder till turism och inflyttningar i Enköping och det skapar tillväxt. Vidare skulle en sådan byggnad göra stora torget mindre attraktivt, b.la. genom att blockera sol, vilket i sin tur skulle skada småhandel i kommun. Att Enköpings politiker frånser detta för att tillfredsställa PEABS aktieägares vinstkrav är bara pinsamt.

Men vad som kanske är mest pinsamt är inte att de frånser tillväxtperspektiven, utan medborgarnas vilja. Bara det faktum att Socialdemokraterna som tydligt har sagt att de vill ha ett tiovåningshus, nu har en internetenkät ute där en klar majoritet har sagt nej till det talar klarspråk. Frågan är om en majoritet av Enköpings politiker bryr sig om medborgarnas vilja, eller om PEABS vinstkrav är viktigare.

Om Enköpings politiker tar medborgarnas vilja på allvar, och faktiskt bryr sig om den långsiktiga tillväxten i kommunen så måste detta fjomperi som vurmeriet för PEAB innebär upphöra. Enköpings politiker måste ta på sig hårdhandskarna och sätta PEAB på plats. Vi måste visa att vi inte längre tänker bli överkörda av PEAB och ta tillbaka marken. PEAB har för länge sedan förverkat rätten att äga och bygga på den marken när de så klart och tydligt visar att de inte bryr sig om Enköpings medborgares vilja eller Enköpings långsiktiga tillväxt.

Den politiska situation som nu vecklat ut framför oss är för mig som socialist vämjelig. För visst borde det vara så att Enköpings politiker gör det som är bäst Enköpings medborgare. I detta fall är det att sätta press på PEAB och få dem att förstå att Enköping inte längre tolererar deras fjantfasoner och arrogans. Men nu gör inte kommunen det, istället vurmar en majoritet i kommunfullmäktige för PEAB på ett sätt som bara är pinsamt och en styggelse. Men så är det väl när kommunen och kapitalet sitter i samma båt.

Kappvändare, krakar och fegisar

Det brukar med rätta hävdas att det är i extraordinära tider som vi visar våra rätta jag. Att i tider av unika utmaningar och ut-över-det-vanliga prövningar så kommer våra rätta färger fram. Jag är benägen att hålla med om det. Det är därför jag nu blir förvånad över den nya migrationspolitiska överenskommelse som regeringen nu slutit som b.la. innehåller tvivelaktiga förslag om tillfälliga uppehållstillstånd för alla och id-kontroller i varenda gatuhörn för flyktingar. En hade hoppats att i denna tid av högt flyktingmottagande så hade regeringen visat sig vara en solidarisk och human regering. Istället visar de nu sig vara en allians av kappvändare, krakar och fegisar som i historisk snabbhet har vikit sig för en höger-om-höger nationalkonservativ politik, helt befriad från humanism och solidaritet.

Regeringens migrationspolitiska överenskommelse visar upp den värsta sidan av politiken: hyckleriet, de tomma orden och de brutna löftena. Stefan Löfven som stod bara för någon månad sedan och sade: ”Mitt Europa bygger inga murar” bygger just nu det runt Sverige: höga, dödliga murar. Miljöpartiet som innan valet och starkt under valrörelsen stod upp för en human flyktingpolitik sviker nu alla sina löften. Ageranden som detta är i högsta grad ryggradslöst.

Med denna överenskommelse sviker dock inte regeringen bara det som röstade på dem för att få en solidarisk, medmänsklig och human politik. Regeringen sviker också de som flytt från hot om att bli halshuggna av Daesh/IS, vars hem blir bombade med oljefatsbomber av Al-Bashar regimen och nu flyr krig. De som är absolut svagast. De som inget har. Det är ett svek som är oförlåtligt.

Förstå att mina hårda ord inte är bottnade i min upprördhet över förslagen. Jag är upprörd över förslagen. Jag är förbannad över den väg regeringen, hand i hand med höger-om-konservatismens glada gäng, nu går på migrationsfrågan. Jag är förbannad över den ovärdiga politik regeringen för i flyktingfrågan. Förbannad. Förbannad. Förbannad. Men det är inte denna obönhörliga ilska och upprördhet som får mig att fälla min dom över regeringen. Det är min besvikelse över att alla de vackra ord som hölls upp i valrörelsen och bara för några månader sedan om solidaritet, ansvaret mot omvärlden och Sverige som humanitär stormakt har flugit ut genom fönstret snabbare än tre röda. Jag säger det jag gör för regeringen har svikit sina löften och de principer de har påstått sig ha.

Att regeringen agerar såhär principlöst och fegt under en tid av stor press och stora utmaningar är allt annat än vad Sverige behöver. I tider som detta, när folk flyr krig och brutala övergrepp, när högerextremismen väller ut sin illa luktande buk över Europa i 30-tals nostalgi och människors rättigheter och värdighet är under anfall behövdes det en regering som principiellt står fast för människors lika värde och solidaritet. Men inte. Istället har vi fått en principlös skara av kappvändare, krakar och fegisar som sviker Sverige och de som flyr från brutala krig. Och jag förbannar dem för det.

 

Djupare kommentarer till nedskärningarna

Idag kommenterade jag i EP de nedskärningar som väntar Upplevelsenämnden. Jag tänkte nu ge en djupare och mer nyanserad bild av vad det är som egentligen händer.

Nedskärningarna är minst sagt tragiska. Det är en kolossal felprioritering av den styrande minoriteten och jag beklagar att det som händer nu händer. Dock är det den krassa verkligheten och konsekvenserna av de beslut som fattats. Det är nämligen som så att den budget som lades av Socialdemokraterna och Nystart Enköping skulle innebära nedskärningar. Det visste alla. Därför står vi där vi står nu där vi i bästa fall måste skära ned 1.4 miljoner kronor och i värsta fall 2.6 miljoner kronor. Där vi dock står nu är med den sämsta budgeten i mannaminne för upplevelsenämnden och det är pinsamt!

Anledningen till att vi får nedskärningar är för att de volymutjämningar vi har i kommunen inte funkar på upplevelsenämnden. De är dimensionerade efter andra verksamheter som skolor eller äldrevård men inte ”fria” verksamheter som fritidsgårdar, konstunderhåll eller besök vid runstenar. Därför räcker inte kompensationen som Socialdemokraterna och Nystart Enköping sköt till i deras budget. Detta var dock ingen nyhet heller. Socialdemokraterna visste detta mycket väl.

Vad jag tycker är värst är den stress vi utsätter våra medarbetare för. Jag säger som jag sade i budgetdebatten i kommunfullmäktige: vi har en underbar förvaltning med medarbetare som kan göra extremt mycket på väldigt lite resurser. Det är synd att vi politiker inte kan matcha denna ambitionsnivå och göra Enköping till den kulturpärla vi har all potential att bli! Och utifrån det måste jag upprepa mig och återigen konstatera att det är den värsta budgeten för upplevelsenämnden någonsin!

Vad kommer det innebära i praktiken då? Det vet vi inte. Flera av de förslag som nämndes i EP idag är just bara det; förslag! Vi vet inte om babysimmet kommer försvinna, om Grillbys bibliotek kommer läggas ned eller vad som försvinner och inte försvinner. Så enkelt är det bara. Däremot kan jag konstatera att flera av de förslag som ligger på bordet är direkt kultur-, tillväxt- och familjefientliga. Vi i Vänsterpartiet kommer inte vara delaktiga i att driva igenom en sådan politik. Vi kommer kämpa in till sista man mot sådan politik! Ej heller kommer vi medverka i förslag som bryter mot våra vallöften. Detta är mitt löfte till er!

Vad som kommer hända nu är att vi i december i nämnden kommer sätta oss ned och titta på vad som ska bort för något måste, tyvärr, bort! Den ramen vi har fått, hur otillräcklig den är och hur skadlig den är, är ramen vi har fått. Vi i vänsterpartiet kommer försöka ta vårt ansvar. Min förhoppning är att vi ska kunna få ett förslag på hur vi kan öka intäkterna till nämnden så att vi slipper nedskärningar! På så sätt kan vi bevara nämndens verksamhet samt se över de volymökningskompensationsmekanismer vi har tills nästa budget och således undvika denna grekiska tragedi som nu upplevelsenämndens budget utgör. Det är i alla fall vad vi i Vänsterpartiet kommer verka för.

Jag hoppas nu att vi kommer ta oss igenom detta hela. Jag hoppas också att denna misskötsel av Upplevelseförvaltningen kommer att ändras och att vi kommer få den volymökning vi behöver i framtiden. Min innersta förhoppning är nämligen att vi politiker skall vara lika ambitiösa, modiga och bra som våra medarbetare är och aldrig mer lägga en sådan här dålig budget. Det förtjänar kommunen!

Lite grönt i en blåbrun skitöverenskommelse

Nyligen kom regeringen överens med alliansen om en migrationspolitisköverenskommelse. Detta var i sig inget överraskande. Inte heller är det överraskande att dealen är en fullständig kapitulation från regeringens sida.

Dealen kommer innebära att flyktingar får sämre villkor, att svenska folket får det sämre och att svenska överklassen får det bättre. Det blir nämligen så när svensk välfärd rustas ned för att finansiera att RUT skall byggas ut samtidigt som vi frångår fundamentala pelare i svensk migrationspolitisk som permanenta uppehållstillstånd. Denna deal är inget mindre än ett svek från regeringens sida.

Men jag antar att detta inte heller var överraskande. Socialdemokraternas ökenvandring i högerns spöklika land. Vad som däremot är förvånande är att Miljöpartiet som så starkt profilerat sig för en human flyktingpolitik nu överger de delar av vår migrationspolitisk som var humana. De få, ack så få glimtar i en annars så mörk och kall flyktingpolitik. Få ljusglimtar som tidigare gett stabilitet, värdighet och mänsklighet i ett kallt, ovärdigt och omänskligt system. Men nu är det borta. Det är inte mycket av den tidigare gröna, humana flyktingpolitik i denna överenskommelse.

Jag har kritiserat miljöpartiet för detta i sociala medier och svaren har minst sagt varit besynnerliga. Det vanligaste försvaret har varit med Miljlöpartiet i dealen är det inte fullt så farligt som det kunde ha varit. Och jag kan inte hjälpa mig att fråga mig själv: är det vad Miljöpartiet och dess politik blivit reducerat till? Inte fullt så farligt? Är Miljöpartiets roll i svensk politik att göra det smärtsamma inte fullt så smärtsamt? Hade jag varit miljöpartist så hade jag övervägt att lämna partiet det då. Det dåliga, hur lite eller mycket smärtsamt det än är, är fortfarande dåligt och smärtsamt.

Det andra jag har fått höra är att partiet tar ansvar, att det är bra att de visar upp kompromissvilja och gör det bästa av situationen. Men vad är det för ansvar och kompromissvilja vi pratar om när svensk arbetarklass välfärd måste stryka på foten för överklassens skattebidrag och när flyktingar kastas in i orättssäkerhet och ostabilitet? Vilket parti, som kandiderar i ett val på medmänsklighet och humanism, kan kompromissa på detta och kasta bort hela sin politiska grund?

Denna överenskommelse kommer inte göra gott för Sverige. Att stressa igenom handläggningstider som nu föreslås kommer inte att hålla. Enda sättet att korta tiderna är att anställa fler handläggare. Försörjningskravet kommer bara tvinga kvar fler familjer i krigszoner i Syrien och Afghanistan eller miljonflyktingläger i Libanon och Jordanien. Finansieringen genom att skära i välfärden, samtidigt som RUT utökas vilket innebär en ökad kostnad, är bara uppåt väggen.

Visst finns det några bra saker så som lagliga vägar in. Men en bra sak rättfärdigar inte tre dåliga. Miljöpartiet kan inte gömma sig bakom tunna trådar av goda saker, när de har en mur av dåliga saker.

Det jag undrar är hur vi skall kunna lita på Miljöpartiet nu? De sviker sina vallöften och hjälper få igenom överenskommelser som är blåbrunt skit. Det gröna skiner igenom väldigt svagt i denna röra när Miljöpartiet sviker sina löften om en humanare flyktingpolitik.

 

Är Enköpings sossarna fortfarande HBTQ-vänliga?

Vänsterpartiet fortsätter kampen för HBTQ-personer och vår trygghet i Enköping. Det var ett arbete vi började redan förra mandatperioden, och ett arbete vi nu fortsätter med samma ihärdighet som förra mandatperioden, och med samma profilfråga – HBT-certifiering av Enköpings skolor.

Förra mandatperioden vi lade motionen motsatte sig Alliansen och SD certifieringen på argument som att det var för dyrt eller att skolan redan gjorde detta. Vänsterpartiet med stöd av främst Socialdemokraterna men även Miljöpartiet menad att 700 000 spritt på ett par år inte var för dyrt, att skolorna inte gjorde detta och att frågan tryggheten för unga HBTQ-personer var för viktigt för att glömma bort. Magnus Ahlkvist (V) sade i kommunfullmäktige att vi måste lyssna på de utsatta HBTQ-ungdomarna. Jag skrev i Enköpings posten om hur det är att vara ung och bög i Enköpings skolor och utsattheten det innebar.

Nu har vi lagt motionen igen, med samma intentioner som förra gången. Jag hoppas, och tror gärna på, Socialdemokraternas stöd. Det finns dock ett krux. Anders Wikman, som vid den tidpunkten var med i Centerpartiet och vice ordförande för Utbildningsnämnden, motsatte sig motionen och ganska hårt. Under floskler av samarbete, som han aldrig gjorde allvar av trots att jag bjöd in till samtal, så menade han att skolan redan gjorde sitt uppdrag och hänvisade till skrivelser i skollagen. Detta trots att skollagen ska tolkas som ett ram- och måldokument medan HBT-certifiering ska ses som kompetenshöjning för att kunna efterleva skollagen.

Det finns absolut ingen anledning till att tro att Wikman har ändrat sig, vilket skulle betyda att NE troligtvis inte har en HBTQ-vänlig linje utan snarare en konservativ hållning. Detta skulle betyda att vi saknar en majoritet i kommunfullmäktige. Det är däremot inte helt otroligt att S kan förhandla eller pressa NE till att stödja vår motion, frågan är om de vågar och vill. Och om de vill det eller kan det är för tidigt att svara på.

Jag hoppas att den nya regeringen i Enköping är HBTQ-vänlig, tillskillnad från den förra. Jag hoppas S står fast vid sin linje från när de satt i opposition och visar att de inte byter politik bara för att det nu är de som måste finansiera och genomföra politiken. Jag hoppas detta för att situationen i Enköping inte är HBTQ-vänlig och kommunen måste ta sitt ansvar. Jag hoppas det för att vi vet att andelen homo-, bisexuella ungdomar som blivit utsatta för våld är mer än dubbelt så hög gentemot heterosexuella och att varannan och att unga transpersoner mår betydligt mycket sämre än cispersoner p.ga. deras utsatthet, och för att Enköping inte på något sätt är ett undantag från dessa regler.

Jag menar att detta är en verklighet som Socialdemokraterna och Nystart Enköping måste ta på allvar. Jag menar att de måste inse hur utsatt en är som ung HBTQ-personer och hur otrygg skolan är. Därför hoppas jag innerligt att Socialdemokraterna står kvar på HBTQ-personers sida, och kämpar för HBTQ-personer nu när de har en möjlighet att genomföra politiken de än gång stödde – precis som att vi i V fortsätter leda arbetet för HBTQ-personers rättigheter här i Enköping

Saknar S+NE politisk integritet?

Att det blir kursändring när ett nytt styre tar över är ingen konstighet. Det är en regel som gäller på såväl riksnivå som på kommunalnivå. Därför borde en inte bli förvånad när en som nu i Enköping ser att det nya styret börja lägga om massor saker och att det blir lite stök. Det är bara ett sundhets tecken. Vad som däremot inte är ett sundhetstecken är när denna kursändring riskerar den politiska integriteten hos makten i kommunen.

Jag tänker givetvis på parkeringshuset. Jag är ingen vän till parkeringshuset, jag har varit öppet motståndare till den sedan början. Det är ett dårskapens projekt och inte lämpligt för kommunen att syssla med. Men faktum är att beslutet är fattat. Det är klart. Bestämt. Fast slaget. Döm då till min förvåning när jag för några dagar sedan läste att ingen upphandling har börjat och att kommunen nu tittar på nya, kanske bättre, lösningar. Varför i hela fridens namn gör kommunen det nu?

När ett beslut är fattat så ska det genomdrivas. Att inte göra det öppnar upp för en farlig praxis där tjänstemän och politiker lätt kommer kunna agera populister och riva upp beslut efter opinion men också maktförhållande internt i kommunhuset – dels politiker och partier emellan, men också tjänstemän och politiker emellan. Det är farligt. Vi politiker är valda att leda kommunen, och det betyder att beslut som vi fattas måste verkställas såvida vi inte fattar annat beslut.

Att göra som S och NE gör nu, ”granska beslutet ytterligare” och stoppa ett beslut utan att kolla om det finns majoritet för det i fullmäktige är i högsta grad en risk för den politiska, ja till och med demokratiska, integriteten. Tyvärr är detta inte det enda när ledningen i kommunen visar brist på politisk integritet.

Nystart Enköping gick till val på att b.la. minska kostnaderna för politiken. Men, nu gör ledingen med NE i spetsen en kovändning och ökar kostnaden för politiken genom att utöka antalet platser i arbetsutskotten i ett par nämnder. För er som inte vet vad ett arbetsutskott är så är det helt enkelt en grupp inom nämnden, vanligtvis ordförande och vice ordförande samt en ledamot, som tillsammans med tjänstemän från förvaltningen går igenom olika ärenden inför ett nämndmöte. Detta för att det ska finnas ett huvudförslag på mötet samt en förankring i majoriteten och oppositionen inför ett möte.

Trots vad Anders Wikman säger så finns det absolut inget mervärde för demokratin eller kommunen med fler ledamöter i arbetsutskotten. Tvärtom. Det innebär bara en ökad kostnad. Jag kan däremot förstå varför han, som är kommunalråd, vill få det att framstå som det. Trots allt, eftersom detta ingår i en rätt så opportunistisk deal med Centerpartiet så hänger hans jobb lite på det.

Problemet med detta i sig är inte arbetsutskottens storlek för mig. Problemet ligger i kovändningen. Vi politiker har ett ansvar att vara ärliga och raka mot medborgarna. Att offra valfrågor på opportunistiska grunder som det görs nu, enbart i syfte att kunna få ha ett kommunalråd, är inte lämpligt. Det är att riskera kommunens, och sin egna, politiska integritet. Och det mår inte demokratin bra av.

Oavsett vad vi tycker om dessa två beslut indikerar dessa två beslut på en oroväckande utveckling, där politisk integritet offras i en opportunistisk och ryggradslös anda. Det får inte ske. Det skulle slå negativt mot alla medborgares förtroende för kommunen, och är farligt för demokratin. Om så händer ligger det på oss i oppositionen att kritisera det, och motarbeta det. Och det är jag säker på att vi kommer göra.

Socialdemokraternas skolkommission kommer inte att fungera

Socialdemokraterna har som bekant gått fram med en skolkommission och som ni kanske vet så är jag egentligen motståndare till den, eftersom jag tror att vi bara behöver gå till skolorna för att få in den expertis vi behöver för att fixa skolan i Enköping. Men efter att budgeten antogs på förra kommunfullmäktigemötet så är skolkommissionen en verklighet, oavsett vad jag och oppositionen tycker om den, och då är det bara att göra det bästa av den.

Så döm till min förvåning när jag öppnade EP idag och läste en intervju med tillträdande ordförande för skolnämnden Sven Jansson och kommunfullmäktigeledamot Jesper Englundh och de berättar att i vår ska en plan för skolkommissionen presenteras samt vilka de vill ska ingå i skolkommissionen och de inte nämner elever.

Lärandet sker i klassrummet. Det är där läraren som främsta representant, en form av frontlinjerepresentant, för utbildningsväsendet ska skapa en lärande miljö som stimulerar till kunskapstörst, arbete och flitighet. Detta sker i relation med eleven. Det betyder att för att förstå vad som händer i klassrummet så kan vi dels titta ur lärarnas perspektiv, vilket vi ska göra och är extremt viktigt, men också ur elevernas perspektiv, vilket vi inte gör men som vi borde göra.

Det s.k. elevperspektivet är ett otroligt viktigt perspektiv som i skoldebatten ofta glöms bort. Det betyder att viktiga perspektiv försvinner. Skolan ser inte ut som den gjorde när dagens lärare var elever eller när många av våra politiker var elever. Digitalisering, globalisering, nya kunskapsflöden, ökad öppenhet, andra kunskapskrav, ny arbetsmarknad osv. skapar en situation som endast dagens brukare, dvs eleven, kan förstå. Att socialdemokraterna då vill gå fram med en skolkommission som ska innehålla ”experter” men utan kanske de viktigaste experterna är därför rätt så uppseendeväckande. Det talar för ett tydligt brist i kunskap, både om skolan men också om demokrati, då det är demokrati att alla som påverkas av någonting ska vara lika delaktiga som alla andra i processen.

Oavsett vad vi tycker om skolkommissionen så har vi den nu. Då måste vi alla ta gemensamt ansvar för att göra den bättre. Socialdemokraterna kan börja med att plocka in elever i skolkommissionen och förstå vikten av ett elevperspektiv. Allt annat är bara pinsamt för socialdemokraterna, då det avslöjar en bristande kunskap om var expertisen i skolan finns, vilket i sin tur kommer skapa en trubbig, ineffektiv och kunskapslös skolkommission.

Senaste inläggen.