Blogg
Per Markus Risman

Släng ut amerikanerna och stoppa bostadsspekulationen

Idag kan vi läsa i Dagens Arena om hur utländska, ofta amerikanska, företag slår sig in på svensk bostadsmarknad. Inte genom att bygga fler bostäder utan genom att köpa upp befintligt bestånd, ofta i miljonprogrammen, för att sedan höja hyrorna med 40-50%. Skälet till varför de väljer svensk bostadsmarknad är enkelt: vi har bostadskris och då finns det en hacka att tjäna på desperata människor som enbart vill ha ett hem. Hänsynslösheten gör att man baxnar.

Sverige har idag 400 000 unga i bostadslöshet. Det är resultatet av en misslyckad bostadspolitik som sträcker sig över 20 år tillbaka där politiken successivt retirerat från bostadsmarknaden. Skälen till varför politikerna har gjort det är många: EU, privatiseringar, liberala maktskiften, feghet. Det intressanta är dock vad som fyllt politikernas tomrum, nämligen företagen. Och företagens intresse är inte att bygga bostäder utan att tjäna pengar. Om företagen tjänar pengar på att det är kronisk brist på bostäder kommer företagen se till att vi har kronisk brist på bostäder. Och här står vi då, med hundratusentals bostadslösa unga och en bostadsmarknad som är fundamentalt trasig för den vanlige svensken. Och att det finns pengar i den trasigheten ser vi nu när amerikanska bolag slår sig in.

Sedan 90-talet har en av fyra av allmännyttans lägenheter sålts ut till privata hyresvärdar. En av dessa är Starwood, enligt Dagens Arena, som ägs av amerikanska riskkapitalister och är en av Sveriges största ägare av hyresbostäder i miljonprogrammen. De tjänar mångmiljonbelopp på att köpa upp lägenheter, renovera ytorna i lägenheten men skjuta på renoveringar som stambyten, höja hyrorna kraftigt och efter ett tag sälja vidare till nästa riskkapitalist. De som hamnar i kläm är de unga, barnfamiljer, nyanlända och pensionärer som inte har råd med hyran och blir förpassade till samhällets periferi.

Dessa bolag pekar själva i deras affärsstrategier att den kraftiga befolkningsökningen i kombination med låg nybyggnationstakt är skälet till varför de vill etablera sig i Sverige. Vad som gör situationen än mer skrämmande är att dessa bolag sällan sätter sig över att investera miljoner i lobbyism för att värna sina vinster på bekostnad av vanligt folk. Vill vi verkligen ha bolag som tjänar pengar på bostadskrisen och låg nybyggnation, och som kan vara beredda att investera miljoner i att behålla den situationen, i Sverige?

Den här situationen har uppstått på grund av politiskt feghet. Vi behöver politiker som tar tillbaka bostadspolitiken i folkets ägo. Därför borde det rimliga vara att slänga ut dessa amerikanska miljardärsbolag, stoppa alla utförsäljningar i Sverige och att allmännyttan börjar bygga fler hyreslägenheter. Dessa bolag kan då gott och väl sälja tillbaka lägenheterna till allmännyttan så de faktiskt kommer svenska folket till gagn. Svenska politiker måste våga säga till amerikanerna att hänsynslösheten tar stopp här!

Senaste inläggen.