Blogg
Per Markus Risman

Arbetskraftsinvandring är farligt

Arbetskraftsinvandring är farligt.  Det går inte att undvika den diskussionen. Med det sagt måste inte arbetskraftsinvandring vara farligt, givetvis. Det kan också vara harmlöst, tillväxtdrivande och utvecklande i många fall. När den är reglerad, behovsanpassad och efter svenska arbetsmarknadens regler. Idag är den inte det. Därför är den farlig. Jag vet inte om det var det Socialdemokraterna ville åt när de la ut bilden med Löfvén och texten ”det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra.” Jag tänker gissa att det inte var det. Jag tänker istället gissa att det var ett populistiskt utspel för att uppvakta sverigedemokrater inför valet. Tragiskt, för vi behöver en uppriktig diskussion om varför arbetskraftsinvandringen i Sverige är farlig för arbetarklassen.

”[…] idag är vittnesmålen många om den rovdrift på utländsk arbetskraft som pågår i Sverige. Regeringen har skapat ett system där utländska arbetstagare hamnar i en orimlig beroendeställning till sina arbetsgivare och blir lätta offer för exploatering.” Så skriver sju fackförbund, däribland Byggnads och Hotell- och restaurang. Vad de vänder sig emot är den s.k. ”partsgemensamma” behovsprövning vid arbetskraftsinvandring avskaffades. Den tidigare regleringen höll arbetskraftsinvandringen på en hanterbar nivå. Den avskaffades dock av borgarna och Miljöpartiet i förmån för att låta företagaren bestämma om de har ett behov eller inte. Men problemet handlar inte bara om att dagens regler möjliggör ohämmad arbetskraftsinvandring från tredje land utanför EU. Även EU öppnar upp för arbetskraftsinvandring i och med den fria rörligheten. Idag är det vanligt att se polacker, rumäner m.fl. jobba i vägbyggen, konstruktion och annat. Ofta med orimliga villkor. Ofta svart. Ofta med låga löner. Sällan med kollektivavtal. Vad vi har är alltså en giftig cocktail av EU-regler och en avskaffad behovsprövning som möjliggör för företagare att ta hit arbetare för lägre löner och sämre villkor istället för att anställa arbetslösa i Sverige med bra lön och bra villkor.

Och att det är en giftig cocktail kan ingen ifrågasätta. Sverige har det mest avreglerade arbetskraftsinvandringssystemet av alla OECD-länder. Under 2017 kom över 15 000 arbetskraftsinvandrare till Sverige. 3 000 av dem var bärplockare och 1 500 av dem jobbar som någon form av kökspersonal. Samtidigt visar en rapport från LO att 44% av alla jobb som arbetskraftsinvandrare får inte kräver någon särskild yrkesutbildning. Utöver de arbetstillfällena är 10% inom omsorgsarbeten och 7% är inom byggbranschen. Bara en tredjedel kräver faktisk utbildning och särskild kvalifikation. Detta räknar inte in arbetskraftsinvandringen inom EU. Annan forskning visar att detta system riskerar lönedumpning att ske. Återigen är vi där: arbetskraftsinvandringen är farlig med rådande system. Istället för att föra in kvalificerade arbetare i Sverige som genererar fler arbeten kommer okvalificerade arbetare in, som jobbar för lägre lön och sämre villkor, lönedumpar för svenska arbetare samt tar jobb som annars kan gå till nyanlända, unga och långtidsarbetslösa.

”Nationalist” blir svaret på det här. Inte sällan från Socialdemokraternas juniora partner i regeringen MP, och från andra allehanda liberaler. Självfallet är det inte nationalism. Anklagelsen om nationalism från liberalerna i Miljöpartiet och Alliansen grundar sig i en ovilja att se vad rådande system leder till. Antingen drivs de av en naiv världsbild om att öppna gränser kommer lösa världens problem, en världsbild som hotas av de problem som dagens arbetskraftsinvandring faktiskt för med sig. Eller så drivs de av profithunger när de ser att de kan sänka löner och kostnader för arbete för att ro hem större vinster. Men att låta naiva världsbilder och profithunger stå i vägen för bra löner och jobb åt de som bor i Sverige tycker jag inte är rimligt. Trots att jag blir anklagad för att vara nationalist. Och jag tycker inte heller det är rimligt att bli anklagad att vara nationalist för att jag inte anser att thailändare och folk från andra länder ska utnyttjas i vad som ibland liknar mer slaveri än arbete på svensk arbetsmarknad. Att stoppa huvudet i sanden är inte ett alternativ.

Så tillbaka är vi vid Socialdemokraternas påstående. Ja, det är en ogenerad flört höger ut. Ja, det är olämpligt språk som insinuerar att det är invandrarnas fel och inte företagen som utnyttjar dem. Ja, det är angrepp som inte fokuserar på det bristfällande systemet och problemen vi har med EU. Men det finns en poäng. Det är orimligt att svenska företagare kan utnyttja tusentals av invandrare för arbete som arbetslösa här kan utföra – bara för att kunna sänka svenska löner och arbetsvillkor.

Senaste inläggen.