Blogg
Pyry Niemi

Skolan förtjänar en bättre valrörelse

Hej Hej

Våren är här. Känns verkligen i märgen, lite blåsigt på dagen och frostigt på natten, men ändå vår. Så gött. Synd att snötäcket låg kvar så kort tid, hade varit skoj med lite mer längdåkning. Nu när alliansen degraderat skolan till att bli deras slagträ i valrörelsen känns det som att vi måste höja nivån en aning. Jag blir så innerligt trött på dessa trianguleringsfasoner från Björklund och Reinfeldt. Det som sker är att den viktiga skoldebatten blir satt på undantag och de politiska utspelen får ett löjes skimmer över sig. Först ägnade borgarna tid och kraft åt att kopiera våra förslag, eller som det som stod i, tror jag lärarförbundets tidning, borgarna ägnar sig åt att följa Stefan. Sen går det ut och skriver och säger att de vill ha betyg från årsk 4. Som om det skulle skapa de bästa förutsättningarna för våra lärare och elever att uppnå minst fullständiga betyg i alla ämnen i årsk 9. Politik är att vilja, men politik är också att lyssna till de som kan bättre. I det här fallet har regering och riksdag inte ens utvärderat det nya betygssystemet, ej heller den ålder som eleverna ska få betyg i från i dag, dvs årsk 6. Sen 1998 har det genomförts 55 reformer i det svenska skolsystemet. Även vi inom S gjorde reformer, men den här regeringen har gjort många fler. Reformer är inte bara av godo. På nittiotalet infördes en ny metod för att räkna matte – addition och subtraktion – i dag visar det sig att den metoden inte var tillräckligt vetenskapligt validerad och i dag  sjunker matteresultaten nationellt och även internationellt. Vad försöker jag skriva med det här. Jo, Skolan behöver arbetstro, inget annat. Låt rektorer och pedagoger jobba på, utan hattiga utspel och välrimmat valfläsk. Det kommer att bli bättre, men då måste även vi i politiken lira i samma lag som proffessionen. Borgarna, inte minst Björklund, har infört en kontrollskola. Rädslan för att göra fel och riskera att bli anmäld bland lärarna är större än att våga vara positivt kreativa till läraruppdraget. Låt nu den av S föreslagna skolkommissionen komma fram med kloka, långsiktiga förslag som vi förhoppningvis kan enas kring och därmed ge ännu bättre förutsättningar för personalen att uppfylla skollagens intentioner. Vi som politiker ska inte styra skolan, vi ska verka för att skolans personal ska klara av och även toppa kärnuppdraget. Våra ambitioner måste alltid vara högre och bättre än att reducera den viktiga skolan till att bli ett borgerligt valfläsk med aningen sur eftersmak.

Triangulering- vårens modeuttryck…..

Hej Hej

Triangulering är ett begrepp inom politiken som innebär att man i grundläggande politiska frågor söker finna en tredje position mellan den egna och den som motståndaren besitter för att på så sätt kunna locka den ofta avgörande gruppen väljare i det politiska mittfältet.

Ovannämnda begrepp kommer du/ni som väljare att få se-höra mycket av under valrörelsen. Moderaterna är synnerligen skickliga på detta. Reinfeldt kommer att vid varje givet tillfälle hävda att hans parti inte alls står långt ifrån oss socialdemokrater när det gäller politiska vägval. Jag hade i min värld kallat detta för ryggradslös populism, men inser att det vore ett alltför djärvt utspel och jag skulle mötas av spott och spe från mina politiska motståndare, som uppenbarligen blir allt färre, eftersom de håller med oss socialdemokrater i allt större utsträckning. Några expempel:

Vi i S kritiserar utspelet om att sänka studiebidragen med 800 milj kr. Borg tycker att förslaget är välgrundat och kör på. Efter massiva protester från oss i S och studentrörelsen, backar regeringen och säger att de höjer andra skatter i stället.

Moderaterna och Fp ansåg tidigare att små klasser inte var det viktigaste att genomföra. Vi inom S har hävdat detta hela tiden, både före Pisa rapporten, som efter dess publicering. Hör och häpna, vips så dyker det upp ett borgerligt förslag om att ge mer pengar till kommunerna för att minska klasserna. Intressant. Bra att vi Socialdemokrater och rödgröna drev igenom att slopa höjningen av brytpunkten på statlig skatt, så att borgarna slutligen fick de miljarder som behövs för att skicka till kommunerna och minska klasserna enligt, i princip samma modell, som vi beskrivit hela tiden.

Skolan förtjänar en djupare diskussion än politiskt rävspel från Moderaterna. Det är på gränsen till pinsamt att lägga sig platt för våra förslag, utan att själva komma med egna konkreta inspel. Demokrati handlar om att kompromissa och vi i S har gjort kompromisser med regeringen i bl.a. pensionsfrågorna. Det har då handlat om att bryta och värdera idéer tills man nått överrenskommelser. Nu känns det som att moderaterna gör att allt för att vinna valet, i stället för ha en vision om framtiden. Till dig som tidigare röstade på M, men som tvekar i dag. Rösta på oss i S, moderaterna piratkopierar ju våra idéer ändå.

8 mars

Härlig förvårdag.  I dag är det 8 mars 2014. Världen är inte lika konfliktfylld, trots allt som rapporteras från Ukraina till Sydsudan. Färre människor svälter, men samtidigt är det närmare 1 miljard som inte har tillräckligt med mat för att äta sig mätta dagligen. Många utvecklingsländer har vänt trenden till att bli tillväxtländer, inte minst i Afrika. Mycket pekar uppåt, men något som fortfarande förvånar är att kvinnorna globalt och nationellt i Sverige ff inte kommer i kapp männen avseende löner och befattningar i näringslivet. I Sverige var löneskillnaden mellan kvinnor och män knappt 14% vid slutet av 2012 enligt medlingsinstitutet. I ledningen för börsföretagen enligt statistik från SCB är det 97% manliga styrelseordföranden och 3% kvinnliga dito. Det är lite bättre statistisk avseende ledamöter i dessa styrelser, då är det 76% män och 24% kvinnor.  I den privata sektorn finns det 163 000 chefer. 7 av 10 chefer är män, medan det finns 42 500 chefer i välfärdssektorn och där är 2 av 3 chefer kvinnor.  Kanske inte så konstigt heller eftersom det jobbar många fler kvinnor inom välfärdssektorn. Nåja, när det gäller chefer i näringslivet, är det flesta kvinnorna i första hand personal- ekonomi-pr chefer, medan männen i allt väsentligt är verkställande direktörer.  Det är betydligt många fler kvinnor som tar examen och utbildas på högskola-universitet än männen, ändå får männen i huvudsak toppjobben. Klart att Jens Spendrups uttalande sticker i öron och ögon. Det är inte bara långsiktigt arbete som krävs, det måste till kvotering, inte bara i styrelserna, utan även i företagsledningarna. Jag är helt säker på att företagen kommer att utvecklas till nya nivåer med fler kvinnliga toppchefer.  Samma gäller politiken. När det gäller konflikter i världen, är en helt dominerande majoritet av ledarna i de konfliktdrabbade länderna, Män.  Det är illa att kvinnorna får en sämre löneutveckling. En stor bov är deltids- och visstidsanställningarna. Under senare år har dessa anställningsformer ökat dramatiskt, och det måste ske snabba förändringar så att kvinnorna inte halkar efter ytterligare. Rätt till heltid och tillsvidareanställning är lika aktueltl nu som för 10 år sedan. Jag är mycket förvånad över att vi inte kommit längre, det är 2014 och det är ff en uppdelning mellan kvinnor och män, trots att kvinnorna utbildar sig i mycket större utsträckning än männen. 8 mars är viktig. Det är en viktigt global manifestation för den internationella feminismen, men vi är inte ett dugg bättre här i Sverige. Skärpning.

Vad händer i den politiska sfären

Vår och kanske inställt vasalopp. Jag köpte ett par nya längdskidor för en månad sen, fick prova två gånger sen kom värmen. Nåja, det får väl bli en lång väntan till nästa vintersäsong. Förra veckan blev verkligen märklig. Regeringen, via finansministern aviserade nya skattehöjningar under galgen. 9 miljarder kr, det mest märkliga är att studenterna ska få sänkta studiebidrag med närmare 800 mijoner kr i en tid då vi verkligen behöver få fler personer, med olika kompetenser in i det svenska näringslivet och välfärdssektorn. Det kanske ännu märkligare med Borgs utspel var att  bara för ett par månader sen  kämpade regeringen och de borgerliga politikerna i riksdagens kammare med näbbar och klor för att höja brytpunkten för betalning av statlig skatt, dvs en skattesänkning med 3 miljarder som vi lyckades stoppa. I samma veva fick regeringen med sig i SD på ett ytterligare jobbskatteavdrag på 12 miljarder kr. Ja, måste ändå säga att Borgs och Reinfeldts siffertrixande når nya höjder, och jag är inte säker på att det kommer att ge den förväntade ökningen i opinionmätningarna. Jag kollade på Reinfeldt i Agendaintervjun, och han hade betydande svårigheter att förklara de återkommande politikomsväningarna, eller om ni vill -trianguleringen gentemot oppositionen. Dvs, att vid varje tillfälle försöka säga samma sak som oppositionen för att slippa konflikter som blottlägger bristerna i regeringens hantering av massarbetslösheten och det ökande utanförskapet. Den mest intressanta snackisen förra veckan var finansminister Borgs utspel i tidningen Land om att det svenska jordbruket kommer att dö ut. Undrar om han förankrat detta utspel med landsbygdsministern och hans parti. Den här veckans snackis är  moderaternas brev till Jonas Sjöstedt om att V är Moderaternas huvudmotståndare i skolpolitiken. Helt ok att Tobé och Sjöstedt drar land och rike runt på en debatturné. Vi inom S ägnar vår tid åt att lära oss ännu mer kring vad som behöver göras för att ändra färdriktningen och resultaten i skolan.

Hej världen!

Välkommen till Pyry Niemis blogg på eposten.se. Snart kommer första inlägget.

Senaste inläggen.