Blogg
Pyry Niemi

Skolan förtjänar en bättre valrörelse

Hej Hej

Våren är här. Känns verkligen i märgen, lite blåsigt på dagen och frostigt på natten, men ändå vår. Så gött. Synd att snötäcket låg kvar så kort tid, hade varit skoj med lite mer längdåkning. Nu när alliansen degraderat skolan till att bli deras slagträ i valrörelsen känns det som att vi måste höja nivån en aning. Jag blir så innerligt trött på dessa trianguleringsfasoner från Björklund och Reinfeldt. Det som sker är att den viktiga skoldebatten blir satt på undantag och de politiska utspelen får ett löjes skimmer över sig. Först ägnade borgarna tid och kraft åt att kopiera våra förslag, eller som det som stod i, tror jag lärarförbundets tidning, borgarna ägnar sig åt att följa Stefan. Sen går det ut och skriver och säger att de vill ha betyg från årsk 4. Som om det skulle skapa de bästa förutsättningarna för våra lärare och elever att uppnå minst fullständiga betyg i alla ämnen i årsk 9. Politik är att vilja, men politik är också att lyssna till de som kan bättre. I det här fallet har regering och riksdag inte ens utvärderat det nya betygssystemet, ej heller den ålder som eleverna ska få betyg i från i dag, dvs årsk 6. Sen 1998 har det genomförts 55 reformer i det svenska skolsystemet. Även vi inom S gjorde reformer, men den här regeringen har gjort många fler. Reformer är inte bara av godo. På nittiotalet infördes en ny metod för att räkna matte – addition och subtraktion – i dag visar det sig att den metoden inte var tillräckligt vetenskapligt validerad och i dag  sjunker matteresultaten nationellt och även internationellt. Vad försöker jag skriva med det här. Jo, Skolan behöver arbetstro, inget annat. Låt rektorer och pedagoger jobba på, utan hattiga utspel och välrimmat valfläsk. Det kommer att bli bättre, men då måste även vi i politiken lira i samma lag som proffessionen. Borgarna, inte minst Björklund, har infört en kontrollskola. Rädslan för att göra fel och riskera att bli anmäld bland lärarna är större än att våga vara positivt kreativa till läraruppdraget. Låt nu den av S föreslagna skolkommissionen komma fram med kloka, långsiktiga förslag som vi förhoppningvis kan enas kring och därmed ge ännu bättre förutsättningar för personalen att uppfylla skollagens intentioner. Vi som politiker ska inte styra skolan, vi ska verka för att skolans personal ska klara av och även toppa kärnuppdraget. Våra ambitioner måste alltid vara högre och bättre än att reducera den viktiga skolan till att bli ett borgerligt valfläsk med aningen sur eftersmak.

Senaste inläggen.