Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Privatekonomi

Dags att binda lånen?

Räntorna förväntas stiga under de närmaste 2 åren. Det finns en del frågor här; Hur mycket stiger dem? Stiger kort eller lång ränta? Hur ska man agera? Jag gör ett försök att grunda för ett beslut. Idag har de flesta rörliga lån. Det har också varit det bästa valet under de senaste åren. Genom att inflationen envist stannat under 2% har inte heller de långa räntorna stigit. De långa räntorna (alltså perioder över ett år) påverkas mer av de förväntningar som finns på kommande inflation.

Hur ser priserna ut idag?

Idag skiljer det ungefär 0,4% (40 räntepunkter) mellan rörlig ränta och 5-årig ränta. Den skillnaden förväntas öka. Anledningen är att marknaden förväntar sig att inflationen ska öka vilket pressar upp räntor och då ökar de längre räntorna mest. Som exempel tar vi prognos per 2019-12-31, alltså drygt 1,5 år framåt:

 • Rörlig ränta förväntas öka med 0,75 – 1%.
 • 5 årig ränta förväntas öka med 1,5 – 1,7%.

Stämmer prognosen så är skillnaden mellan rörlig och fast ränta 1,15 – 1,4% istället för 0,4% om 1,5 år. Slutsatsen kan vara; Om man funderar på att binda kan det vara läge nu.

Hur troligt är det?

En klok person sa till mig: ”Det är alltid svårt med prognoser, speciellt de som rör framtiden.” Naturligtvis finns en rad möjliga felkällor, vi har ett osäkert valresultat framför oss som kan lamslå svåra politiska beslut, vi har ett bekymmer med ett möjligt handelskrig mellan Europa och USA bland mycket annat som kan påverka.

Hur ska man göra?

Alla beslut om sin egen ekonomi måste grunda sig i vilka marginaler som finns och säkerheten i dessa. Har man goda marginaler kanske inte du måste agera. Är marginalerna mindre eller mer osäkra kan det vara klokt att resonera med en rådgivare. Här bör man fundera lite allmänt brett kring om familjen ska utökas, om större renoveringsbehov finns, om jobbet känns säkert osv.

Svaret är alltså: Är du osäker, kontakta din rådgivare!

Magnus

Palla pension – palla försäkringar?

Jag kan räkna upp ganska mycket som är roligare än att fundera över försäkringsskydd, men jag kan inte räkna upp så många saker som är viktigare. Det gäller förstås inte dig som aldrig råkar ut för något tråkigt, som skador på dig själv eller din egendom t ex bränder, sjukdom, olycksfall, stölder, arbetslöshet, försenat bagage eller liknande. Du är kanske; ”Det händer inte mig därför köper jag ingen försäkring”!

Det knepiga är ju att du inte behöver någon försäkring om inget händer, men ingen vet att det alltid kommer att se ut så. Därför måste man som ansvarsfull person se över detta. Är man försörjare till barn har man ett mycket tydligt ansvar att skydda sin inkomst. Vad händer om du blir arbetslös, sjuk, skadad eller avlider? Vad händer om du krockar, om bilen stjäls, om huset blir vattenskadat eller brinner? Klarar sig de omkring dig då? Fräna frågor kanske, men de måste ställas och besvaras.

Billigt är bra eller?

Det finns dem som fortfarande idag väljer den billigaste försäkringen. Priset och innehållet på försäkringen hänger ihop, men det visste du säkert! Billig försäkring = mindre innehåll. Att jämföra priser är naturligt men ännu mer viktigt är att jämföra innehåll i försäkringen så det passar din livssituation. Vad är ditt behov när olyckan varit framme?

Rekommendationen

Det får bli den vanliga: Gör din egen analys eller låt din rådgivare hjälpa dig. Idag har alla banker lösningar för dig som privatperson och i princip alla försäkringsformer. Prata med din kontakt för att få en överblick.

Om en vecka/Magnus

Nu ska det ske! Del 4

Då var vi framme vid den verkliga ”kioskvältaren”, nämligen pensionssparande. Jag hörde en kund som sa ”att prata pensionssparande är lika tråkigt som att se färg torka”. Det är det inte!

Samtidigt finns mycket forskning som visar att vi människor helt enkelt har svårt att lägga energi på något som ska inträffa så mycket längre fram i livet. ”Det ordnar sig”-tänket är nog vanligt. Men kommer det att ordna sig av sig självt då? Är man född på 1950-talet (helst tidigt) är uttalande nära nog sant men det finns ganska många undantag. Är man född senare, ja då stämmer det inte alls för de flesta.

Pensionsutbetalningen kommer att – om man inte rör den – vara betydligt lägre än den slutlön man kommer att få. Det är nog oomtvistligt. Hur mycket lägre, tja det beror på vilken lön man har haft under åren, hur mycket man har jobbat (eller hur länge man varit hemma med barn t.ex.) och vilket avtal man har. Vilken levnadsstandard får just du? Det är frågan de flesta borde vilja veta, men gör de det?

VAD KAN DU GÖRA ÅT DET?

Först: Gör din analys. Kontakta din bankman eller gå själv in på minpension.se och kolla av. Därefter vet du lite mer. Om du känner dig tillfreds efter den analysen behöver du inte läsa längre ned!

Sedan: Påverka. Du kan påverka på några sätt:

 • Jobba längre. Ju längre du jobbar desto mer får du ut. Det kan vara ganska stora skillnader på bara ett par års förlängning.
 • Kolla PPM. Det är en mindre del av pensionen men den kan påverka en del.
 • Spara. Sätt av en summa varje månad som du ”låser in” på lämplig sparform. Ju längre du har till pensionen desto mer risk kan du (i normalfallet) ta. Summan behöver dessutom ses över med jämna mellanrum då det mesta ändå stiger i pris.
  Kanske är en kombination av ovanstående möjlig och det som ger bäst utfall eller så räcker någon enskild punkt. Vi har alla olika förutsättningar.

Rekommendation: Sätt igång – Agera, ring din bankkontakt och boka ett möte. ”Jag vill kolla min pensionssituation” och gör dig beredd på bästa möjliga sätt. Har man väl kommit igång så brukar det rulla på bra 🙂

Om en vecka!
Magnus

Kunskapsglappet är inte bra!

Det landade en analys som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Den visar stora glapp i kunskap om sin egen ekonomi som inte alls känns bra. Frågorna som ställts har handlat om ekonomi i stort, om pension och ekonomiska begrepp. Själva analysen hittar du på vår hemsida www.sparbankenenkoping.se.

På samtliga områden är kunskapen långt ifrån tillfredsställande. Sämst ställt är det i området pension där endast 1 av 3 är medveten om hur pensionen kan se ut eller hur man själv kan påverka. Genom att vi lever längre och längre och därmed kan ha 25 – 30 år i pensionärsliv är det lite skrämmande. Dessutom förstärks bilden av de med lägre inkomst har lägre kunskap. Även ålder tycks påverka; De yngre har lägre kunskap än äldre.

Visst, ekonomi och ekonomiska samband är inte det roligaste ämnet att sätta sig in i, men det är viktigt (på riktigt!!!).

Vad kan vi göra åt det?

Vi från Sparbanken genomför föreläsningar på skolor och på andra ställen. Det kan vara olika nätverk, föreningar eller sammanslutningar men framförallt har vi totalt sett 45-50 personer på våra bankkontor som gärna går igenom din ekonomi med er. Vi arbetar mycket med Ung Företagsamhet som jobbar med att sprida intresset för företagande och därmed också förståelse för ekonomiska samband.

Rekommendationen

Du kan göra en del själv, eller så kan du kontakta din rådgivare och gå igenom ekonomin. Det kanske tar ett par-tre timmar men det är tid som i slutändan ändå troligen är lönsam.

Det du kan göra själv är till exempel:

 • Spara räkningar, kvitton och gå igenom kontoutdrag för att få koll på ditt eget flöde av pengar. Gör sedan en budget som du följer och följer upp.
 • Gå in på min pension.se och kolla av, alternativt läs igenom det ”orangea kuvertet” som kommer snart. Stäm av hur det känns, ta beslut om du kan påverka.
 • Sätt mål hur mycket du kan spara på lång och kort sikt. Följ målet och BÖRJA.
 • Avsätt tid att jämföra priser på nästa inköp. Här kan du spara pengar.

Återupptar ”Nu ska det ske-bloggen” nästa vecka!
Magnus

Resumé våren 2017

Denna blogg blir lite blandad. Jag antar att de flesta redan är på semester och jag tänkte ansluta till den skaran till helgen. Jag hoppas du tagit till dig av bloggarna under våren. Då har du till exempel:

 • Skaffat Swish (liksom 5,5 miljoner andra svenskar) för smidiga betalningar.
 • Installerat mobilbanken (inklusive mobilt bank-ID) för många smarta lösningar.
 • Börjat spara vettigt till pensionen. Du kanske också gjort en analys över rimligt utfall av pensionen.
 • Startat ett buffertsparande så att årets semester inte går på kredit. Målet är två månadslöner i buffert.
 • Betalat resan med ditt kreditkort där du sett till att du har en bra kreditlimit för att behålla din handlingsfrihet.
 • Kollat över ditt försäkringsskydd;
  • Bil, villa, hem, fritidshus med rätt (och kanske inte billigaste) försäkring.
  • Olycksfalls-, arbetslöshets-, sjuk- och livförsäkring för att inte behöva tvär ändra ditt liv ifall något oförutsett händer (det är sällan man kan förutse sjukdom eller olyckor).
 • Om du har lånat pengar har du frågat runt och fått ett bra lån där räntan inte är tvåsiffrig och där amorteringen gör att du vet när du är klar med lånet.
 • Du har tittat över eventuella huslån och börjat fundera om det snart är dags att binda delar av lånet. De flesta prognoser pekar på högre räntor även om det inte verkar ske med racerfart.

Är det ”check” på dessa punkter kan du nog passa på att njuta av sommaren. Jag läste vad underbara Christina Stielli påpekade: ”Gör ingenting de första dagarna på semestern”. Jag vet att det inte brukar funka så bra för mig med den taktiken men kanske går det bättre för dig. Trevlig sommar!//Magnus

Pension i huset :-)

En variant av pensionssparande är att använda den otroliga värdeökningen som de flesta som har hus i ”våra” kommuner har haft. Prisstegringarna har varit ganska stabila i snart 20 år och betydligt större än vad andra ”vanliga” placeringar mäktat med. Jag tänker då på i första hand på aktiebörser och räntemarknader. Därmed har många ett stort övervärde i huset man bor i. ”Det är min pension!”

Är det verkligen en vettig tanke?

För att få ett Nja:

 • Övervärdet beror främst på låg belåning.
 • Huset är i bra skick där inga stora reparationsbehov finns på ganska många år.

Kommentar: Det kanske inte blir guldkant men genom att kostnaderna är låga kan det fungera att leva på 60-65% av slutlönen. Att låna nya pengar med låg löpande inkomst är inte så lätt som tidigare. Få banker lånar ut på detta sätt oavsett värdet på villan. Det finns de som lånar ut mot värdet men då är räntan ofta betydligt högre.Att sälja huset och använda vinsten som pension. Med dagens värden blir det mycket pengar över. Skatten är dessutom hanterbar. Det finns ett par problemställningar:

 • Du måste hitta ett annat boende som inte snabbt äter upp vinsten.
 • Din känsla för ditt hem. Är det så lätt att sälja det egentligen?

Kommentar: Du kanske tänker dig att hyra ett nytt boende. Kom ihåg att hyresnivåerna är relativt höga vilket snabbt äter upp en låg pension. Jag har mött flera som ändrar sig när livet går från arbete till 100% fritid. Då ser man ofta den saken i ett annat perspektiv.

Min rekommendation kvarstår: Se över din situation – Börja agera. Det är egentligen i princip aldrig för sent!

Hörs om en vecka!

Magnus

 

 

Jag är 1,5 av 10!

sandL

Mystisk rubrik men enligt en större undersökning är 85% av svenskarna inte speciellt roade av att fundera på pensionen. Hela 20% sticker helt huvudet
i sanden och öppnar inte sitt orangea kuvert eller söker via min pension.se. Drygt halva befolkningen tycker att det är svårt eller tråkigt så de lägger inget ”krut” på att göra något mer och ungefär 15% fastnar på hur man egentligen ska placera. Uppenbarligen är det bara 15% som är som jag, det vill säga som tycker detta är intressant och kul. Vi som dagligen jobbar med det måste ju vara bes ynnerligt besynnerliga, eller hur?

Är det smart att strunta i att lägga krut på pensionsfrågan?

Naturligtvis är svaret NEJ. De allra flesta får ut någonstans kring 50-60% av sin slutlön om man inte gör något. Genom att räntorna nu är så låga viktar det slutliga resultatet snarare nedåt än uppåt, för det mesta av dina pensionspengar är ju placerade i säkra och räntebärande placeringar. Där blir det inte mycket avkastning just nu…

Vad är rimligt att önska sig i pension då?

Det är naturligtvis upp till var och en att besluta. Jag känner att 80% av slutlönen kan vara ett mål. För att nå dit finns bara ett sätt; Du måste spara undan pengar och det enklaste är att göra det månadsvis.

Hur mycket blir de 20% då?

Hur mycket per månad är 20%? Säg att du får en slutlön på 30.000 kronor före skatt. Då får du med 30% skatt ut 21.000 kronor. Med justeringen ovan får du ungefär 4.000 kronor mindre per månad att röra dig med. Är det tillräckligt? Det kan bara du svara på. Räknar du detta på ett år blir det alltså 48.000 kronor. Lite otäckt är det…

Vågar du läsa nästa vecka? Jag tänker i alla fall skriva! Magnus

Några sista råd…

Så här när ljuset påstås komma tillbaka dag för dag och när julen närmar sig kommer här årets sista blogg. Nästa vecka blir det skidspår i härliga Härjedalen. Längtar galet mycket och är definitivt mycket – mycket skidnödig!
Här kommer några sista råd inför 2017
– Skuldsätt dig med omdöme.
– Månadsspara både på kort och lång sikt. Komihåg 2, 10, 50, 75.
– Kolla igenom din pension. Räcker ditt sparande?
– Kolla igenom ditt försäkringsskydd. Det gäller både din person (sjuk-, arbetslöshet- mm) och dina saker (bil, hem fritidshus). Gör en övning typ ”Vad händer om?”
– Skaffa dig ett bankkort och ett kreditkort med kreditlimit för oförutsedda utgifter samt ett bra försäkringsskydd om du tänker resa.
– Skaffa dig en överblick om digitala banktjänster. Ett ”måste” är att skaffa mobilt bank-ID, Swish och mobilbanken. Våga prova dig fram bland tjänsterna och var vaken för nyheter. För nyheterna kommer, var så säker.
– Fundera över ditt beroende av kontanter. Färre och färre är beroende och servicen riskerar att bli sämre inom ganska kort tidshorisont.
Andra allmänna råd inför nästa år kan väl vara att äta och dricka vettigt, ta hand om dina närmaste, hata inte och var lite juste mot dig själv.

God Jul & Gott Nytt År!
Magnus

Under attack!

Dagens Industri gav i onsdags ut en bilaga som hette just så. ”Bankerna under attack”. Visst är det så och det mesta är ganska välkänt vid det här laget. Det digitala ökar med stormsteg. Större delen av vår kundkrets har både telefon-, internet- OCH mobilbank. De flesta älskar sin mobilbank och har gett den betyg 9+ av 10 möjliga. Det är ju högre än vad man ger bankerna i genomsnitt. Där pendlar betygen mellan 6 – 7,5.

 

Trenderna är tydliga: Fler och fler vill göra själv, vill konversera via ”tangenter” (mejl, chatt, SMS), färre vill ringa, färre besöker bankerna och kontantefterfrågan minskar tydligt. Slutsatsen att folk helt slutar att besöka banken är nog lite överdriven, men det finns forskning som visar att 25% av de som idag blir egna bankkunder (alltså födda under 1998) kommer endast besöka banken en gång. Fortfarande måste alla bankkunder legitimera sig för att få tillgång till bankens tjänster.

 

Samtidigt finns mycket forskning som visar på att vi inte är fullt så rationella och att det personliga mötet fortfarande är giltigt och gångbart. Vi behöver träffa en annan person som vi har förtroende för och tillsammans gå igenom för att kunna fatta rätt beslut. Dessutom finns de (tro det om ni vill 🙂 ) som tycker att bank är tråkigt och därför inte orkar bry sig. Rådgivaren fixar detta tråkiga så man kan ägna sig åt roligare saker.

 

Vad ska man tro på? Min känsla är att det inte kommer att vara helt och hållet antingen eller, utan bägge varianterna kommer att finnas ytterligare en tid. Trenderna kommer troligtvis att förstärkas men det personliga mötet är sannolikt modernt även för kommande generationer, om än inte lika tydligt som nu.

 

Hur länge finns kontanterna kvar då? Minskningen går ganska fort nu. Svaret är väl att ingen vet säkert!

 

Trevlig försommarhelg!

Magnus

Spara till barnen?

Idag ska jag berätta om en undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Där framgår att det är vanligt att föräldrar sparar till sina barn. Hela 84 % av föräldrar till barn i åldrarna 10-17 år sparar i någon form långsiktigt till sitt barn.

 

Hur sparar de då?

Fonder är den vanligaste sparformen, nästan 8 av 10 barn har ett fondsparande. Stockholms föräldrar satsar mer på aktier och framförallt på sparande som kan ge förtur till ett boende. Jag tycker att det låter rätt naturligt. Boende är en svår och trång sektor i vår huvudstad. Ska man spara på lång sikt är upplägget med månadssparande och med relativt hög aktievikt oftast att föredra. OBS, detta ska inte klassificeras som rådgivning. Ni bör först tala med er rådgivare.

 

Sparkapitalets storlek är i många fall också ganska stort, i genomsnitt runt 65 000 kronor för barn i åldern 10-17 år. De flesta väljer att ha en löpande sparlösning där insättningar görs regelbundet, till exempel ett månadssparande. I normalfallet görs de första avsättningarna när barnen är i lågstadieåldern eller tidigare. Redan i 10-årsåldern har nästan fyra av fem föräldrar, eller släktningar, avsatt pengar i någon form. Med ett regelbundet sparande ökar sparkapitalet med barnens ålder. Ett typiskt sparkapital för en 10-åring är 30 000 kr och ökar sedan till 45 000 kr för en typisk 17-åring, vars föräldrar regelbundet avsätter pengar för barnets räkning.

 

Jag tycker detta låter jättebra.

Barnen får en lugnare och kanske mer harmonisk start in i vuxenlivet om de har lite pengar att röra sig med. En sak är säker, när de flyttar hemifrån rinner det iväg en hel del pengar. Jag har två flickor som flyttat och som naturligtvis vill ”pynta” sina hem och liv så fort det är möjligt. Möjligheten ökar definitivt med egna pengar. Sen får man som förälder ta att försöka vara specialist på bilköp eller hästköp när de ringer och ber om råd. Men den smällen får man ta. 🙂

 

Tillbaka om en vecka!

/Magnus

Senaste inläggen.