Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Pension

Inga ursäkter kvar!

Hej igen, nu stänger vi strax pensionsbloggningen på ett tag. Jag gissar att ni börjat tröttna på mitt gnatande, jag började ju den 13/1. Ni ska veta att jag menar väl. Många av er kommer vara friska och sugna på att göra roliga saker som pensionär. Trist då om det saknas pengar på grund av att ni inte kom igång!

I bloggserien har jag försökt belysa det svåra på ett överskådligt sätt. Där finns ”pension i huset” jag har berört vilka olika typer av sparande som kan vara lämpliga, hur mycket du ”borde” spara, lite om aktier, räntor, spaxar samt hur du kan spara. Jag har nämnt lite om hållbara fonder och de olika förvaltningar som finns.

Nu tror jag inte att du med detta har hela bilden klar för dig, men du vet lite mer och du kan därför lättare komma till beslut.

Nej, ursäkterna borde vara på upphällningen. Oavsett vilken bank eller försäkringsbolag du har föreslår jag följande prioriteringsordning;

 • Sätt igång på egen hand eller ta kontakt med din kontakt och fråga om en rådgivning. Sätt sedan igång. Sen kan du gå hem och klappa dig på axeln och bli en av de 60% som faktiskt sparar aktivt till sin pensionstid.

 

Nej det finns inget nummer två. Nummer ett gäller!
Om en vecka//Magnus

Hur kan man spara?

Jag läste denna artikel idag: ”De senaste tio åren har andelen som uppger att de sparar privat till pensionen minskat från 74 till 59 procent visar en undersökning från Länsförsäkringar. I dag saknar mer än var tredje svensk privat sparande till pensionen. En av de vanligaste anledningarna är att man inte vet hur man ska spara. ”

Om ni har följt min blogg har ni fått lite bakgrunder till indexfonder, aktivt förvaltade fonder, hållbara fonder, varianter av aktie- och räntefonder samt aktieindexobligationer. Detta svarar väl mer på frågan om VAD man kan spara i. Din riskprofil, din ålder och din individuella ekonomi sätter sedan upp ett antal gränser som man måste resonera sig igenom.

Jamen, HURET då! Hur kan man spara?

Det finns några varianter att välja mellan även här:

 • Bankkonto, fritt eller bundet. Med bundet menas att kontot är låst över viss tid. Fördel = Enkelt. I princip riskfritt. Nackdel = Möjlighet till avkastning och lätt att ”nalla” från.
 • Fria fonder alltså sparande på ett fondkonto. Fördel = Enkelt och möjlighet till god avkastning. Nackdel = Deklaration av köp och försäljning. Skatt som tas ut av eventuellt gjord vinst kan väsentligt minska avkastningen.
 • Investeringssparkonto (ISK). Fördel = Slipper deklarera varje transaktion. Låg schablonskatt som kan ge högre avkastning än fria fonder. Känns lite ”krångligare” att ”nalla” från kontot. Nackdel = Känns kanske krångligare att öppna.
 • Kapitalförsäkring. Fördel = Investeringssparkontots fördelar samt ett försäkringsmoment. Nackdel = Samma som investeringssparkontot samt årliga kostnader.

Rekommendation

Det går inte att ge en rekommendation på hur just du ska spara eller en som gäller för alla. Flödet idag är högst till investeringssparkontot men det bästa är prata igenom just din situation med din rådgivare. Gör det helt enkelt och bli en av de nästan 60% som sparar.

Magnus

Pension = SPAX?

Jag har under de senaste veckorna gått igenom placeringar i olika typer av fonder. Jag har mestadels förklarat aktiefonder, men det finns ju andra fonder. Vanligast är räntefonder – som kan vara kortfristiga eller långfristiga – och blandfonder. Blandfonderna blandar aktieplaceringar med placeringar i ränteplaceringar. Det finns lite olika mixer där. Sedan räntan fallit ned under nollstrecket har ränteplaceringarna minskat kraftigt. Det finns ju mindre incitament i att placera i något man vet inte kan ge så mycket tillbaka. Nu går jag vidare till en placering som är ganska vanlig men som kanske kunde vara ännu vanligare?

Aktieindexobligation – vad är det?

Naturligtvis finns det fler varianter där jag nämner BAS och MAX.

 • BAS innebär att du är garanterad att få tillbaka ditt satsade belopp vid löptidens slut. Har du placerat 10.000 får du tillbaka MINST 10.000. Löptiden är oftast 3-5 år.
 • MAX innebär att du riskerar en bestämd del, oftast 10% av din insats. I stället kan du få högre avkastning än i BAS. Löptiden är densamma som i BAS.

Aktieindexobligation är en konstruerad placering och kallas oftast SPAX. Det är en kombination av optioner och obligationer. Optionerna placeras oftast med viss inriktning, liknande hur fonder riktar sig. Du kan alltså köpa en aktieindexobligation med inriktning Norden, Europa, energiföretag etc.

Fördelar med en aktieindexobligation (SPAX):

 • Låg risk eftersom nominellt belopp är kapitalskyddat.
 • Ta del av aktiemarknadens uppgång utan att insatt kapital minskar.
 • Tillgång till spännande och ibland svåråtkomliga marknader.
 • Lika enkelt som att köpa en aktie, men med lägre risk och oftast längre tidshorisont.

Risker med SPAX

 • Utgivaren av obligationen kan inte betala tillbaka

Röster emot SPAX

 • Priset. En SPAX kostar courtage. Oftast handlar det om cirka 1,5% av beloppet vid köp. Dessutom kan det kosta courtage om man säljer i förtid.
 • Inlåsning. En SPAX löper på 3-5 år vilket kan kännas länge. Dock borde detta inte vara problem vid pensionssparande. Det går normalt att sälja en SPAX när som helst.
 • Stora summor. Normalt är 10.000 kronor lägsta belopp att teckna.

Jag tycker det kan vara värt att fundera om detta med aktieindexobligation (eller SPAX) kan vara en del av just din pension. Prata med din rådgivare så får du veta mer.

Magnus

Typ av fonder för din pension

Förra veckan skrev jag om ett lite trendigt val, nämligen hållbara fonder. Idag ska jag försöka bena ut en annan dimension, nämligen typ av fonder. Det finns ungefär 800 fonder att välja mellan så min beskrivning blir ganska övergripande men kanske funkar som en första sållning.

 • Geografiska fonder: Här finns det många varianter.
  • Globalfond placerar över hela världen. Ofta finns begränsningar hur mycket som ska ligga i respektive del.
  • Världsdelsfonder är också vanliga, typ Amerikafonden, Europafonden osv.
  • Delar av världsdelar finns också och här är väl Nordenfonder vanligast.
  • För landsfonder är väl Sverigefonden vanligast. Mindre område än så är ovanligt.
 • Fonder på storlek av företag. Detta har också funnits länge och det finns mycket att välja på. Här finns en relativt stor skillnad i riskmoment.
  • Stora världsledande företag.
  • Små företag.
 • Fonder på typ av företag. Här finns ofta uppdelning i värdeföretag (väletablerade ofta stora företag) och tillväxtföretag (ofta nya företag med förväntad stor tillväxt). Även här är skillnaden i risk betydande. Inom denna uppdelning finns också hållbara alternativ, alltså placering i företag som har en uttalad hållbar profil. Här finns även indelning i företag som agerar inom olika branscher t.ex. på finans- eller energimarknaden etc.
 • Fond som följer din ålder. Denna typ omviktar löpande riskinnehåll beroende på hur lång tid du har kvar till din pension. Har du lång tid kvar tar fonden mer risk (högre andel aktier) jämfört med om du är nära pension då risken i placeringarna har minskat.
 • Fond i fond. Här placerar fonden i andra fonder. Naturligt blir risken begränsad genom att din placering i fonden i sin tur placerar i fond som har placerat i aktier. Det finns en rad varianter av fond i fond.

Om ni minns bloggen för ett par veckor sedan där jag skrev om Indexfonder och Aktivt förvaltade fonder finns dessa grundvarianter inom flera av kategorierna ovan.

Nu vågar jag inte skriva längre. Det är lätt att tröttna efter vägen och att valet blir ett ”ickeval”. Det kan vara en välinvesterat val att sätta sig en stund med en rådgivare och fundera över just ditt val.

Hörs om en vecka!

Magnus

Jo det är allvar – Pensionsdrömmen kanske bara blir en dröm!

Vi har tillsammans med Swedbank och Sifo genomfört en större undersökning av vad svenskarna drömmer om när de blir pensionärer och jämfört med hur mycket pengar de förväntas ha då. Tyvärr ”rockar” det inte riktigt. Bland de yngre tror nästan 9 av 10 att pensionen inte kommer att räcka till och ser man till hela befolkningen är det fortfarande mer än hälften som inte tror att pensionen kommer att räcka till. Endast en fjärdedel tror att pensionen faktiskt kommer att räcka till normalt leverne och till de drömmar de har. Många uppger att de är villiga att jobba längre för att få drömmarna att slå in.

Här kommer sex tips att fundera kring:

 • Gå in på minpension.se och gör din egen koll. Prova med lite olika år för pensionering. Då vet du med större säkerhet vad som gäller för dig.
 • Det viktigaste för pensionen är att du arbetar. Helst heltid.
 • Kontrollera att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig. Om inte bör du försöka förhandla fram en högre lön.
 • Att arbeta efter 65 år kan göra stor skillnad.
 • Starta ett privat pensionssparande. De flesta banker har en ”snurra” där man kan kolla hur mycket man behöver spara för att få drömmarna att slå in. Vi har vår egen version på vår hemsida.
 • Se över fonderna och fondernas avgifter. Det kan göra stor skillnad på sikt.

Naturligtvis kanske det enklaste är att du kontaktar din rådgivare på banken. Hen kan hjälpa dig med flera av punkterna ovan.

Ny blogg om en vecka (eller kanske tidigare?)

Magnus

Tillsammans

Pension i huset :-)

En variant av pensionssparande är att använda den otroliga värdeökningen som de flesta som har hus i ”våra” kommuner har haft. Prisstegringarna har varit ganska stabila i snart 20 år och betydligt större än vad andra ”vanliga” placeringar mäktat med. Jag tänker då på i första hand på aktiebörser och räntemarknader. Därmed har många ett stort övervärde i huset man bor i. ”Det är min pension!”

Är det verkligen en vettig tanke?

För att få ett Nja:

 • Övervärdet beror främst på låg belåning.
 • Huset är i bra skick där inga stora reparationsbehov finns på ganska många år.

Kommentar: Det kanske inte blir guldkant men genom att kostnaderna är låga kan det fungera att leva på 60-65% av slutlönen. Att låna nya pengar med låg löpande inkomst är inte så lätt som tidigare. Få banker lånar ut på detta sätt oavsett värdet på villan. Det finns de som lånar ut mot värdet men då är räntan ofta betydligt högre.Att sälja huset och använda vinsten som pension. Med dagens värden blir det mycket pengar över. Skatten är dessutom hanterbar. Det finns ett par problemställningar:

 • Du måste hitta ett annat boende som inte snabbt äter upp vinsten.
 • Din känsla för ditt hem. Är det så lätt att sälja det egentligen?

Kommentar: Du kanske tänker dig att hyra ett nytt boende. Kom ihåg att hyresnivåerna är relativt höga vilket snabbt äter upp en låg pension. Jag har mött flera som ändrar sig när livet går från arbete till 100% fritid. Då ser man ofta den saken i ett annat perspektiv.

Min rekommendation kvarstår: Se över din situation – Börja agera. Det är egentligen i princip aldrig för sent!

Hörs om en vecka!

Magnus

 

 

Den stora frågan: Hur mycket?

Om du äääääntligen tagit beslutet att;

 • Ja, jag ska spara till min pensionstid.
 • Ja, jag vill ha 80% av min slutlön som pension.
 • Jag vill ha denna nivå i 15 år.

Då finns det en kul och praktisk beräkningssnurra på vår hemsida. Jag gissar att de flesta banker har något liknande.
Där kan du leka med lite olika uppgifter. Du kan till exempel justera vilken avkastning du tror att din pensionsplacering
har, hur många år du vill ha pensionen från ditt eget sparande utbetalt etc. Naturligtvis är det många om och men i
kalkylen men du får ändå en ganska god vägledning. Här kommer några exempel. Kom ihåg att mina sista ord i
förra bloggen var: ”Lite otäckt är det…”

Ålder idag Började jobba Lön idag Pension av slutlön Avkastning på placering Du behöver preliminärt spara per månad
30 2007 30 000 80% 2,1% per år 1 500 kronor
40 1997 30 000 80% 2,1% per år 2 000 kronor
50 1987 30 000 80% 2,1% per år 5 000 kronor

 

Övrig förutsättning: Du vill ha pensionsnivån i 15 år och saknar övrigt sparande.

Är någon i exemplet du?

Är svaret ja så kanske det är dags att göra slag i saken. Prata med din rådgivare – sätt igång!

Nästa vecka: ”Nej inte jag. Jag har pensionen säkrad via prisstegringen på huset. Jag har ett stort övervärde där!”

Hänger du på? Jag tänker fortsätta skriva.

Magnus

 

Jag är 1,5 av 10!

sandL

Mystisk rubrik men enligt en större undersökning är 85% av svenskarna inte speciellt roade av att fundera på pensionen. Hela 20% sticker helt huvudet
i sanden och öppnar inte sitt orangea kuvert eller söker via min pension.se. Drygt halva befolkningen tycker att det är svårt eller tråkigt så de lägger inget ”krut” på att göra något mer och ungefär 15% fastnar på hur man egentligen ska placera. Uppenbarligen är det bara 15% som är som jag, det vill säga som tycker detta är intressant och kul. Vi som dagligen jobbar med det måste ju vara bes ynnerligt besynnerliga, eller hur?

Är det smart att strunta i att lägga krut på pensionsfrågan?

Naturligtvis är svaret NEJ. De allra flesta får ut någonstans kring 50-60% av sin slutlön om man inte gör något. Genom att räntorna nu är så låga viktar det slutliga resultatet snarare nedåt än uppåt, för det mesta av dina pensionspengar är ju placerade i säkra och räntebärande placeringar. Där blir det inte mycket avkastning just nu…

Vad är rimligt att önska sig i pension då?

Det är naturligtvis upp till var och en att besluta. Jag känner att 80% av slutlönen kan vara ett mål. För att nå dit finns bara ett sätt; Du måste spara undan pengar och det enklaste är att göra det månadsvis.

Hur mycket blir de 20% då?

Hur mycket per månad är 20%? Säg att du får en slutlön på 30.000 kronor före skatt. Då får du med 30% skatt ut 21.000 kronor. Med justeringen ovan får du ungefär 4.000 kronor mindre per månad att röra dig med. Är det tillräckligt? Det kan bara du svara på. Räknar du detta på ett år blir det alltså 48.000 kronor. Lite otäckt är det…

Vågar du läsa nästa vecka? Jag tänker i alla fall skriva! Magnus

Nya löften?

”Att ge löften är inte svårt – att hålla dem är det svåra”, sa ofta min mamma. Man kan lura sig själv ett tag men verkligheten kommer oftast ikapp. Nu är det 2017 och vi på Sparbanken kommer att informera mycket om saker som ofta skjuts upp. Lite finansiell omtanke, helt enkelt.

Vilka är då mina löften i bloggen för 2017?

 1. Vad ska du leva på ”after work”? Det vill säga; Hur ser ditt sparande ut i allmänhet och Hur ser din pensionsplanering ut i synnerhet? Jättetråkigt att tänka på när man är 25, 35 eller 45 år. När man är 55 börjar det brännas och det är ju svårt att få ihop en vettig pension på 10 års sparande. Jag kommer att fokusera relativt mycket på detta under januari och februari. Tips hur du kan tänka utlovas.
 2. Är du kvar i ”gammal värld”? I detta fall betyder det vår värld och då till exempel användning av kontanter v/s användning av mobilbank och alla de nya digitala tjänsterna. Det går inte idag att garantera att kontanter faktiskt kommer att finnas kvar på samma sätt som idag. Efterfrågan minskar samtidigt som kostnaderna för att distribuera ökar. Här blir det tips om mycket av det nya som bara blir bättre och bättre.
 3. Klarar du dig? Många har idag en skuldsättning som inte skulle fungera om räntorna tar sig tillbaka till en mer ”normal” nivå, vad som nu är normalt? Dessutom saknar många ett bra skydd om det ”där” händer. Vad händer om du eller någon i din närhet blir sjuk, skadar sig, blir arbetslös eller avlider? Här kommer tips kring lånenivåer, sätt att låna och en hel drös kring försäkringsskydd.

Jag gissar att det även kommer att handla om ny statistik, om Ung Företagsamhet, rörelser i räntor, valutor och aktier samt lite annat som spanas in efter vägen. Du har chans att avgöra om jag håller mina löften under året. Mitt mål är att klara en blogg per vecka exklusive sommarsemester.

Nu kör vi 2017!! Magnus

Värdefullt eller värdelöst vetande?

Jag läser ett pressmeddelande från Swedbank: ”Majoriteten saknar kunskap om sin framtida pension”. Dessutom framgår det att cirka 30% kommer att få svårt att leva på sin pension.

 

Jag ser programmet Kalla Fakta på TV4: Där lurar 20-åringar till sig pensionssparande från svenska konsumenter på totalt 2,5 Mdr kronor under kort tid. Väldigt få verkar förstå och än mindre engagera sig.

 

Hur är det möjligt? Jovisst, pensionsplanering är inte det roligaste som finns men alla borde ju ändå förstå att det är viktigt. Att leva kostar, att leva gott kostar mer!

 

Idag finns ganska fiffiga program där man kan samla ihop och se hur läget ser ut. Gör man det i tid kommer uppoffringen nu inte behöva vara så stor. Gör man det senare kan man ändå rädda en del. De flesta vill ju ”leva länge och dö ung” alltså hålla kvar i att leva gott även som pensionär och då kommer det att behövas pengar. Visst kan man satsa stenhårt på att amortera på lån men det är svårt att leva enbart på låg belåning. Det måste finnas en balans i ekonomin.

 

Rekommendationen är ganska lätt: Sätt av lite tid och gör analysen. Gör det gärna med en person som har tid, möjlighet och kunskap att hjälpa dig med att skapa en förändring. Varför inte en bankrådgivare? Skaffa dig åtminstone ett värdefullt vetande!

 

Sätt av tid! Gör det NU!

 

Skaffa dig en värdefull vecka!

Magnus

Senaste inläggen.