Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Okategoriserade

Hej företagare!

Vårt välstånd i Sverige vilar ganska tungt på era axlar som företagare. Ni anställer personal, ni utvecklar, säljer tjänster och produkter, exporterar till andra länder m.m. Utan era välmående företag tappar landet Sverige mycket fart. Det är då mycket viktigt att ni som företagare också är välmående och känner er trygga med att våga satsa.

Det finns en hel del analyser på att företagare många gånger saknar samma skydd som de anställda har om saker och ting inte går som det är tänkt. Det gäller till exempel om företagandet måste läggas ned och företagaren blir arbetslös. Har man inte gått med i A-kassan eller har sparat ihop en buffert blir det till att leva på 365 kronor per dag!

Vad kan man göra då?

 • Se över möjligheterna med A-kassa. Skillnaden kan vara från 365 kronor per dag till 910 kronor per dag. Kostar cirka 100-150 kronor per månad att teckna.
 • Fyll på en buffert. Tjänstepensionsregler är ganska generösa. Ta hjälp och undersök. Det brukar fungera bra med en månadsavsättning när man väl kommit igång.

När det gäller inkomstförsäkring bör du kolla regler för vad som gäller. Risken finns att försäkringen inte kommer att ge så mycket men det är värt att kolla upp.

Förslag: Ta kontakt med din rådgivare på banken som hjälper dig att se över ditt behov.

Förresten; Heja Sverige🙂

Gå inte i bedragarens fälla!

Vi på Sparbanken, liksom Polisen och andra banker, försöker nå ut med information kring de bedragare som är i farten. Tyvärr verkar det ändå vara så att bedrägerierna ökar.

Vår uppmaning, var misstänksam när någon kontaktar dig.

 • Öppna aldrig ditt Mobila BankID på uppmaning av någon annan!
 • Lämna aldrig ut dina koder till någon annan, de är dina och ingen annans!
 • Kontrollring din bank eller den myndighet de uppger sig att ringa från!
 • (Ej återuppringning, utan slå rätt telefonnummer själv.)

Bedragarens mål (vi kallar bedragaren för hen):

 • Att få dig ur balans genom att envist säga att hen ringer från exempelvis banken, hen lämnar ett telefonnummer, hen vet MYCKET om dig och är MYCKET påstridig. Det kan handla om att hen meddelar dig att någon tar ut pengar på ditt kort, att dina uppgifter är stulna och att hen ska hjälpa dig att placera om dina pengar på ett säkert konto etc.
 • Målet är att du ska öppna dina personliga koder. Det kan ske på lite olika sätt och vanligast är att:
  • Hen ber dig lämna koderna via telefon.
  • Hen ber dig aktivera ditt mobila bank-ID/Säkerhetsdosa.

I bägge fallen har du öppnat för att tömma dina konton. Genom att hen sannolikt redan har ditt personnummer loggas du samtidigt in av hen som ser hela ditt engagemang och kan börja agera. Pengarna förs över till hens konton och sedan vidare i en karusell som är mycket svår att stoppa.

Jag har pratat med offer som känner sig lurade och kränkta. Det går så fort, paniken ligger nära, man tror att man gör rätt.

Nu kan jag enbart tala för Sparbanken i Enköping (men gissar att alla banker ändå håller med):
Vi kontaktar dig inte på detta sätt om något hänt.
Banken frågar aldrig efter dina koder, kortnummer eller liknande. När vi kontaktar dig är det för att boka en tid eller lämna ett förslag att fundera över.

Rådet
När du får ett sådant samtal behöver du bara göra en sak, Lägg på!

Kontakta gärna din rådgivare för mer konkreta råd om hur du kan skydda dig.

Magnus

Dags att binda lånen?

Räntorna förväntas stiga under de närmaste 2 åren. Det finns en del frågor här; Hur mycket stiger dem? Stiger kort eller lång ränta? Hur ska man agera? Jag gör ett försök att grunda för ett beslut. Idag har de flesta rörliga lån. Det har också varit det bästa valet under de senaste åren. Genom att inflationen envist stannat under 2% har inte heller de långa räntorna stigit. De långa räntorna (alltså perioder över ett år) påverkas mer av de förväntningar som finns på kommande inflation.

Hur ser priserna ut idag?

Idag skiljer det ungefär 0,4% (40 räntepunkter) mellan rörlig ränta och 5-årig ränta. Den skillnaden förväntas öka. Anledningen är att marknaden förväntar sig att inflationen ska öka vilket pressar upp räntor och då ökar de längre räntorna mest. Som exempel tar vi prognos per 2019-12-31, alltså drygt 1,5 år framåt:

 • Rörlig ränta förväntas öka med 0,75 – 1%.
 • 5 årig ränta förväntas öka med 1,5 – 1,7%.

Stämmer prognosen så är skillnaden mellan rörlig och fast ränta 1,15 – 1,4% istället för 0,4% om 1,5 år. Slutsatsen kan vara; Om man funderar på att binda kan det vara läge nu.

Hur troligt är det?

En klok person sa till mig: ”Det är alltid svårt med prognoser, speciellt de som rör framtiden.” Naturligtvis finns en rad möjliga felkällor, vi har ett osäkert valresultat framför oss som kan lamslå svåra politiska beslut, vi har ett bekymmer med ett möjligt handelskrig mellan Europa och USA bland mycket annat som kan påverka.

Hur ska man göra?

Alla beslut om sin egen ekonomi måste grunda sig i vilka marginaler som finns och säkerheten i dessa. Har man goda marginaler kanske inte du måste agera. Är marginalerna mindre eller mer osäkra kan det vara klokt att resonera med en rådgivare. Här bör man fundera lite allmänt brett kring om familjen ska utökas, om större renoveringsbehov finns, om jobbet känns säkert osv.

Svaret är alltså: Är du osäker, kontakta din rådgivare!

Magnus

Lite rörigt just nu…

Efter flera års nästan oavbruten uppgång på börserna börjar det kärva lite. Som jag ser det är det en blandning av både psykologiska ekonomiska och politiska faktorer.

Ekonomisk faktor
börjar fler fundera på om den amerikanska ekonomin börjar gå mot överhettning och därmed ökande inflation med bland annat stigande räntor. Vad innebär det för prisbalanserna i världen, vad innebär det för den tungt skuldsatta amerikanska staten etc. Många anser också att börskurserna är högt prissatta som det är efter många års uppgång.

Politisk faktor
Sedan har vi den politiska miljön som börjar kännas snårig. Det reses tullar, man kastar ut ambassadörer och språkbruket är allmänt ganska hotfullt.

Vad händer?
Resultatet på börsen (som ju inte gillar osäkerhet) är att volatiliteten ökar markant. Vad menar jag då med det?

Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången. Så här ser det ut om vi tittar på volatiliteten på världens börser under senaste året:

 

Bilden visar att januari – mars 2018 har mycket större svängningar än tidigare period.

Rekommendation
Håll dig informerad! Har du pengar på börsen och du behöver dem snart behöver du se till att vara mycket informerad.
Ta gärna kontakt med din rådgivare och gå igenom just din situation.

/Magnus

 

Månadssparande – kan det bli fel?

Lätt att svara på egentligen, nej det kan inte gå fel.

Det finns väl egentligen bara;

 1. För kort tid & fel mix av risk.
 2. Att det är svårt att komma igång.

Ett månadssparande kan i princip inte gå fel om man sparar tillräckligt länge, det gäller nästan oavsett risk i ditt sparande. Tar man en enskild risk (typ aktiefonder) när börsen rasar tar det lite tid att komma tillbaka. Allt annat faller innanför uttrycket: Det är aldrig fel. Målbilden med ett månadssparande (nästan oavsett typ av fond) bör alltså vara några år om man vill säkra värdetillväxt.

Att det är svårt att komma igång är vi medvetna om. När jag frågar mina rådgivare säger de:
”Det är bara att sätta igång. Sätt ett lägre belopp i början så brukar det ordna sig.
Jag gissar att de har rätt. De ser detta varje dag!

 

Hur gör du då?

Kör med två frågor:

 1. När kommer lönen?
 2. När behöver jag pengarna?

Detta bestämmer sedan när i månaden överföringen ska gå och hur mycket risk du bör ta.

Kort tid = lite (låg) risk. Lång tid = mer (högre) risk.
Ta ett mindre belopp men boka samtidigt in en tid med din rådgivare inom 6 månader för att snabbt kunna justera beloppet uppåt.

Lätt som en plätt!

/Magnus

Aktiv eller passiv

Det pågår en ständig debatt mellan om det är bättre med aktiv eller passiv förvaltning av sina placeringar. Med aktiv menas att det finns en eller flera förvaltare som letar efter det bästa alternativet just nu. Med passiv räknas indexfonder eller robotförvaltning, alltså förvaltning utan direkt personlig inblandning. Vi kan börja med att säga att, det är inte så lätt att avgöra vad som är bäst. Det beror bland annat på…

 • Tidsperiod: Beroende på hur lång tid man jämför kan man ”bevisa” att man har rätt. Ser man på enbart på 2017 har indexfonder i Sverige stor andel H&M och Ericsson vilket belastat fonderna hårt. Detta har resulterat till en lägre avkastning än de flesta motsvarande aktivt förvaltade fonder.
 • Risk: Vilken risk tar fonden? Ju högre risktagande (till exempel aktier i mindre företag) desto större möjlighet till avkastning, men också risk till större nedgång. Detta mått bör definitivt vägas in när man ska placera.
 • Hög- eller lågkonjunktur: Teorin säger att aktivt förvaltade fonder är bättre i en konjunkturnedgång och passiv ska vara bättre i en uppgång. Det finns dock en hel del håligheter i detta resonemang. Ofta är aktivt förvaltade bättre i en nedgång då man väljer bort konjunkturkänsliga aktier.
 • Kostnader: Jämförelseindex har inga kostnader. Fonder har kostnader för förvaltningen och en kostnadsnackdel från första dagen. Du kan inte heller handla helt gratis oavsett hur du gör. Har låga kostnader ett fast samband med avkastning? Ibland ja, ibland nej.
 • Jämförelsebas: Det går alltid att jämföra ”äpplen och päron” för att bevisa sin egen tes. Många fonder spänner över många marknader och tillgångsslag och låter sig egentligen inte jämföras med något annat, oavsett vad som sägs.
 • Hållbarhetsfaktor: Vill du ha ett hållbart placeringsalternativ? Då funkar indexfonderna dåligt. Det finns idag KRAV-märkta fonder där man valt bort eller valt till vissa aktier som har en tydlig profil för ett hållbart samhälle. Sannolikt kommer det inom en snar framtid finnas möjligheter att välja en passiv fond med hållbart innehåll. Idag finns enbart aktiva.
 • Historik och framtid: Kanske den viktigaste! Historisk avkastning säger ganska lite om vad framtida avkastning kommer att bli. Korrelationen (sambandet) är egentligen mycket svag!

Det pågår för närvarande mycket omfattande marknadsföring som hävdar det ena och det andra. Det går att underbygga sin marknadsföring med empiriska studier men det handlar ofta vad man väljer att plocka fram. Känner du dig förvirrad av all marknadsföring rekommenderar jag att du tar kontakt med din rådgivare.

Om en vecka//Magnus

Black Friday!

Black Friday infaller i år den 24/11. Vad är det och vad kommer det ifrån?

Benämningen kommer från USA (startade i Philadelphia) och har varit ett begrepp där under många år. Det har funnits i Philadelphia sedan början av 1960-talet och spreds till övriga USA först under mitten av 1970-talet. Dagen inträffar alltid dagen efter Thanksgiving som är den fjärde torsdagen i november. Det är alltså en i grunden vanlig klämdag. Många reser till vänner och släktingar till Thanksgiving. Det är en helgdag som innebär mycket mat och dryck. Resandet och intaget av mat / dryck innebar att de inte jobbade på fredagen. Genom att det var ungefär en månad kvar till jul, var fredagen en perfekt shoppingdag. Maten måste ju också motineras nedJ.

Affärerna fattade snart och började tävla i erbjudanden genom stora rubriker i tidningar och TV. Butikernas omsättning steg snabbt och många av dem jobbade in årsvinsten denna dag. Black Friday är inte en officiellt ledig dag i USA men numera är alla skolor och de flesta arbetsplatser stängda för att ge fyra dagars sammanhängande ledighet.

Black Friday i Sverige

Före 2013 fanns den inte. Då uppmärksammade några butikskedjor och redan året efter var den etablerad. Genom den sena starten och det faktum att Thanksgiving inte är en helgdag här, är det framförallt i e-handeln som den gör avtryck. 2013 såg vi en 100% ökning av e-handeln jämfört med en jämförbar dag.

Att fundera på inför Black Friday

 • Priset: Är priset som erbjuds på Black Friday så mycket bättre? Det är inte alltid så. Kolla gärna av först, kanske via prisjämförelsesajter. Ibland är det rena marknadsföringstrix.
 • Säljföretaget: Är säljföretaget känt? Kolla gärna upp hemsidor och den varningslistan hos Svensk Handel. www.svenskhandel.se/Varningslistan/ . Många vittnar om att antalet bedrägerier ökar under denna helg.
 • Betala säkert: Använd gärna ditt kreditkort med säkerhetssystem i form av mobilt bank-ID. Kreditkortet har oftast bättre försäkringsskydd såsom allrisk, prisskydd och förlängd garanti. Du kan hitta mer information på din banks hemsida.

För egen del försöker jag motionera på annat sätt än bland butikshyllorna. Det får nog bli elljusspåret istället 🙂

Om en vecka//Magnus

Litar du på pensionen?

Jag var på semester förra veckan. Jag var på en resort där golf, tennis, bad och ett allmänt gott liv var i fokus. Slående var att det var stor andel +65-åringar, alltså ålderpensionärer, som var där. Skönt liv tänkte jag!

När jag kom till jobbet i morse fick jag läsa en ny studie, genomförd av Novus, där det undersökts hur pensionärer och blivande pensionärer ser på tryggheten i pensionssystemet. Resultatet visar att knappt 4 av 10 anser att pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär. Vidare anser 7 av 10 att man behöver arbeta extra som pensionär för att kunna ha en god levnadsstandard. Andelen kvinnor (71 procent) som trodde det var högre än andelen män (65 procent).

 

I resultatet framkommer det att kvinnor har en mer pessimistisk syn på pensionen än män, framför allt när det gäller de ekonomiska möjligheterna att leva det liv man önskar. På frågan om pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär är det bara 30 procent av kvinnorna som instämmer, jämfört med 45 procent av männen.

 

Varför är det så här?

Det finns flera anledningar till att kvinnor i högre grad anser att pensionssystemet inte ger en trygg försörjning. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män vilket leder till lägre pension, det är vanligare att kvinnor arbetar deltid och/eller är hemma långa perioder med barn. Även det straffas i pensionssystemet och begränsar möjligheterna som pensionär. Även de låga resultaten för männen ger lite eftertanke tycker jag.

 

Min reflektion:

Jag såg hur trevligt det kan vara att vara ålderspensionär där man kan resa, spela golf, se nya saker, träffa nya människor etc. Samtidigt ser jag resultaten av studien som ger lite rysningar; ”Kanske inte det kommer att bli så för att jag inte har råd?”

 

Min rekommendation:

Gör en rejäl analys av just din situation! Kontakta din rådgivare och gå igenom. Fundera på om du kan spara mer för att få uppleva det du vill uppleva!

Om en vecka! Magnus

Priser på bostäder #2 = Pyspunka?

I förra bloggen försökte jag mig på en förklaring över vad som påverkar priserna på marknaden. I grunden är det vanlig marknadsekonomi, det vill säga; priset styrs av utbud och efterfrågan. Dessa styrs i sin tur av en mängd saker. Det kan vara hur många fastigheter som byggs, ränteläget, arbetslöshet, nya regler etc. Jag konstaterade att risken för prisfall är störst i nybyggda bostadsrätter och i områden som har en kraftig uppgång i priser under de senaste åren.

 

Många – liksom vi – är betydligt försiktigare 2017 än vi var för några år sedan. Vi tackar nej till finansiering eller justerar ned belåningsgränser. Prisuppgången har på många orter klart passerat lönetillväxten. När byggnationen ökar (utbudet större) pressas priset (ja hela marknaden). Många bostadsrätter blir inte sålda trots lockande erbjudanden om avgiftsfritt under flera månader, om extrautrustning eller fri försäkring till lägenheterna. Det är en ganska tydlig signal. Signaler från mäklare / marknaden för bostadsrätter visar också att det ofta finns ganska klara skillnader i uppfattning om värde mellan köpare och säljare. Priset får ofta justeras ned för att affären ska bli av. Även på marknaden för villor ser vi att prisuppfattningen mellan köpare och säljare skiljer sig mer ofta än tidigare. Resultatet blir att villor har längre tidscykel mellan annons och avslut.

 

Om ni tittar på börsutvecklingen senaste månaderna ser ni att börsen totalt sett varit stark men kurserna för bolag inblandade i byggnation eller försäljning av bostäder har sjunkit. Aktieplacerarna är normalt sett snabba, så även denna gång.

 

Är det en tillfällig korrigering, en ”pyspunka” eller början på en större sättning? Naturligtvis är det omöjligt att svara säkert. Säkert är att marknaden är mer osäker och sårbar än tidigare. Händer något mer av negativ art kommer osäkerheten att förstärkas. Då blir lätt en ”pyspunka” till något helt annat.

 

Rekommendationen är att prata med din rådgivare om du är i färd med att köpa eller sälja. Gör dig informerad helt enkelt!

 

Om en vecka//Magnus

 

Priser på bostäder

Fler och fler börjar nu vittna om att ”festen är över” när det gäller prisökning på bostäder. Vi har under många år sett en i princip obruten uppgång som nu bryts. Som vanligt ser vi det först på bostadsrätter och i synnerhet nybyggnationer med en ekonomi i bostadsrättsföreningen som ännu inte byggts upp. De föreningar som har god grundekonomi klarar sig bättre då risken för avgiftsförändringar är betydligt lägre om ekonomin är god. För villor kan vi ännu inte se samma tecken ännu. Där är det mer i stadiet, ”tugg i marknaden”, dvs någon som hört att andra inte lyckats sälja eller säljare som tvingats sänka sina anspråk på priset.

 

Varför händer detta?

Vi lever i en marknadsekonomi där efterfrågan och utbud bestämmer marknaden. Efterfrågan har dämpats via två regler från finansinspektionen; dels maximal belåning av köpeskillingen och dels via regler för hur amortering (återbetalning av lån) ska ske. Samtidigt har vi under flera år sett efterfrågan öka via extremt låga räntor. Räntorna har inte ändrats nämnvärt på senare tid. En tredje parameter är att utbudet har ändrats. Det byggs mycket, framförallt bostadsrätter, vilket leder till att efterfrågan möts upp av det ökade utbudet. En fjärde och femte parameter kan vara låg arbetslöshet (god tillförsikt om framtiden) och förväntat högre räntor i framtiden (sämre tillförsikt om framtiden). Allt sammantaget hittar marknaden en ny jämviktsnivå där priset hamnar. Just nu viker priser på nya bostadsrätter och det ”surras” om villamarknaden.

Finansinspektionen vill ytterligare kyla ned marknaderna via ett nytt tillägg i amorteringskravet. Detta innebär att personer som tar stora lån i förhållande till sin inkomst får högre amortering. Förslaget är ute på remiss och beslut ska tas under december. Blir det ett JA här kanske vi kan se ytterligare prisjusteringar.

 

Vad kan du göra?

Allt beror på vilken situation du befinner dig i. Är du rimligt belånad och känner dig säker på att din anställning inte kommer att förändras negativt behöver du inte rusa iväg. Är du i färd med att köpa föreslår jag att du pratar med din rådgivare. Jag vill påminna att det finns försäkringar för arbetslöshet och sjukdom som kan vara bra att se över. Men det gäller ju ”alla”, alltid!

 

Om en vecka!! Magnus

Senaste inläggen.