Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Okategoriserade

Priser på bostäder

Fler och fler börjar nu vittna om att ”festen är över” när det gäller prisökning på bostäder. Vi har under många år sett en i princip obruten uppgång som nu bryts. Som vanligt ser vi det först på bostadsrätter och i synnerhet nybyggnationer med en ekonomi i bostadsrättsföreningen som ännu inte byggts upp. De föreningar som har god grundekonomi klarar sig bättre då risken för avgiftsförändringar är betydligt lägre om ekonomin är god. För villor kan vi ännu inte se samma tecken ännu. Där är det mer i stadiet, ”tugg i marknaden”, dvs någon som hört att andra inte lyckats sälja eller säljare som tvingats sänka sina anspråk på priset.

 

Varför händer detta?

Vi lever i en marknadsekonomi där efterfrågan och utbud bestämmer marknaden. Efterfrågan har dämpats via två regler från finansinspektionen; dels maximal belåning av köpeskillingen och dels via regler för hur amortering (återbetalning av lån) ska ske. Samtidigt har vi under flera år sett efterfrågan öka via extremt låga räntor. Räntorna har inte ändrats nämnvärt på senare tid. En tredje parameter är att utbudet har ändrats. Det byggs mycket, framförallt bostadsrätter, vilket leder till att efterfrågan möts upp av det ökade utbudet. En fjärde och femte parameter kan vara låg arbetslöshet (god tillförsikt om framtiden) och förväntat högre räntor i framtiden (sämre tillförsikt om framtiden). Allt sammantaget hittar marknaden en ny jämviktsnivå där priset hamnar. Just nu viker priser på nya bostadsrätter och det ”surras” om villamarknaden.

Finansinspektionen vill ytterligare kyla ned marknaderna via ett nytt tillägg i amorteringskravet. Detta innebär att personer som tar stora lån i förhållande till sin inkomst får högre amortering. Förslaget är ute på remiss och beslut ska tas under december. Blir det ett JA här kanske vi kan se ytterligare prisjusteringar.

 

Vad kan du göra?

Allt beror på vilken situation du befinner dig i. Är du rimligt belånad och känner dig säker på att din anställning inte kommer att förändras negativt behöver du inte rusa iväg. Är du i färd med att köpa föreslår jag att du pratar med din rådgivare. Jag vill påminna att det finns försäkringar för arbetslöshet och sjukdom som kan vara bra att se över. Men det gäller ju ”alla”, alltid!

 

Om en vecka!! Magnus

Höjd skatt på ISK

Regeringen har presenterat sin höstbudget där de ekonomiskt svaga får anses vara vinnare. Bedömare har pekat ut pensionärer, barnfamiljer, studenter och sjukskrivna som de som får ta del av det utrymme regeringen vill fördela. Det finns också en viss omfördelning inom företag som inte fått samma utrymme. Genom att skatten för kapitalförsäkringar höjs försvinner en del av den upparbetade pensionen till skatt. Man har också aviserat yrkesutbildning på yrkesvux och yrkeshögskolan som ska bidra till att få in rätt folk på arbetsmarknaden.

Naturligtvis finns röster för och emot, det handlar nog främst om vilken politisk övertygelse man har. En försämring som ändå är värd att stanna till på är den föreslagna höjningen av skatten vid sparande på investeringssparkonto (ISK). Höjningen föreslås vara en procentenhet. ISK har varit en av de populäraste sparprodukterna både hos oss och i andra banker sedan det infördes. Anledningen till populariteten är bland annat;

 • Enkelhet. Du slipper deklarera dina transaktioner för aktier och andelar. En schablonskatt på ditt sparande dras.
 • Billigt. Ingen specifik kostnad för kontot.
 • Skattefördel. Låg beskattning som utgår från statslåneräntan. Normalt hade nog detta inte varit en så stor fördel men genom det extrema ränteläget så blev det kanske ”för bra”?

Jag hoppas nu att kritikerna inte får rätt när det gäller ISK. De menar att det är fel signal som skickas till pensionsspararna. Våra pensioner kommer troligen att vara betydligt lägre i framtiden i förhållande till vår lön än vad vi sett historiskt. Bland annat det låga ränteläget bidrar tydligt till detta. Avkastningen blir helt enkelt för låg för att ge en god pension. Antagandet om högre medelålder är ett annat skäl till mer ”utspädd” pension.

När införs den?

Om regeringen får ett JA på sin budget införs åtgärderna löpande från och med 2018-01-01.

Hur kan du som sparar i ISK tänka då?

Vi har alla våra individuella situationer men jag tycker fortfarande att sparande via ISK är tillräckligt gynnsamt. Det finns helt enkelt få bättre alternativ. Kanske bör man lite extra fundera över viktning och tidshorisont i sparandet. Kanske bör du ta mer risk? Kanske är det andra justeringar som behövs. Som vanligt är det klokt om du tar kontakt med din rådgivare för att gå igenom.

Om en vecka//Magnus

Snart semester?

Jag kommer i några bloggar framöver ta upp ”typiska semesterfrågor” såsom kontanter, kort, försäkringar mm. Den första rör kontanter och utlandsresa.

Hitta kontanter!

Du lever i ett land (Sverige) där kontanternas storhetstid sedan några år är bakom oss. Detta faktum är inte lika definitivt om du åker utomlands. I de nordiska länderna fungerar det bra men rör du dig vidare så kan situationen vara helt annorlunda. Fortfarande gäller kontanter som första betalmedel och det kan ibland vara svårigheter att få betala med kort. Kolla upp lite i förväg och ta med dig kontanter eller möjlighet att ta ut kontanter (via kort) på resan. Mastercard har en app som heter ”ATM-hunter” som ger dig information om närmaste uttagsautomat. Kan vara bra att ladda ned innan du åker.

Vilken valuta ska jag välja?

När du tar ut kontanter eller betalar online utomlands får du en fråga om du vill betala i landets valuta eller i kronor. Vår rekommendation är att använda landets valuta för senare omväxling. Visst, du tar risken på att kursen förändras till din nackdel tills du kommit hem men betänk att varje ställe som du handlar på eller tar ut pengarna ifrån har rätt att sätta sin egen kurs på dina svenska kronor. Den svenska kronan är stor i Sverige men inte det som de flesta länder skriker efter… Ta den enkla vägen och betala i landets valuta för senare växling via ditt kortbolag. (Även dessa sätter ju egna kurser men de är rätt tydligt uppstyrda).

Jag tänker i alla fall växla till mig några euro inför resan till Emma i Freiburg 🙂
Magnus

Placera pensionen!

Många av de som inte är intresserade av att planera för pensionen stupar på hur man kan tänka på när det gäller placering av pengarna. Det finns för många val, man ruttnar helt enkelt efter vägen!

Hur kan man tänka då?

Först av allt; Hur lång tid är det innan pensionen ska tas ut? Är det längre perspektiv typ +10 år är det allmänna rådet att ta lite mer risk.

Vad menas då med att ta mer risk?

Placeringsbart för pension finns ju främst aktietillgångar, räntebärande eller övriga tillgångar. När det gäller övriga kan ju nämnas guld, andra ädelmetaller, fastigheter, hedgefonder med mera. Här finns således tillgångar med mycket respektive lite risk. Räntetillgångar är oftast låg risk. Det finns en risk i längden på placeringen och en kreditrisk, det vill säga risken för att den som lånat pengarna inte betalar tillbaka. Aktieplaceringar är oftast det vanligaste, och då i form av aktiefonder. Risken tycks dock minska med antal år placeringen ligger. Det finns dock många typer av aktiefonder….

Guldsmed

Formerna för aktiefonder är i grunden av två varianter: Aktivt placerade fonder och Indexfonder.

 • För aktivt placerade fonder finns oftast en inriktning för placeringen, ett så kallat reglemente. Där bestäms vad fonden får placera i. Det kan handla om geografisk spridning, köp av aktier direkt eller via andra fonder, olika typ av företag och om man måste välja bort vissa aktier av till exempel miljöskäl eller etiska skäl. För aktivt placerade fonder finns alltid en person som placerar oftast stödd av en eller flera analytiker. Målet är att slå det index som man ska jämföra sig med.
 • Indexfonder däremot köper aktier utifrån det index man följer. Står till exempel Ericsson för 5% av indexet köps aktier i Ericsson som motsvarar detta. Köpen görs via datakraft och utan ”känsla”.

Det finns fördelar och nackdelar med bägge varianter. Indexfonder är oftast billigare men kan å andra sidan vara olönsamma de år som de indextunga aktierna går dåligt på börsen.

Har du redan ruttnat? Jag hoppas inte det. Nästa vecka tittar vi lite mer på placeringar av dina pensionspengar, för du har väl fortfarande bestämt dig??

Magnus

Mobilt bank-ID

Jag lovade ju i förra bloggen att berätta mer vad ett mobilt bank-ID är och hur du enkelt kan komma igång. Nu försöker jag med det.

Vad är det?

Det är en ny typ av legitimation. När du installerat den på – förslagsvis din telefon – kan du visa vem du är, det vill säga legitimera dig när du till exempel ska:

 • Logga in på mobilbanken eller internetbanken.
 • Godkänna betalningar hos ovanstående, via dina kort eller direktbetalningar.
 • Deklarera hos skatteverket.
 • Göra ärenden hos försäkringskassan.
 • Kolla hur din pension ser ut via minpension.se
 • Godkänna betalningar via Swish.

Som du kanske förstår av listan – som kan göras längre – förenklar användandet av mobilt bank-ID många saker som du tidigare tyckte var lite jobbiga. Du behöver alltså inte förflytta dig till skattemyndigheten, till försäkringskassan eller till bankkontoret för att utföra enklare tjänster. Du kan dessutom göra dem när du har tid och lust. Öppettider och annan tillgänglighet begränsar dig inte som tidigare. Egentligen är det för bra för att vara sant!

Hur gör du?

Mobilt bank-ID kan beställas på tre olika sätt:

 • Ladda ned säkerhetsappen ”BankID” från Appstore (Appletelefoner) eller Google play (Androidtelefoner)
 • Beställ mobilt bank-ID i mobilbanken, i internetbanken och på bankkontoret. Följ instruktionerna, det brukar inte vara så besvärligt.

Jag kan lova dig att en helt ny värld kommer att öppna sig för dig!

Skaffa dig en härlig vecka!

Magnus

Bankernas popularitet

SKI (Svenskt kvalitetsindex) har gjort sin årliga mätning av deltagande banker. Bankernas popularitet faller till sin lägsta nivå sedan 1993, där Handelsbanken men framförallt Swedbank och Nordea faller mycket kraftigt. Fortfarande har vi Länsförsäkringar och Sparbankerna (alltså vår familj) i toppen och på starka nivåer.

Vad påverkar och vad påverkar inte?

Bilden är ganska komplex, SKI kallar det för förtroendekris och det ligger säkert något i det. De banker som föll mest har fått rätt mycket negativ publicitet under året. Det handlar om avskedande av VD:ar, panamadokument, nedläggning av kontor, borttagande av service och långa svarstider. Det handlar också om de digitala tjänsterna (57% använder Swish) och vilket samhällsengagemang som banken har. Påverkan finns alltså sannolikt dels via mediabilden, dels via service, modernitet och engagemang.

De som klarat att hantera hela bilden bäst är Länsförsäkringar och Sparbankerna för privatkunder och Sparbankerna för företagskunder. De är lokalt förankrade med personlig och tillgänglig service, de har moderna digitala tjänster och ett tydligt samhällsengagemang med lokal prägel. Den stora skillnaden i tal hittar man främst i samhällsengagemang där Sparbankerna ligger mer än 10 procentenheter över branschsnitt. Utan att ha gjort en grundlig analys verkar det som om engagemanget handlar både om vilken typ av engagemang och på vilket sätt det genomförs.

Lösningen på 2016 års bankgåta verkar vara en mix av mediabild (allmänt), personlig relation med sina kunder, servicenivå, moderna tjänster och ett lokalt samhällsengagemang. Är det också gåtans lösning 2017?

Är det egentligen så mycket nytt under solen?

Hörs om en vecka!

Har’e vart nåt?

Många är liksom jag tillbaka från semestern så jag passar på att blicka lite tillbaka på sommaren.

Internetbedrägerierna har ökat med 40 % på årsbasis. Det handlar ofta om kapningar av kort och där man luras att lämna kontouppgifter. Läs tidigare bloggar om hur du kan agera. Jag använde kreditkortet på min egen Europa-tripp och ska strax börja betala av.

Brexit gav ju en stor men mycket kortvarig effekt (ännu så länge). Jag tror detta beror på att effekterna ännu är svåra att överblicka. Pundet har fallit ganska rejält och förbättrar brittisk export men fördyrar import. Den engelska centralbanken har sänkt räntan och är nu mycket nära nollränta. Fler stimulanser kan vara på väg i form av sänkta skatter. Stor osäkerhetsfaktor.

Börsen har varit relativt stark. Vi har sett en uppgång på 5-6 procentenheter vilket nog var något mer än vad marknaden väntade sig innan sommaren. Bakgrunden är ganska stabila makrorapporter (framförallt USA) och goda rapporter från börsens företag.

Den svenska kronan har tappat 2-3 procentenheter mot Euron och 5-6 mot dollarn. Bra för svensk export.

Räntorna har i princip varit stilla under sommaren. Många fler har börjat binda sin boränta. Idag är det lika vanligt att binda som att ligga rörligt. Låneefterfrågan har minskat betydligt. Amorteringsreglerna påverkar. Vi får se hur priserna på bostäder påverkas fram emot hösten.

Överkurs: De 50 största bankerna i Europa har stresstestats. Här undersöks hur väl de klarar några valda kriser. Många banker visade på stora svagheter. Värst verkar det vara i Italien. De fyra svenska storbankerna klarade detta med god marginal. Swedbank var allra starkast och naturligtvis fanns inte vi med i den testen. Svaga banker hämmar definitivt potentiell tillväxt, bland annat genom att de inte klarar att lämna krediter till lovande affärer/investeringar.

Själv har jag gjort en ”hitandrunsemester”, sett många häftiga ställen men inte stannat speciellt länge på varje plats. Ny favoritgolfbana i Reit im Winkl, Freiburg och Heidelberg är sköna städer och besökt en milsvid strand i Timmerdorfer. Zürich var dyrt men kul tillsammans med Åsa.

Ninna min fru, jag och Åsa, arbetskompis från Kungsängen.

Ninna min fru, jag och Åsa.

Hörs om en vecka! //Magnus

Alla swishar!

Swish var ju en lösning på betalningar mellan personer som lanserades 2012-12-12. Jag har suttit med i styrgruppen sedan 2011 någon gång. Jag har suttit i relativt många styrgrupper och styrelser i mitt liv men denna överträffar det mesta. Swish är en formidabel succé!

 

I april 2016 swishades det 7,7 ggr i sekunden, dygnet runt, hela månaden. Per dag innebär det 413 000 betalningar och på hela månaden blir summan 12 400 000 stycken betalningar. Idag har 4 300 000 personer (egentligen telefoner) swish. Vi swishar i genomsnitt 2,78 gånger per månad och genomsnittsbeloppet är 500 kronor.

 

Nu finns också swish för företag där det för närvarande finns cirka 70.000 avtal och där tillväxten är 20% per månad. Jag skojar inte, det är 20% ökning per månad.

 

Lägger man dessutom till kundnöjdhet så slår swish i princip alla andra mätbara produkter eller tjänster. Senaste uppgiften var att det var 99% nöjda eller mycket nöjda!

 

Jag var och klippte mig för någon vecka sedan. Frisören sa att swish är den mest använda betalningsformen för honom nu. Kort var tvåa och kontanter på tredje plats.

 

Finns någon nackdel? Egentligen inte. Man ska dock komma ihåg att det inte finns något konsumentskydd eller andra mervärden som ju finns i till exempel bankkort. Swish är i princip som att skicka över kontanter men man gör det i telefonen.

 

Rekommendation: Prova swish!

 

Ha en swishande vecka!

 

Magnus

Swish

 

Ingen kan göra allt…

Jag tror starkt på det kanske lite uttjatade utrycket ”Ingen kan göra allt – men alla kan göra något”. Vi ställs för närvarande inför en av våra största utmaningar i modern tid med en flyktingström som vi inte sett motstycke till sedan andra världskriget. Javisst det var närmare då, finnarna och norrmännen var mer lika oss till utseende och kynne. Men är skillnaden så stor egentligen? De har samma basbehov som oss, de vill bli älskade, respekterade, accepterade. Helt enkelt innanför och inte utanför. Utanförskap är väl bland det gräsligaste ord som finns. Vem vill vara utanför?

 

Jag läste Jackie Sjödins krönika i UNT i helgen. Han beskrev på ett enkelt sätt det han såg just nu: Tänk dig att du tvingas fly från ditt hus när missilerna faller in och sedan att alla dina grannhus blivit bombade, de flesta i närområdet flytt, blivit dödade eller bortrövade. Du lyckas fly i månader på skrangliga farkoster under ständig rädsla, hunger och trötthet. När du kommer till ett land med fred så släpps du inte in för de har inte råd att släppa in dig. Istället går de iväg till närmaste galleria och köper robotdammsugare till varandra. Nog skulle du fundera vad det var för människor…

 

Visst är det påfrestningar på hela vårt samhälle inklusive vår i grunden stabila ekonomi. Visst finns det brister i både det ena och det andra. Visst borde andra länder i närområdet (EU) ställa upp bättre för de som kommer. Men som dagens blogg började: Alla kan göra något. Visst kan många säga att man köper sig ett renare samvete när man skänker pengar till Rädda Barnen, Unicef, Röda korset mm men hellre det än att låta bli.

 

Ser man dessutom lite mer långsiktigt kan det vara en räddning för många områden i Sverige med unga, drivna, ofta välutbildade personer som kommer in på arbetsmarknaden. Krigsbarnen (se ovan) bidrog till stor del av vår välfärd i många år. Kan det vara så att vår hjälp idag blir vår räddning längre fram?

 

Jag vill passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Kanske kommer en blogg i mellandagarna, vi får se 🙂

 

Magnus

180 år i samma firma = respekt!

Idag blir det ett lite annorlunda blogginlägg. Min tanke har aldrig varit att direkt marknadsföra banken som bank, men jag gör ett undantag idag. Idag (1: december) fyller vi nämligen 180 år. Vi har drivit banken i samma firma och med samma syfte som vid starten 1835; ”Att stödja och främja bygden och bygdens näringsliv”.

 

bank5

 

Troligen är vi det äldsta nu verksamma företaget i vårt område. Det är värt en del respekt med tanke på den samhällsutveckling vi har verkat under och som vi just nu lever i. Vi förväxlas ibland med Swedbank AB, vilket är helt naturligt men bygger på en missuppfattning. Vi är en egen juridisk person som samarbetar med Swedbank AB på ett bra och positivt sätt.

 

Vad är skillnaden kanske du undrar?

 • Vi är inte noterade på börsen och saknar egentliga ägare. Det finns inget enskilt vinstintresse.
 • Vi är helt lokala. Vi finns in tre kommuner; Enköping, Bålsta och Upplands-Bro. Ledningen (och även VD) finns i Enköping. Vi fokuserar helt på dessa och sätter en stolthet i det lokala.
 • Vi jobbar mycket med samhällsnytta (det gör delvis också Swedbank). Vår samhällsnytta riktar sig mestadels till våra unga. Vi jobbar med skolor, föreningar som har ungdomsprofil, stipendier till unga eller ledare för andra ungdomar, Ung Företagsamhet och Unga Jobb. Allt detta tror vi bidrar till ett bra klimat för vidare tillväxt av just vårt område.

 

Gör detta oss till en bättre bank för dig? Svaret har inte vi, svaret har bara du! /Magnus

 

 

 

Senaste inläggen.
Tillbaka! 15 Aug