Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Okategoriserade

Månadssparande – kan det bli fel?

Lätt att svara på egentligen, nej det kan inte gå fel.

Det finns väl egentligen bara;

 1. För kort tid & fel mix av risk.
 2. Att det är svårt att komma igång.

Ett månadssparande kan i princip inte gå fel om man sparar tillräckligt länge, det gäller nästan oavsett risk i ditt sparande. Tar man en enskild risk (typ aktiefonder) när börsen rasar tar det lite tid att komma tillbaka. Allt annat faller innanför uttrycket: Det är aldrig fel. Målbilden med ett månadssparande (nästan oavsett typ av fond) bör alltså vara några år om man vill säkra värdetillväxt.

Att det är svårt att komma igång är vi medvetna om. När jag frågar mina rådgivare säger de:
”Det är bara att sätta igång. Sätt ett lägre belopp i början så brukar det ordna sig.
Jag gissar att de har rätt. De ser detta varje dag!

 

Hur gör du då?

Kör med två frågor:

 1. När kommer lönen?
 2. När behöver jag pengarna?

Detta bestämmer sedan när i månaden överföringen ska gå och hur mycket risk du bör ta.

Kort tid = lite (låg) risk. Lång tid = mer (högre) risk.
Ta ett mindre belopp men boka samtidigt in en tid med din rådgivare inom 6 månader för att snabbt kunna justera beloppet uppåt.

Lätt som en plätt!

/Magnus

Aktiv eller passiv

Det pågår en ständig debatt mellan om det är bättre med aktiv eller passiv förvaltning av sina placeringar. Med aktiv menas att det finns en eller flera förvaltare som letar efter det bästa alternativet just nu. Med passiv räknas indexfonder eller robotförvaltning, alltså förvaltning utan direkt personlig inblandning. Vi kan börja med att säga att, det är inte så lätt att avgöra vad som är bäst. Det beror bland annat på…

 • Tidsperiod: Beroende på hur lång tid man jämför kan man ”bevisa” att man har rätt. Ser man på enbart på 2017 har indexfonder i Sverige stor andel H&M och Ericsson vilket belastat fonderna hårt. Detta har resulterat till en lägre avkastning än de flesta motsvarande aktivt förvaltade fonder.
 • Risk: Vilken risk tar fonden? Ju högre risktagande (till exempel aktier i mindre företag) desto större möjlighet till avkastning, men också risk till större nedgång. Detta mått bör definitivt vägas in när man ska placera.
 • Hög- eller lågkonjunktur: Teorin säger att aktivt förvaltade fonder är bättre i en konjunkturnedgång och passiv ska vara bättre i en uppgång. Det finns dock en hel del håligheter i detta resonemang. Ofta är aktivt förvaltade bättre i en nedgång då man väljer bort konjunkturkänsliga aktier.
 • Kostnader: Jämförelseindex har inga kostnader. Fonder har kostnader för förvaltningen och en kostnadsnackdel från första dagen. Du kan inte heller handla helt gratis oavsett hur du gör. Har låga kostnader ett fast samband med avkastning? Ibland ja, ibland nej.
 • Jämförelsebas: Det går alltid att jämföra ”äpplen och päron” för att bevisa sin egen tes. Många fonder spänner över många marknader och tillgångsslag och låter sig egentligen inte jämföras med något annat, oavsett vad som sägs.
 • Hållbarhetsfaktor: Vill du ha ett hållbart placeringsalternativ? Då funkar indexfonderna dåligt. Det finns idag KRAV-märkta fonder där man valt bort eller valt till vissa aktier som har en tydlig profil för ett hållbart samhälle. Sannolikt kommer det inom en snar framtid finnas möjligheter att välja en passiv fond med hållbart innehåll. Idag finns enbart aktiva.
 • Historik och framtid: Kanske den viktigaste! Historisk avkastning säger ganska lite om vad framtida avkastning kommer att bli. Korrelationen (sambandet) är egentligen mycket svag!

Det pågår för närvarande mycket omfattande marknadsföring som hävdar det ena och det andra. Det går att underbygga sin marknadsföring med empiriska studier men det handlar ofta vad man väljer att plocka fram. Känner du dig förvirrad av all marknadsföring rekommenderar jag att du tar kontakt med din rådgivare.

Om en vecka//Magnus

Black Friday!

Black Friday infaller i år den 24/11. Vad är det och vad kommer det ifrån?

Benämningen kommer från USA (startade i Philadelphia) och har varit ett begrepp där under många år. Det har funnits i Philadelphia sedan början av 1960-talet och spreds till övriga USA först under mitten av 1970-talet. Dagen inträffar alltid dagen efter Thanksgiving som är den fjärde torsdagen i november. Det är alltså en i grunden vanlig klämdag. Många reser till vänner och släktingar till Thanksgiving. Det är en helgdag som innebär mycket mat och dryck. Resandet och intaget av mat / dryck innebar att de inte jobbade på fredagen. Genom att det var ungefär en månad kvar till jul, var fredagen en perfekt shoppingdag. Maten måste ju också motineras nedJ.

Affärerna fattade snart och började tävla i erbjudanden genom stora rubriker i tidningar och TV. Butikernas omsättning steg snabbt och många av dem jobbade in årsvinsten denna dag. Black Friday är inte en officiellt ledig dag i USA men numera är alla skolor och de flesta arbetsplatser stängda för att ge fyra dagars sammanhängande ledighet.

Black Friday i Sverige

Före 2013 fanns den inte. Då uppmärksammade några butikskedjor och redan året efter var den etablerad. Genom den sena starten och det faktum att Thanksgiving inte är en helgdag här, är det framförallt i e-handeln som den gör avtryck. 2013 såg vi en 100% ökning av e-handeln jämfört med en jämförbar dag.

Att fundera på inför Black Friday

 • Priset: Är priset som erbjuds på Black Friday så mycket bättre? Det är inte alltid så. Kolla gärna av först, kanske via prisjämförelsesajter. Ibland är det rena marknadsföringstrix.
 • Säljföretaget: Är säljföretaget känt? Kolla gärna upp hemsidor och den varningslistan hos Svensk Handel. www.svenskhandel.se/Varningslistan/ . Många vittnar om att antalet bedrägerier ökar under denna helg.
 • Betala säkert: Använd gärna ditt kreditkort med säkerhetssystem i form av mobilt bank-ID. Kreditkortet har oftast bättre försäkringsskydd såsom allrisk, prisskydd och förlängd garanti. Du kan hitta mer information på din banks hemsida.

För egen del försöker jag motionera på annat sätt än bland butikshyllorna. Det får nog bli elljusspåret istället 🙂

Om en vecka//Magnus

Litar du på pensionen?

Jag var på semester förra veckan. Jag var på en resort där golf, tennis, bad och ett allmänt gott liv var i fokus. Slående var att det var stor andel +65-åringar, alltså ålderpensionärer, som var där. Skönt liv tänkte jag!

När jag kom till jobbet i morse fick jag läsa en ny studie, genomförd av Novus, där det undersökts hur pensionärer och blivande pensionärer ser på tryggheten i pensionssystemet. Resultatet visar att knappt 4 av 10 anser att pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär. Vidare anser 7 av 10 att man behöver arbeta extra som pensionär för att kunna ha en god levnadsstandard. Andelen kvinnor (71 procent) som trodde det var högre än andelen män (65 procent).

 

I resultatet framkommer det att kvinnor har en mer pessimistisk syn på pensionen än män, framför allt när det gäller de ekonomiska möjligheterna att leva det liv man önskar. På frågan om pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär är det bara 30 procent av kvinnorna som instämmer, jämfört med 45 procent av männen.

 

Varför är det så här?

Det finns flera anledningar till att kvinnor i högre grad anser att pensionssystemet inte ger en trygg försörjning. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män vilket leder till lägre pension, det är vanligare att kvinnor arbetar deltid och/eller är hemma långa perioder med barn. Även det straffas i pensionssystemet och begränsar möjligheterna som pensionär. Även de låga resultaten för männen ger lite eftertanke tycker jag.

 

Min reflektion:

Jag såg hur trevligt det kan vara att vara ålderspensionär där man kan resa, spela golf, se nya saker, träffa nya människor etc. Samtidigt ser jag resultaten av studien som ger lite rysningar; ”Kanske inte det kommer att bli så för att jag inte har råd?”

 

Min rekommendation:

Gör en rejäl analys av just din situation! Kontakta din rådgivare och gå igenom. Fundera på om du kan spara mer för att få uppleva det du vill uppleva!

Om en vecka! Magnus

Priser på bostäder #2 = Pyspunka?

I förra bloggen försökte jag mig på en förklaring över vad som påverkar priserna på marknaden. I grunden är det vanlig marknadsekonomi, det vill säga; priset styrs av utbud och efterfrågan. Dessa styrs i sin tur av en mängd saker. Det kan vara hur många fastigheter som byggs, ränteläget, arbetslöshet, nya regler etc. Jag konstaterade att risken för prisfall är störst i nybyggda bostadsrätter och i områden som har en kraftig uppgång i priser under de senaste åren.

 

Många – liksom vi – är betydligt försiktigare 2017 än vi var för några år sedan. Vi tackar nej till finansiering eller justerar ned belåningsgränser. Prisuppgången har på många orter klart passerat lönetillväxten. När byggnationen ökar (utbudet större) pressas priset (ja hela marknaden). Många bostadsrätter blir inte sålda trots lockande erbjudanden om avgiftsfritt under flera månader, om extrautrustning eller fri försäkring till lägenheterna. Det är en ganska tydlig signal. Signaler från mäklare / marknaden för bostadsrätter visar också att det ofta finns ganska klara skillnader i uppfattning om värde mellan köpare och säljare. Priset får ofta justeras ned för att affären ska bli av. Även på marknaden för villor ser vi att prisuppfattningen mellan köpare och säljare skiljer sig mer ofta än tidigare. Resultatet blir att villor har längre tidscykel mellan annons och avslut.

 

Om ni tittar på börsutvecklingen senaste månaderna ser ni att börsen totalt sett varit stark men kurserna för bolag inblandade i byggnation eller försäljning av bostäder har sjunkit. Aktieplacerarna är normalt sett snabba, så även denna gång.

 

Är det en tillfällig korrigering, en ”pyspunka” eller början på en större sättning? Naturligtvis är det omöjligt att svara säkert. Säkert är att marknaden är mer osäker och sårbar än tidigare. Händer något mer av negativ art kommer osäkerheten att förstärkas. Då blir lätt en ”pyspunka” till något helt annat.

 

Rekommendationen är att prata med din rådgivare om du är i färd med att köpa eller sälja. Gör dig informerad helt enkelt!

 

Om en vecka//Magnus

 

Priser på bostäder

Fler och fler börjar nu vittna om att ”festen är över” när det gäller prisökning på bostäder. Vi har under många år sett en i princip obruten uppgång som nu bryts. Som vanligt ser vi det först på bostadsrätter och i synnerhet nybyggnationer med en ekonomi i bostadsrättsföreningen som ännu inte byggts upp. De föreningar som har god grundekonomi klarar sig bättre då risken för avgiftsförändringar är betydligt lägre om ekonomin är god. För villor kan vi ännu inte se samma tecken ännu. Där är det mer i stadiet, ”tugg i marknaden”, dvs någon som hört att andra inte lyckats sälja eller säljare som tvingats sänka sina anspråk på priset.

 

Varför händer detta?

Vi lever i en marknadsekonomi där efterfrågan och utbud bestämmer marknaden. Efterfrågan har dämpats via två regler från finansinspektionen; dels maximal belåning av köpeskillingen och dels via regler för hur amortering (återbetalning av lån) ska ske. Samtidigt har vi under flera år sett efterfrågan öka via extremt låga räntor. Räntorna har inte ändrats nämnvärt på senare tid. En tredje parameter är att utbudet har ändrats. Det byggs mycket, framförallt bostadsrätter, vilket leder till att efterfrågan möts upp av det ökade utbudet. En fjärde och femte parameter kan vara låg arbetslöshet (god tillförsikt om framtiden) och förväntat högre räntor i framtiden (sämre tillförsikt om framtiden). Allt sammantaget hittar marknaden en ny jämviktsnivå där priset hamnar. Just nu viker priser på nya bostadsrätter och det ”surras” om villamarknaden.

Finansinspektionen vill ytterligare kyla ned marknaderna via ett nytt tillägg i amorteringskravet. Detta innebär att personer som tar stora lån i förhållande till sin inkomst får högre amortering. Förslaget är ute på remiss och beslut ska tas under december. Blir det ett JA här kanske vi kan se ytterligare prisjusteringar.

 

Vad kan du göra?

Allt beror på vilken situation du befinner dig i. Är du rimligt belånad och känner dig säker på att din anställning inte kommer att förändras negativt behöver du inte rusa iväg. Är du i färd med att köpa föreslår jag att du pratar med din rådgivare. Jag vill påminna att det finns försäkringar för arbetslöshet och sjukdom som kan vara bra att se över. Men det gäller ju ”alla”, alltid!

 

Om en vecka!! Magnus

Höjd skatt på ISK

Regeringen har presenterat sin höstbudget där de ekonomiskt svaga får anses vara vinnare. Bedömare har pekat ut pensionärer, barnfamiljer, studenter och sjukskrivna som de som får ta del av det utrymme regeringen vill fördela. Det finns också en viss omfördelning inom företag som inte fått samma utrymme. Genom att skatten för kapitalförsäkringar höjs försvinner en del av den upparbetade pensionen till skatt. Man har också aviserat yrkesutbildning på yrkesvux och yrkeshögskolan som ska bidra till att få in rätt folk på arbetsmarknaden.

Naturligtvis finns röster för och emot, det handlar nog främst om vilken politisk övertygelse man har. En försämring som ändå är värd att stanna till på är den föreslagna höjningen av skatten vid sparande på investeringssparkonto (ISK). Höjningen föreslås vara en procentenhet. ISK har varit en av de populäraste sparprodukterna både hos oss och i andra banker sedan det infördes. Anledningen till populariteten är bland annat;

 • Enkelhet. Du slipper deklarera dina transaktioner för aktier och andelar. En schablonskatt på ditt sparande dras.
 • Billigt. Ingen specifik kostnad för kontot.
 • Skattefördel. Låg beskattning som utgår från statslåneräntan. Normalt hade nog detta inte varit en så stor fördel men genom det extrema ränteläget så blev det kanske ”för bra”?

Jag hoppas nu att kritikerna inte får rätt när det gäller ISK. De menar att det är fel signal som skickas till pensionsspararna. Våra pensioner kommer troligen att vara betydligt lägre i framtiden i förhållande till vår lön än vad vi sett historiskt. Bland annat det låga ränteläget bidrar tydligt till detta. Avkastningen blir helt enkelt för låg för att ge en god pension. Antagandet om högre medelålder är ett annat skäl till mer ”utspädd” pension.

När införs den?

Om regeringen får ett JA på sin budget införs åtgärderna löpande från och med 2018-01-01.

Hur kan du som sparar i ISK tänka då?

Vi har alla våra individuella situationer men jag tycker fortfarande att sparande via ISK är tillräckligt gynnsamt. Det finns helt enkelt få bättre alternativ. Kanske bör man lite extra fundera över viktning och tidshorisont i sparandet. Kanske bör du ta mer risk? Kanske är det andra justeringar som behövs. Som vanligt är det klokt om du tar kontakt med din rådgivare för att gå igenom.

Om en vecka//Magnus

Snart semester?

Jag kommer i några bloggar framöver ta upp ”typiska semesterfrågor” såsom kontanter, kort, försäkringar mm. Den första rör kontanter och utlandsresa.

Hitta kontanter!

Du lever i ett land (Sverige) där kontanternas storhetstid sedan några år är bakom oss. Detta faktum är inte lika definitivt om du åker utomlands. I de nordiska länderna fungerar det bra men rör du dig vidare så kan situationen vara helt annorlunda. Fortfarande gäller kontanter som första betalmedel och det kan ibland vara svårigheter att få betala med kort. Kolla upp lite i förväg och ta med dig kontanter eller möjlighet att ta ut kontanter (via kort) på resan. Mastercard har en app som heter ”ATM-hunter” som ger dig information om närmaste uttagsautomat. Kan vara bra att ladda ned innan du åker.

Vilken valuta ska jag välja?

När du tar ut kontanter eller betalar online utomlands får du en fråga om du vill betala i landets valuta eller i kronor. Vår rekommendation är att använda landets valuta för senare omväxling. Visst, du tar risken på att kursen förändras till din nackdel tills du kommit hem men betänk att varje ställe som du handlar på eller tar ut pengarna ifrån har rätt att sätta sin egen kurs på dina svenska kronor. Den svenska kronan är stor i Sverige men inte det som de flesta länder skriker efter… Ta den enkla vägen och betala i landets valuta för senare växling via ditt kortbolag. (Även dessa sätter ju egna kurser men de är rätt tydligt uppstyrda).

Jag tänker i alla fall växla till mig några euro inför resan till Emma i Freiburg 🙂
Magnus

Placera pensionen!

Många av de som inte är intresserade av att planera för pensionen stupar på hur man kan tänka på när det gäller placering av pengarna. Det finns för många val, man ruttnar helt enkelt efter vägen!

Hur kan man tänka då?

Först av allt; Hur lång tid är det innan pensionen ska tas ut? Är det längre perspektiv typ +10 år är det allmänna rådet att ta lite mer risk.

Vad menas då med att ta mer risk?

Placeringsbart för pension finns ju främst aktietillgångar, räntebärande eller övriga tillgångar. När det gäller övriga kan ju nämnas guld, andra ädelmetaller, fastigheter, hedgefonder med mera. Här finns således tillgångar med mycket respektive lite risk. Räntetillgångar är oftast låg risk. Det finns en risk i längden på placeringen och en kreditrisk, det vill säga risken för att den som lånat pengarna inte betalar tillbaka. Aktieplaceringar är oftast det vanligaste, och då i form av aktiefonder. Risken tycks dock minska med antal år placeringen ligger. Det finns dock många typer av aktiefonder….

Guldsmed

Formerna för aktiefonder är i grunden av två varianter: Aktivt placerade fonder och Indexfonder.

 • För aktivt placerade fonder finns oftast en inriktning för placeringen, ett så kallat reglemente. Där bestäms vad fonden får placera i. Det kan handla om geografisk spridning, köp av aktier direkt eller via andra fonder, olika typ av företag och om man måste välja bort vissa aktier av till exempel miljöskäl eller etiska skäl. För aktivt placerade fonder finns alltid en person som placerar oftast stödd av en eller flera analytiker. Målet är att slå det index som man ska jämföra sig med.
 • Indexfonder däremot köper aktier utifrån det index man följer. Står till exempel Ericsson för 5% av indexet köps aktier i Ericsson som motsvarar detta. Köpen görs via datakraft och utan ”känsla”.

Det finns fördelar och nackdelar med bägge varianter. Indexfonder är oftast billigare men kan å andra sidan vara olönsamma de år som de indextunga aktierna går dåligt på börsen.

Har du redan ruttnat? Jag hoppas inte det. Nästa vecka tittar vi lite mer på placeringar av dina pensionspengar, för du har väl fortfarande bestämt dig??

Magnus

Mobilt bank-ID

Jag lovade ju i förra bloggen att berätta mer vad ett mobilt bank-ID är och hur du enkelt kan komma igång. Nu försöker jag med det.

Vad är det?

Det är en ny typ av legitimation. När du installerat den på – förslagsvis din telefon – kan du visa vem du är, det vill säga legitimera dig när du till exempel ska:

 • Logga in på mobilbanken eller internetbanken.
 • Godkänna betalningar hos ovanstående, via dina kort eller direktbetalningar.
 • Deklarera hos skatteverket.
 • Göra ärenden hos försäkringskassan.
 • Kolla hur din pension ser ut via minpension.se
 • Godkänna betalningar via Swish.

Som du kanske förstår av listan – som kan göras längre – förenklar användandet av mobilt bank-ID många saker som du tidigare tyckte var lite jobbiga. Du behöver alltså inte förflytta dig till skattemyndigheten, till försäkringskassan eller till bankkontoret för att utföra enklare tjänster. Du kan dessutom göra dem när du har tid och lust. Öppettider och annan tillgänglighet begränsar dig inte som tidigare. Egentligen är det för bra för att vara sant!

Hur gör du?

Mobilt bank-ID kan beställas på tre olika sätt:

 • Ladda ned säkerhetsappen ”BankID” från Appstore (Appletelefoner) eller Google play (Androidtelefoner)
 • Beställ mobilt bank-ID i mobilbanken, i internetbanken och på bankkontoret. Följ instruktionerna, det brukar inte vara så besvärligt.

Jag kan lova dig att en helt ny värld kommer att öppna sig för dig!

Skaffa dig en härlig vecka!

Magnus

Senaste inläggen.