Blogg
Magnus Bromark
Kategori. Aktiemarknad

Nu är det inte lätt…

För dig som har pengar över att placera är det inte så lätt att hitta avkastning som känns någorlunda säker idag. Räntorna har fortsatt sin grund i en negativ styrränta och där även de flesta räntor på längre sikt är på minussidan. Genom att de flesta tror på en ränteuppgång under det närmaste ett till ett och ett halvt år är rekommendation om räntefonder mycket tveksam. Risken finns då för negativ avkastning. Ska man hitta avkastning på räntemarknaden måste man höja sin risk där företagsobligationer blivit mer ”i ropet”. Då (för att kunna placera i företagsobligationer) krävs dock stor egen kunskap och insikt.

Aktiemarknaden då?

Det finns det som talar för en fortsatt stigande aktiemarknad, men det finns också orosmoln.

Tillväxten är bra vilket talar för goda vinster under 2017. Kurserna är överlag högt värderade utifrån historiska resultat men det finns möjligheter kvar. Konjunkturen talar alltså för möjlighet för ökande kurser men vissa andra risker talar emot:

 • Oron kring Nordkorea. Det är ju i princip omöjligt att uttala sig om hur stor risk vi ser för en krigsliknande situation, men inträffar den är sannolikheten nästan 100% att aktiekurserna går ned. En sådan nedgång brukar träffa i princip alla aktietyper och marknader.
 • Kronans styrka. Kronan har stärkts och många tror att den kommer att fortsätta stärkas. Detta bl.a. mot bakgrund av vår starka ekonomi. Normalt är detta inte gynnsamt för aktiekurserna i Sverige. Dessutom blir ju utländska placeringar i till exempel Euro och Dollar mindre värda när de växlas tillbaka till kronor.

Vad händer?

Vi kan se att många placerare ger sig på större risker i jakten på att hitta avkastning. Vi ser också nya aktörer som ger erbjudanden som känns ”för bra för att vara sanna”. Min erfarenhet säger mig att de också ofta är det. Det finns ofta risker i dem som inte tydligt framgår, vi ser just nu oklarheter kring 24Money och tidigare för Allra.

Hur kan man tänka?

Rekommendationen är att hålla huvudet kallt. Visst kan du ta vissa risker med delar av ditt kapital. Kanske då i aktier eller liknande. Får du ett upplägg med ”garantier” om hög avkastning, ifrågasätt och be gärna någon att dubbelkolla. Möjlighet till säker avkastning har nog aldrig varit så låg som nu. Kanske ser situationen annorlunda ut 2018. Boka in dig på en rådgivning och gå igenom dina möjligheter.

Om en vecka!!

Magnus

Usch och fy för aktier, eller?

Nu är det inte kul att ha sina pengar placerade i aktier eller aktiefonder! Nedgången fortsätter – med korta stopp – och många prognoser är negativa. Vi ser några anledningar till nedgången:

 

 • Omsvängningen i Kina. Från tillväxt till stagnation och inriktat mot mer konsumtion, dvs nya mönster. Manipulerade börser, banker med stora oreglerade fordringar.
 • Råvarupriser (främst oljan) som faller. Pressar i många led och gör dessutom att flera oljeproducerande länder tvingas lösa upp reserver som de byggt upp. Ofta består reserverna av aktieplaceringar. Risken för nya konflikter uppstår för regeringar som kommer i kläm.
 • Terrorhoten – risken för en global konflikt. Flyktingströmmar i kölvattnet.
 • Osäkerhet i västvärlden. USA är på väg men har varit ”dopat” under lång tid. Har presidentval på ingång. Europa har en mycket splittrad bild där t.ex. Grekland långt ifrån har en frisk ekonomi.

 

magnus

 

Dessutom finns det få alternativ om man inte är beredd att ta stora risker. Vi kan se ”fiffiga” upplägg som ger ”garanterad avkastning” på 5-10% ute på marknaden igen. Naturligtvis finns ingen reell garanti bakom dessa.

 

Vad kan man göra – vad kan man förvänta sig?

Först och främst måste vi nog alla sänka förväntningarna på avkastning ett tag framöver. Riskfri ränta är ju negativ. Ska vi få avkastning, måste vi ta risk i någon form. Börsen har ju fallit rejält sedan en tid. Från sommaren 2015 har index fallit med mer än 20%. Många tror att det inte är över ännu. Att månadsspara kan ge ”billiga” andelar om man kan se sparandet på flera års sikt. Har man inte denna horisont kan valet falla på att ligga med likviditet (alltså på konto) till situationen klarnat något.

 

Jag rekommenderar att du talar med din rådgivare om du är osäker på hur du ska göra. Jag lägger in en graf som visar hur aktiemarknaden har sett ut under 2000-talet. Den ger ändå en bild över att aktiekurser går upp och ned och att det ofta är mycket svårt att pricka precis rätt…

 

/Magnus

 

Skakningar på marknaden

Uppgången på aktiemarknaden bröts ganska tvärt i slutet av april. Det var inte helt oväntat och kanske någonstans ”bra” då marknaden för aktier är långt ifrån riskfri. Vi har ju under de senaste 4-5 åren haft en stadig tillväxt på aktiemarknaden understödd av lägre och lägre räntor, av interventioner från riksbanker runt om i världen, samt via höga förväntningar från analytiker och placerare.

 

Bakomliggande tillväxt i företagen har inte alltid speglat aktiemarknadens uppgång. Resultatet har blivit en marknad som är högre värderad och därmed – allt annat lika – får en högre inneboende risk för bakslag.

 

index

 

 

Ovan ser ni hur det stora indexet på Stockholmsbörsen rört sig den senaste månaden. Vi ser en uppgång med dryga 6% och sedan en nedgång på lika mycket. Är detta början på en omvärdering?

 

Svaret är naturligtvis att: Det vet ingen!

 

Det man får nöja sig med är att

 • Aktiemarknaden är relativt och historiskt sett högt värderad.
 • Uppgången har pågått en längre tid.

–          Vi har fått se några rapporter som har varit sämre än förväntat.

 

Men också att

 • Räntorna är fortsatt låga.
 • Alternativen är mycket begränsade.

–          Vi ser ett stort inflöde av nytt kapital.

 

Rådet kring aktiemarknaden blir därför:

 • Du som redan är inne och placerar i aktier eller fonder (med aktier): Var lite uppmärksam. Följ nyheterna med lite tätare mellanrum. Ta gärna kontakt med din bankkontakt om du känner dig osäker.

–          Du som tänker gå in nu: Spara främst via månadssparande i fonder. Resonera med din bankkontakt vilken fond som kan vara lämplig. Att sätta in en klumpsumma med kort tidsperspektiv och starta nu är sannolikt rätt hög risk. Vill du köpa aktier; gör en noggrann analys av företaget och aktieutvecklingen först.

 

En sak till: Historisk avkastning är ingen garanterad vägledning för framtiden!

 

/Magnus

 

 

Senaste inläggen.