Blogg
Magnus Bromark

Dags att binda lånen?

Räntorna förväntas stiga under de närmaste 2 åren. Det finns en del frågor här; Hur mycket stiger dem? Stiger kort eller lång ränta? Hur ska man agera? Jag gör ett försök att grunda för ett beslut. Idag har de flesta rörliga lån. Det har också varit det bästa valet under de senaste åren. Genom att inflationen envist stannat under 2% har inte heller de långa räntorna stigit. De långa räntorna (alltså perioder över ett år) påverkas mer av de förväntningar som finns på kommande inflation.

Hur ser priserna ut idag?

Idag skiljer det ungefär 0,4% (40 räntepunkter) mellan rörlig ränta och 5-årig ränta. Den skillnaden förväntas öka. Anledningen är att marknaden förväntar sig att inflationen ska öka vilket pressar upp räntor och då ökar de längre räntorna mest. Som exempel tar vi prognos per 2019-12-31, alltså drygt 1,5 år framåt:

  • Rörlig ränta förväntas öka med 0,75 – 1%.
  • 5 årig ränta förväntas öka med 1,5 – 1,7%.

Stämmer prognosen så är skillnaden mellan rörlig och fast ränta 1,15 – 1,4% istället för 0,4% om 1,5 år. Slutsatsen kan vara; Om man funderar på att binda kan det vara läge nu.

Hur troligt är det?

En klok person sa till mig: ”Det är alltid svårt med prognoser, speciellt de som rör framtiden.” Naturligtvis finns en rad möjliga felkällor, vi har ett osäkert valresultat framför oss som kan lamslå svåra politiska beslut, vi har ett bekymmer med ett möjligt handelskrig mellan Europa och USA bland mycket annat som kan påverka.

Hur ska man göra?

Alla beslut om sin egen ekonomi måste grunda sig i vilka marginaler som finns och säkerheten i dessa. Har man goda marginaler kanske inte du måste agera. Är marginalerna mindre eller mer osäkra kan det vara klokt att resonera med en rådgivare. Här bör man fundera lite allmänt brett kring om familjen ska utökas, om större renoveringsbehov finns, om jobbet känns säkert osv.

Svaret är alltså: Är du osäker, kontakta din rådgivare!

Magnus

Senaste inläggen.