Blogg
Magnus Bromark

Vad händer med bopriserna?

Ni har nog alla hört om att priserna på bostäder faller. De har också fallit under en tid.

Frågorna är många…

Faller priserna lika mycket överallt?

Är det samma fall på bostadsrätt och villa?

Hur ser det ut framöver?

Jag ska försöka svara på dessa frågor, men det finns en del men…

Först och främst: Storleken på det ”riktiga” prisfallet är lite osäkert. Antalen försäljningar har dels minskat till antal, dels tas många objekt bort efter en tid till salu. Det sista innebär sannolikt att prisfallet ”egentligen” är större. Många säljare avvaktar om de inte får betalt så mycket som de begär och ”prisfallet” syns inte i statistiken.

Prisfallet verkar vara främst i och omkring de ”tre stora”, dvs Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan i vårt område se större effekter i Upplands-Bro, lite mindre i Håbo och ganska små i Enköping. Dels beror detta på avståndet till Stockholm men också på att andelen bostadsrätter är större ju närmare Stockholm man kommer.

Det stora prisfallet har således varit för bostadsrätter och i synnerhet för nya föreningar, alltså nybyggnationer. För äldre bostadsrättsföreningar är fallet mindre. Ofta har dessa en god ekonomi efter de senaste årens låga räntor. För villor har fallet också varit mindre och även här är fallet större i de tre storstäderna. Det finns statistik som visar att orter under 75 000 innevånare och utanför storstadsområden inte haft något prisfall överhuvudtaget.

Framåt då?

Byggnationerna kommer att minska och troligen ganska tvärt. Det borde stoppa prisfallet då utbud och efterfrågan utjämnas. Just nu är balansen inte optimal i Uppsala, Stockholm, Örebro mfl. Dock finns tveksamhet för nyare bostadsrättsföreningar med svag ekonomi. Många gånger avsätts allt för lite pengar för löpande underhåll och amorteringar. Dessutom blir föreningarna ganska snart mycket räntekänsliga (alltså problem om räntorna stiger).

Mitt råd

Om ni ska köpa i en nyproducerad förening – prata först med er rådgivare på banken. Det kan vara ok att köpa men det är viktigt att veta vad som kan hända. I övrigt är det för tillfället ”köparens marknad” där det går att pruta för att göra en god affär på sikt. Ta dock höjd för stigande räntor på 2-4 års sikt. Kanske klokt att räkna på en högre ränta och sätta av mellanskillnaden på ett konto?

Ps: Bloggen fyller 4 år! Grattis 🙂

Magnus

Senaste inläggen.