Blogg
Magnus Bromark

Lite rörigt just nu…

Efter flera års nästan oavbruten uppgång på börserna börjar det kärva lite. Som jag ser det är det en blandning av både psykologiska ekonomiska och politiska faktorer.

Ekonomisk faktor
börjar fler fundera på om den amerikanska ekonomin börjar gå mot överhettning och därmed ökande inflation med bland annat stigande räntor. Vad innebär det för prisbalanserna i världen, vad innebär det för den tungt skuldsatta amerikanska staten etc. Många anser också att börskurserna är högt prissatta som det är efter många års uppgång.

Politisk faktor
Sedan har vi den politiska miljön som börjar kännas snårig. Det reses tullar, man kastar ut ambassadörer och språkbruket är allmänt ganska hotfullt.

Vad händer?
Resultatet på börsen (som ju inte gillar osäkerhet) är att volatiliteten ökar markant. Vad menar jag då med det?

Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången. Så här ser det ut om vi tittar på volatiliteten på världens börser under senaste året:

 

Bilden visar att januari – mars 2018 har mycket större svängningar än tidigare period.

Rekommendation
Håll dig informerad! Har du pengar på börsen och du behöver dem snart behöver du se till att vara mycket informerad.
Ta gärna kontakt med din rådgivare och gå igenom just din situation.

/Magnus

 

Senaste inläggen.