Blogg
Magnus Bromark

Aktiv eller passiv

Det pågår en ständig debatt mellan om det är bättre med aktiv eller passiv förvaltning av sina placeringar. Med aktiv menas att det finns en eller flera förvaltare som letar efter det bästa alternativet just nu. Med passiv räknas indexfonder eller robotförvaltning, alltså förvaltning utan direkt personlig inblandning. Vi kan börja med att säga att, det är inte så lätt att avgöra vad som är bäst. Det beror bland annat på…

  • Tidsperiod: Beroende på hur lång tid man jämför kan man ”bevisa” att man har rätt. Ser man på enbart på 2017 har indexfonder i Sverige stor andel H&M och Ericsson vilket belastat fonderna hårt. Detta har resulterat till en lägre avkastning än de flesta motsvarande aktivt förvaltade fonder.
  • Risk: Vilken risk tar fonden? Ju högre risktagande (till exempel aktier i mindre företag) desto större möjlighet till avkastning, men också risk till större nedgång. Detta mått bör definitivt vägas in när man ska placera.
  • Hög- eller lågkonjunktur: Teorin säger att aktivt förvaltade fonder är bättre i en konjunkturnedgång och passiv ska vara bättre i en uppgång. Det finns dock en hel del håligheter i detta resonemang. Ofta är aktivt förvaltade bättre i en nedgång då man väljer bort konjunkturkänsliga aktier.
  • Kostnader: Jämförelseindex har inga kostnader. Fonder har kostnader för förvaltningen och en kostnadsnackdel från första dagen. Du kan inte heller handla helt gratis oavsett hur du gör. Har låga kostnader ett fast samband med avkastning? Ibland ja, ibland nej.
  • Jämförelsebas: Det går alltid att jämföra ”äpplen och päron” för att bevisa sin egen tes. Många fonder spänner över många marknader och tillgångsslag och låter sig egentligen inte jämföras med något annat, oavsett vad som sägs.
  • Hållbarhetsfaktor: Vill du ha ett hållbart placeringsalternativ? Då funkar indexfonderna dåligt. Det finns idag KRAV-märkta fonder där man valt bort eller valt till vissa aktier som har en tydlig profil för ett hållbart samhälle. Sannolikt kommer det inom en snar framtid finnas möjligheter att välja en passiv fond med hållbart innehåll. Idag finns enbart aktiva.
  • Historik och framtid: Kanske den viktigaste! Historisk avkastning säger ganska lite om vad framtida avkastning kommer att bli. Korrelationen (sambandet) är egentligen mycket svag!

Det pågår för närvarande mycket omfattande marknadsföring som hävdar det ena och det andra. Det går att underbygga sin marknadsföring med empiriska studier men det handlar ofta vad man väljer att plocka fram. Känner du dig förvirrad av all marknadsföring rekommenderar jag att du tar kontakt med din rådgivare.

Om en vecka//Magnus

Senaste inläggen.