Blogg
Magnus Bromark

Nu är det inte lätt…

För dig som har pengar över att placera är det inte så lätt att hitta avkastning som känns någorlunda säker idag. Räntorna har fortsatt sin grund i en negativ styrränta och där även de flesta räntor på längre sikt är på minussidan. Genom att de flesta tror på en ränteuppgång under det närmaste ett till ett och ett halvt år är rekommendation om räntefonder mycket tveksam. Risken finns då för negativ avkastning. Ska man hitta avkastning på räntemarknaden måste man höja sin risk där företagsobligationer blivit mer ”i ropet”. Då (för att kunna placera i företagsobligationer) krävs dock stor egen kunskap och insikt.

Aktiemarknaden då?

Det finns det som talar för en fortsatt stigande aktiemarknad, men det finns också orosmoln.

Tillväxten är bra vilket talar för goda vinster under 2017. Kurserna är överlag högt värderade utifrån historiska resultat men det finns möjligheter kvar. Konjunkturen talar alltså för möjlighet för ökande kurser men vissa andra risker talar emot:

  • Oron kring Nordkorea. Det är ju i princip omöjligt att uttala sig om hur stor risk vi ser för en krigsliknande situation, men inträffar den är sannolikheten nästan 100% att aktiekurserna går ned. En sådan nedgång brukar träffa i princip alla aktietyper och marknader.
  • Kronans styrka. Kronan har stärkts och många tror att den kommer att fortsätta stärkas. Detta bl.a. mot bakgrund av vår starka ekonomi. Normalt är detta inte gynnsamt för aktiekurserna i Sverige. Dessutom blir ju utländska placeringar i till exempel Euro och Dollar mindre värda när de växlas tillbaka till kronor.

Vad händer?

Vi kan se att många placerare ger sig på större risker i jakten på att hitta avkastning. Vi ser också nya aktörer som ger erbjudanden som känns ”för bra för att vara sanna”. Min erfarenhet säger mig att de också ofta är det. Det finns ofta risker i dem som inte tydligt framgår, vi ser just nu oklarheter kring 24Money och tidigare för Allra.

Hur kan man tänka?

Rekommendationen är att hålla huvudet kallt. Visst kan du ta vissa risker med delar av ditt kapital. Kanske då i aktier eller liknande. Får du ett upplägg med ”garantier” om hög avkastning, ifrågasätt och be gärna någon att dubbelkolla. Möjlighet till säker avkastning har nog aldrig varit så låg som nu. Kanske ser situationen annorlunda ut 2018. Boka in dig på en rådgivning och gå igenom dina möjligheter.

Om en vecka!!

Magnus

Senaste inläggen.