Blogg
Magnus Bromark

Pension = SPAX?

Jag har under de senaste veckorna gått igenom placeringar i olika typer av fonder. Jag har mestadels förklarat aktiefonder, men det finns ju andra fonder. Vanligast är räntefonder – som kan vara kortfristiga eller långfristiga – och blandfonder. Blandfonderna blandar aktieplaceringar med placeringar i ränteplaceringar. Det finns lite olika mixer där. Sedan räntan fallit ned under nollstrecket har ränteplaceringarna minskat kraftigt. Det finns ju mindre incitament i att placera i något man vet inte kan ge så mycket tillbaka. Nu går jag vidare till en placering som är ganska vanlig men som kanske kunde vara ännu vanligare?

Aktieindexobligation – vad är det?

Naturligtvis finns det fler varianter där jag nämner BAS och MAX.

  • BAS innebär att du är garanterad att få tillbaka ditt satsade belopp vid löptidens slut. Har du placerat 10.000 får du tillbaka MINST 10.000. Löptiden är oftast 3-5 år.
  • MAX innebär att du riskerar en bestämd del, oftast 10% av din insats. I stället kan du få högre avkastning än i BAS. Löptiden är densamma som i BAS.

Aktieindexobligation är en konstruerad placering och kallas oftast SPAX. Det är en kombination av optioner och obligationer. Optionerna placeras oftast med viss inriktning, liknande hur fonder riktar sig. Du kan alltså köpa en aktieindexobligation med inriktning Norden, Europa, energiföretag etc.

Fördelar med en aktieindexobligation (SPAX):

  • Låg risk eftersom nominellt belopp är kapitalskyddat.
  • Ta del av aktiemarknadens uppgång utan att insatt kapital minskar.
  • Tillgång till spännande och ibland svåråtkomliga marknader.
  • Lika enkelt som att köpa en aktie, men med lägre risk och oftast längre tidshorisont.

Risker med SPAX

  • Utgivaren av obligationen kan inte betala tillbaka

Röster emot SPAX

  • Priset. En SPAX kostar courtage. Oftast handlar det om cirka 1,5% av beloppet vid köp. Dessutom kan det kosta courtage om man säljer i förtid.
  • Inlåsning. En SPAX löper på 3-5 år vilket kan kännas länge. Dock borde detta inte vara problem vid pensionssparande. Det går normalt att sälja en SPAX när som helst.
  • Stora summor. Normalt är 10.000 kronor lägsta belopp att teckna.

Jag tycker det kan vara värt att fundera om detta med aktieindexobligation (eller SPAX) kan vara en del av just din pension. Prata med din rådgivare så får du veta mer.

Magnus

Senaste inläggen.