Blogg
Magnus Bromark

Priser på bostäder

Fler och fler börjar nu vittna om att ”festen är över” när det gäller prisökning på bostäder. Vi har under många år sett en i princip obruten uppgång som nu bryts. Som vanligt ser vi det först på bostadsrätter och i synnerhet nybyggnationer med en ekonomi i bostadsrättsföreningen som ännu inte byggts upp. De föreningar som har god grundekonomi klarar sig bättre då risken för avgiftsförändringar är betydligt lägre om ekonomin är god. För villor kan vi ännu inte se samma tecken ännu. Där är det mer i stadiet, ”tugg i marknaden”, dvs någon som hört att andra inte lyckats sälja eller säljare som tvingats sänka sina anspråk på priset.

 

Varför händer detta?

Vi lever i en marknadsekonomi där efterfrågan och utbud bestämmer marknaden. Efterfrågan har dämpats via två regler från finansinspektionen; dels maximal belåning av köpeskillingen och dels via regler för hur amortering (återbetalning av lån) ska ske. Samtidigt har vi under flera år sett efterfrågan öka via extremt låga räntor. Räntorna har inte ändrats nämnvärt på senare tid. En tredje parameter är att utbudet har ändrats. Det byggs mycket, framförallt bostadsrätter, vilket leder till att efterfrågan möts upp av det ökade utbudet. En fjärde och femte parameter kan vara låg arbetslöshet (god tillförsikt om framtiden) och förväntat högre räntor i framtiden (sämre tillförsikt om framtiden). Allt sammantaget hittar marknaden en ny jämviktsnivå där priset hamnar. Just nu viker priser på nya bostadsrätter och det ”surras” om villamarknaden.

Finansinspektionen vill ytterligare kyla ned marknaderna via ett nytt tillägg i amorteringskravet. Detta innebär att personer som tar stora lån i förhållande till sin inkomst får högre amortering. Förslaget är ute på remiss och beslut ska tas under december. Blir det ett JA här kanske vi kan se ytterligare prisjusteringar.

 

Vad kan du göra?

Allt beror på vilken situation du befinner dig i. Är du rimligt belånad och känner dig säker på att din anställning inte kommer att förändras negativt behöver du inte rusa iväg. Är du i färd med att köpa föreslår jag att du pratar med din rådgivare. Jag vill påminna att det finns försäkringar för arbetslöshet och sjukdom som kan vara bra att se över. Men det gäller ju ”alla”, alltid!

 

Om en vecka!! Magnus

Sparbanken ❤️ UF

Ett trumslag ljuder i den mäktiga universitetsaulan. På de stora skärmarna står uppmaningen ”Klappa händerna hårt en gång efter nästa trumslag”. Hela publiken, bestående av UF-lärare, 1200 elever, samarbetspartners från näringslivet och tidigare UF alumner, alla från Uppsala län är genast med på noterna. Trummans slag ökar i hastighet och snart uppstår något som nära nog kan liknas vid Islands ”vulkanen” i fotbollsEM 2016, detta blir startskottet för årets UF kick-off i Uppsala län.

 

 

Årets UF-företagare, Alva Rytterbro från Enköping, inspirerade tillsammans med Anton Hegart från Ung Företagsamhet och levererade en kick off i världsklass under gårdagen. Leo Razzaks briljerade när han delade sina egna upplevelser under rubriken ”Om att aldrig ge upp”. Leo återkom hela tiden till upptäckten av det faktum att det bara är han själv som kan påverka framtiden genom sina egna val. Dessa tre eldsjälar gav oss verkligen känslan av att man som Ung Företagare nu har sitt livs chans!

 

Även vi fick en stund på scen inför hela detta härliga gäng och vårt budskap var tydligt. Vi ser dig som är Ung Företagare och vi tror på DIG, förutsättningarna finns så ta chansen, men det är bara du som kan göra något bra av detta.

 

 

Sparbanken i Enköping är mycket stolta över att vara partners till Ung företagsamhet och bakgrunden till att vi satsar så mycket kraft, tid och pengar är att vi är övertygade om UF:s positiva påverkan. Vi är övertygade om att vi behöver en hög, jämn och kvalitetssäkrad ström av unga personer med entreprenörens egenskaper in i våra samhällen, UF ger möjlighet till detta.

STORT tack Ung Företagsamhet för att vi får vara med i ert samarbete och för den fantastiska gårdagen!

Gästskribent

Anna Lygnegård

Höjd skatt på ISK

Regeringen har presenterat sin höstbudget där de ekonomiskt svaga får anses vara vinnare. Bedömare har pekat ut pensionärer, barnfamiljer, studenter och sjukskrivna som de som får ta del av det utrymme regeringen vill fördela. Det finns också en viss omfördelning inom företag som inte fått samma utrymme. Genom att skatten för kapitalförsäkringar höjs försvinner en del av den upparbetade pensionen till skatt. Man har också aviserat yrkesutbildning på yrkesvux och yrkeshögskolan som ska bidra till att få in rätt folk på arbetsmarknaden.

Naturligtvis finns röster för och emot, det handlar nog främst om vilken politisk övertygelse man har. En försämring som ändå är värd att stanna till på är den föreslagna höjningen av skatten vid sparande på investeringssparkonto (ISK). Höjningen föreslås vara en procentenhet. ISK har varit en av de populäraste sparprodukterna både hos oss och i andra banker sedan det infördes. Anledningen till populariteten är bland annat;

 • Enkelhet. Du slipper deklarera dina transaktioner för aktier och andelar. En schablonskatt på ditt sparande dras.
 • Billigt. Ingen specifik kostnad för kontot.
 • Skattefördel. Låg beskattning som utgår från statslåneräntan. Normalt hade nog detta inte varit en så stor fördel men genom det extrema ränteläget så blev det kanske ”för bra”?

Jag hoppas nu att kritikerna inte får rätt när det gäller ISK. De menar att det är fel signal som skickas till pensionsspararna. Våra pensioner kommer troligen att vara betydligt lägre i framtiden i förhållande till vår lön än vad vi sett historiskt. Bland annat det låga ränteläget bidrar tydligt till detta. Avkastningen blir helt enkelt för låg för att ge en god pension. Antagandet om högre medelålder är ett annat skäl till mer ”utspädd” pension.

När införs den?

Om regeringen får ett JA på sin budget införs åtgärderna löpande från och med 2018-01-01.

Hur kan du som sparar i ISK tänka då?

Vi har alla våra individuella situationer men jag tycker fortfarande att sparande via ISK är tillräckligt gynnsamt. Det finns helt enkelt få bättre alternativ. Kanske bör man lite extra fundera över viktning och tidshorisont i sparandet. Kanske bör du ta mer risk? Kanske är det andra justeringar som behövs. Som vanligt är det klokt om du tar kontakt med din rådgivare för att gå igenom.

Om en vecka//Magnus

Nu är det inte lätt…

För dig som har pengar över att placera är det inte så lätt att hitta avkastning som känns någorlunda säker idag. Räntorna har fortsatt sin grund i en negativ styrränta och där även de flesta räntor på längre sikt är på minussidan. Genom att de flesta tror på en ränteuppgång under det närmaste ett till ett och ett halvt år är rekommendation om räntefonder mycket tveksam. Risken finns då för negativ avkastning. Ska man hitta avkastning på räntemarknaden måste man höja sin risk där företagsobligationer blivit mer ”i ropet”. Då (för att kunna placera i företagsobligationer) krävs dock stor egen kunskap och insikt.

Aktiemarknaden då?

Det finns det som talar för en fortsatt stigande aktiemarknad, men det finns också orosmoln.

Tillväxten är bra vilket talar för goda vinster under 2017. Kurserna är överlag högt värderade utifrån historiska resultat men det finns möjligheter kvar. Konjunkturen talar alltså för möjlighet för ökande kurser men vissa andra risker talar emot:

 • Oron kring Nordkorea. Det är ju i princip omöjligt att uttala sig om hur stor risk vi ser för en krigsliknande situation, men inträffar den är sannolikheten nästan 100% att aktiekurserna går ned. En sådan nedgång brukar träffa i princip alla aktietyper och marknader.
 • Kronans styrka. Kronan har stärkts och många tror att den kommer att fortsätta stärkas. Detta bl.a. mot bakgrund av vår starka ekonomi. Normalt är detta inte gynnsamt för aktiekurserna i Sverige. Dessutom blir ju utländska placeringar i till exempel Euro och Dollar mindre värda när de växlas tillbaka till kronor.

Vad händer?

Vi kan se att många placerare ger sig på större risker i jakten på att hitta avkastning. Vi ser också nya aktörer som ger erbjudanden som känns ”för bra för att vara sanna”. Min erfarenhet säger mig att de också ofta är det. Det finns ofta risker i dem som inte tydligt framgår, vi ser just nu oklarheter kring 24Money och tidigare för Allra.

Hur kan man tänka?

Rekommendationen är att hålla huvudet kallt. Visst kan du ta vissa risker med delar av ditt kapital. Kanske då i aktier eller liknande. Får du ett upplägg med ”garantier” om hög avkastning, ifrågasätt och be gärna någon att dubbelkolla. Möjlighet till säker avkastning har nog aldrig varit så låg som nu. Kanske ser situationen annorlunda ut 2018. Boka in dig på en rådgivning och gå igenom dina möjligheter.

Om en vecka!!

Magnus

Nästa år, då ska det bli ”lyxsemester”!

Semesterperioden är slut för de flesta. Nu är det jobb (eller studier) som gäller till juni – juli 2018. Kanske med avbrott för ledighet under novemberlovet o/e i juletid.

Det som de flesta av oss har gemensamt just nu är: Många härliga minnen samtidigt som det är ganska tomt i plånboken. En del av oss har också satt sig i skuld för att hantera alla önskningar för semestern. Gäller det sistnämnda dig, gör snabbt en avbetalningsplan.

Gräv där du står!

Vi kan inte göra så mycket åt det som hänt men det är hyggligt lätt att påverka det som ska komma om cirka 11 månader, alltså nästa års semester. Så här kan du tänka:

 1. Kolla hur dyr årets semester blev. Du kanske betalade det mesta med kreditkort. Då har du en bra sammanställning över kostnaderna på fakturan. Annars funkar ju kontoutdraget bra.
 2. Den kostnad du får fram delar du på 11 delar. Har årets semester kostat 10-12.000 kronor bör du sätta av ungefär 1.000 kronor per månad för att inte hamna i en knepig sits om 12 månader.
 3. Ordna en överföring till ett nytt konto som du döper till ”semester 2018”. Sätt överföringen att går dagen efter du får din lön. Då märker du inte så mycket.
 4. Försök att inte ”nalla” på kontot under året.
 5. Juni 2018: Semestern är till största del betald. Det är lyxigt!

Gör det – och gör det nu!!!

Som fotnot kan jag tillägga. Ett konto har i dagsläget ingen eller en mycket låg räntesats. Det är dock i princip ett helt riskfritt sparande. Du kan naturligtvis starta ett fondkonto men detta innebär alltid att du tar en viss risk. På 11 månaders sikt (det vill säga kort tid) och med tydligt slutmål (semester 2018) är rekommendationen att ta mycket låg risk.

Känner du dig osäker på hur du ska göra rekommenderar jag att du pratar med din rådgivare.

Om en vecka tar vi nya tag!

Magnus

Tillbaka!

Efter en skön – men kanske inte enbart avkopplande semester – är jag tillbaka. Många 100-mil i bil blev det.

Inga försäkringar har behövt utnyttjas, korten har fungerat, men lite stödköp av kontanter behövdes på några få ställen. Jag konstaterar att kontantsamhället är på ”utdöende” även på andra ställen. I Sverige är det numer ganska vanligt med skylten ”Kontantfri butik/Restaurang” vilket ger ett nytt beteende. Jag har också förstått att vi (svenska folket alltså) fortsätter att skuldsätta oss på ett sätt som nog inte alltid är så smart.

Snackisar i övrigt

 1. Börsen har fått sig en ”känga” under juli. Först fanns oro för konjunkturen som ju varit god mot aktieplacerare i ganska många år nu. När denna oro lugnade sig blev ju Trump sur på Jung-On med ett ordkrig som hitintills enda resultat. Naturligtvis oroar dessa något impulsiva herrar världens placerare och kurserna på aktier har fallit, medan priset (och efterfrågan) på t.ex. guld har ökat.

 

Ovan ser ni graf på svenska aktiekurser vecka 29 till vecka 32. Ned med 5% sedan toppen :-(. Nu finns alltså en politisk risk i spelet. Otroligt svårt att sia om hur detta ska sluta, men oroande är det. Blir det en konflikt dras sannolikt Sydkorea med, liksom Japan och Kina. Dessa länder är storspelare både vad gäller import och export för stora varugrupper. Då blir det riktigt kännbart!!!

 1. Andra stora snackisar under sommaren verkar annars ha varit Transportstyrelsen med bristande kontroll och rapportering (undrar hur det där gick till egentligen), det har varit om Anders Borg, med i sig få förstahandsuppgifter (det kan aldrig vara OK att bete sig så – hoppas han får vård) och IK Sirius som fortsätter att forsa fram. Någon expert sa innan sommaren att ”nu är det slutlekt för Sirius” men oj så fel hen hade. Kul för Uppsala! Just ja, Sarah Sjöström äger!!

Hörs om en vecka!
Magnus

Resumé våren 2017

Denna blogg blir lite blandad. Jag antar att de flesta redan är på semester och jag tänkte ansluta till den skaran till helgen. Jag hoppas du tagit till dig av bloggarna under våren. Då har du till exempel:

 • Skaffat Swish (liksom 5,5 miljoner andra svenskar) för smidiga betalningar.
 • Installerat mobilbanken (inklusive mobilt bank-ID) för många smarta lösningar.
 • Börjat spara vettigt till pensionen. Du kanske också gjort en analys över rimligt utfall av pensionen.
 • Startat ett buffertsparande så att årets semester inte går på kredit. Målet är två månadslöner i buffert.
 • Betalat resan med ditt kreditkort där du sett till att du har en bra kreditlimit för att behålla din handlingsfrihet.
 • Kollat över ditt försäkringsskydd;
  • Bil, villa, hem, fritidshus med rätt (och kanske inte billigaste) försäkring.
  • Olycksfalls-, arbetslöshets-, sjuk- och livförsäkring för att inte behöva tvär ändra ditt liv ifall något oförutsett händer (det är sällan man kan förutse sjukdom eller olyckor).
 • Om du har lånat pengar har du frågat runt och fått ett bra lån där räntan inte är tvåsiffrig och där amorteringen gör att du vet när du är klar med lånet.
 • Du har tittat över eventuella huslån och börjat fundera om det snart är dags att binda delar av lånet. De flesta prognoser pekar på högre räntor även om det inte verkar ske med racerfart.

Är det ”check” på dessa punkter kan du nog passa på att njuta av sommaren. Jag läste vad underbara Christina Stielli påpekade: ”Gör ingenting de första dagarna på semestern”. Jag vet att det inte brukar funka så bra för mig med den taktiken men kanske går det bättre för dig. Trevlig sommar!//Magnus

Mer sommarfrågor; Har du koll på kortet?

Nyss hemkommen från Freiburg (Tyskland) där jag inte behövt använda någon av mina försäkringar men en hel del av mina kontanter. Visste ni att stora parkeringshus, vissa restauranger mm fortfarande bara hanterar kontanter? Så är det i alla fall, även om det blir ”bättre” för varje dag.

Vad kunde jag ha råkat ut för som gjort att jag behövt försäkringen?

 • Kortet försvinner: Via försäkring (oftast på kortet) kan du få ut nödkontanter så att resan kan fortsätta.
 • Hyrbilen skadas: Parkeringsgaragen i Europa är oftast ganska trånga. Det är lätt att slå i väggar, räcken, refuger, tak mm. Ofta finns det skydd via kortet om detta inträffar (självriskeliminering).
 • Bagaget kommer inte fram: Via kortet finns möjlighet till ersättning för försenat bagage så att du kan köpa in kläder och hygienartiklar. Med dagens regler kan man oftast inte ta med necessären i handbagaget…
 • Du tvingas ställa in resan: Om du eller någon i ditt sällskap blir sjuk kan du få ersättning.

I ovanstående fall krävs oftast att du betalar resan – helt eller delvis – med ditt kort. Normalt sett har kreditkortet de bästa försäkringarna så välj gärna att betala resan med detta kort. Bra också om du kollar vilken limit du har (dvs hur mycket du kan handla för). Många gånger förhandspärras pengar (reserveras) när du till exempel hyr bil. Har du för liten limit på kortet går det inte att använda. Passa också på att prata igenom skyddet på just ditt korteme med din rådgivare så kanske detta räddar just din semester!

Ps. Bodensee i södra Tyskland kan varmt rekommenderas. Ds

Magnus

 

Snart semester?

Jag kommer i några bloggar framöver ta upp ”typiska semesterfrågor” såsom kontanter, kort, försäkringar mm. Den första rör kontanter och utlandsresa.

Hitta kontanter!

Du lever i ett land (Sverige) där kontanternas storhetstid sedan några år är bakom oss. Detta faktum är inte lika definitivt om du åker utomlands. I de nordiska länderna fungerar det bra men rör du dig vidare så kan situationen vara helt annorlunda. Fortfarande gäller kontanter som första betalmedel och det kan ibland vara svårigheter att få betala med kort. Kolla upp lite i förväg och ta med dig kontanter eller möjlighet att ta ut kontanter (via kort) på resan. Mastercard har en app som heter ”ATM-hunter” som ger dig information om närmaste uttagsautomat. Kan vara bra att ladda ned innan du åker.

Vilken valuta ska jag välja?

När du tar ut kontanter eller betalar online utomlands får du en fråga om du vill betala i landets valuta eller i kronor. Vår rekommendation är att använda landets valuta för senare omväxling. Visst, du tar risken på att kursen förändras till din nackdel tills du kommit hem men betänk att varje ställe som du handlar på eller tar ut pengarna ifrån har rätt att sätta sin egen kurs på dina svenska kronor. Den svenska kronan är stor i Sverige men inte det som de flesta länder skriker efter… Ta den enkla vägen och betala i landets valuta för senare växling via ditt kortbolag. (Även dessa sätter ju egna kurser men de är rätt tydligt uppstyrda).

Jag tänker i alla fall växla till mig några euro inför resan till Emma i Freiburg 🙂
Magnus

Många vill – få gör det!

Rubriken syftar på en undersökning om att starta företag som Swedbank och Sparbankerna har genomfört. Undersökningen visar att 31% av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att starta ett företag men att endast 20% faktiskt planerar att göra det.

Min reflektion var egentligen tvådelad:

 • 31% säger att de kan tänka sig att starta företag. Det tycker jag låter bra. 3 av 10 känns egentligen ganska ok även om jag hade hoppats på lite mer.
 • Glappet mellan 31% och 20% (alltså mellan de som kan tänka sig och de som ska) är för stort. Vad är bakgrunden till glappet egentligen?

Glappet består av främst dessa fyra skäl:

 1. Har ingen klar idé att förverkliga.
 2. Osäker om min idé är så lönsam att jag klarar mig.
 3. Vill inte lämna trygg anställning.
 4. Verkar krångligt.

Sverige behöver entreprenörer. Det är grunden till vårt fortsatta välstånd och ger möjlighet till fortsatt god välfärd. I det fall strömmen av entreprenörer skulle avta är det början på ett samhälle som snabbt tappar fart och kraft. Jag hävdar med ganska många år bakom mig att vi gemensamt måste hjälpa våra unga att våga ta steget. Mer än 50% av ”glappet” ovan grundar sig på osäkerhet.

Vårt sätt att stötta en fortsatt ström av entreprenörer är främst:

 • Stöd till Ung Företagsamhet. Det är en fantastisk kraft som bygger både mod och kreativitet. Här tror vi att många av morgondagens entreprenörer tränas för första gången.
 • Utbildad personal på bankkontoren som kan ta personliga möten, som kan ge råd, förse med rätt betalnings- och försäkringstjänster samt försörja med lån och krediter.

Kan vi hoppas att samma undersökning om 3-5 år kommer att visa att det är 4 av 10 som både vill och vågar? Åtminstone jag hoppas!

Om en vecka//Magnus

Senaste inläggen.
Tillbaka! 15 Aug