Blogg
Jessika Roswall

Var tog den ansvarfulla politiken vägen?

Igår kväll var det kommunfullmäktige i Enköping och en majoritet bestående av socialdemokrater, nystart, miljöpartister och vänsterpartister röstade för förslaget att kommunen ska köpa den så kallade ”stattomten” för 11,6 miljoner kronor. Till detta ska läggas en kostnad om minst 12,8 miljoner som är den lägsta uppskattade kostnaden för de arkeologiska utgrävningar som måste göras. Det finns dessutom från den styrande minoriteten ingen plan för vad kommunen ska ha tomten till. För mig är detta helt obegripligt och helt fel väg att gå. Beslutet måste dessutom ses i sammanhanget att kommunen beslutat om flera stora investeringar (bl a badhus och ishall). Jag känner en oro inför framtiden för enköpingsborna, vi står som alla andra kommuner i Sverige inför stora utmaningar och då gäller det att föra en ansvarsfull politik.

Och idag, dagen efter det beklagliga beslutet i kommunfullmäktige, presenterar Finansministern regeringens budget. Jag kan konstatera att regeringen i högkonjunktur lånar pengar till nya reformer och presenterar en budget med underskott. Istället för att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att hantera problemen med arbetsmarknaden och integrationen höjer man skatter på arbete och ökar bidragen. Det är inte vad enköpingsborna behöver och sammantaget är det illa att såväl den styrande minoriteten i Enköpings kommun och Sveriges regering använder pengar man inte har. Oansvarsfullt var ordet.  

 

Senaste inläggen.
Nudging 21 Apr
Nytt utskott 30 Mar