Blogg
Jessika Roswall

Låt folk få heta vad de vill!

image

 

För en tid sedan kunde vi läsa i tidningarna om de problem som Laila Bagge stött på när hon ville byta tillbaka till sitt gamla namn Bagge, eller giftasnamn som det kallas, men som Skatteverket sa nej till. När hon gifte sig med Niclas Wahlgren tog hon nämligen sin makes namn som efternamn och Bagge blev därmed ett mellannamn. I Sverige är det nämligen inte tillåtet att ha dubbla efternamn.

Häromdagen träffade vi allianspartier i Civilutskottet Olle Abrahamsson, tidigare rättschef på Justitiedepartementet. Olle har lett många utredningar men senast var han ordförande i den parlamentariska namnlagskommittén som sommaren 2013 lämnade förslag på en ny lag om personnamn. Det finns många saker att skriva om nuvarande namnlag, men sammanfattningsvis är det som Laila Bagge uttryckte det ”Året är 2015, låt mig få heta vad jag vill”. Skulle det som kommittén kom fram till och föreslagit ha varit lag idag så hade Laila Bagge inte haft några som helst problem med att ta tillbaka sitt gamla namn Bagge. Enligt kommitténs förslag ska man nämligen kunna få ha dubbla efternamn. Den enda begränsningen är att man bara ska få ha två efternamn.

Jag tycker att kommitténs förslag är bra av flera olika skäl. Dels eftersom jag delar Laila Bagges uppfattning att man borde kunna få bestämma själv vad man vill heta, men dels också eftersom det skulle kunna ha en liten positiv påverkan på jämställdheten då det idag är så att många par som gifter sig oftare väljer mannens efternamn framför kvinnans.

Förslaget på en ny namnlag innehåller även flera andra förenklingar och liberaliseringar som jag tror skulle vara bra. Min grundinställning är nämligen att människor själva är kapabla att bestämma vad de ska heta, det gäller såväl för- som efternamn.

Det enda sorgliga är dock att trots att utredningen alltså lämnade sina förslag redan sommaren 2013 så har regeringen inte återkommit trots att förslagen också har varit ute på remiss och att de flesta remissinstanser i sina svar var positiva till förslagen i det stora hela. Man kan alltså fråga sig varför det dröjer eftersom detta också var en parlamentarisk kommitté där alla partier i riksdagen fanns representerade och där det endast fanns två reservationer. Jag säger som Laila Bagge. Det är 2015, låt folk heta vad de vill!

Senaste inläggen.
Nudging 21 Apr
Nytt utskott 30 Mar