Blogg
Idrott och föreningsliv
Reflektioner, värdegrunder och vardag

Idrott för alla barn – ja tack!

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. Det är viktigt, speciellt för växande barn och ungdomar, att träna hela kroppen. Men man behöver också träna mentala och sociala egenskaper. Ju fler idrotter barnen får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem.  Att få känna att jag själv kan styra vad jag håller på med gör chanserna större att ett livslångt intresse för idrott utvecklas.

I Enköping och Håbo kommun bedriver Upplands Idrottsförbund, i samverkan med skolornas fritids och idrottsföreningarna, sedan flera år tillbaka projektet Idrottsfritids. Syftet med projektet är att skapa möjlighet för fler barn att hitta glädje, rörelse och hälsa genom idrott. Barnen som går i årskurs 2 får på fritids prova olika idrotter. Ledare från idrottsföreningarna håller i aktiviteterna och målet är att fler barn ska vilja börja träna i föreningarnas ordinarie grupper. Hittills har cirka 2000 barn i Enköping och Håbo kommuner varit med. Vet du något fritids som skulle vilja vara med?

Senaste inläggen.
Hej världen! 27 Feb