Blogg
Idrott och föreningsliv
Reflektioner, värdegrunder och vardag

Fullsatt på årsmötet…eller?

Alla röster i en förening är lika mycket värda, det är det som är demokrati. Hur gör vi då så att fler medlemmar höjer sin stämma och engagera sig i föreningens framtid? Årsmötet är det centrala tillfället där det ska ske men hur stor andel av föreningens medlemmar dyker upp? Och hur många medlemmar vet ens för vem och vad föreningen finns till för? Alla föreningar har stadgar som reglerar det men vem har läst dom? Och går det ens att förstå vad som står? Stadgarna är ju ett avtal mellan de som är medlemmar i en förening och avtalet kan ändras så ofta som medlemmarna vill. Ofta är tyvärr stadgarna skrivna med så krångligt språk att  det till och med är svårt för en föreningsbyråkrat som mig att fatta vad som menas. Men det är verkligen värt besväret att hugga tag i stadgarna och ändra språket till lättläst modern svenska. Bilda en arbetsgrupp som får jobba med att ta fram ett förslag till nya formuleringar i era stadgar. Försök få till en medlemsomröstning om innehållet, kanske i digital form. Jag tycker att det viktigaste att ha med i ert avtal/era stadgar är en beskrivning av vad ni vill med er förening. Vem riktar sig verksamheten till. Vad vill ni erbjuda och varför gör ni det. Vilket förhållningssätt vill ni ska genomsyra föreningen och er verksamhet och vad är värdefullt i er förening.

Senaste inläggen.
Hej världen! 27 Feb