Blogg
Idrott och föreningsliv
Reflektioner, värdegrunder och vardag

Idrott för alla barn – ja tack!

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. Det är viktigt, speciellt för växande barn och ungdomar, att träna hela kroppen. Men man behöver också träna mentala och sociala egenskaper. Ju fler idrotter barnen får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem.  Att få känna att jag själv kan styra vad jag håller på med gör chanserna större att ett livslångt intresse för idrott utvecklas.

I Enköping och Håbo kommun bedriver Upplands Idrottsförbund, i samverkan med skolornas fritids och idrottsföreningarna, sedan flera år tillbaka projektet Idrottsfritids. Syftet med projektet är att skapa möjlighet för fler barn att hitta glädje, rörelse och hälsa genom idrott. Barnen som går i årskurs 2 får på fritids prova olika idrotter. Ledare från idrottsföreningarna håller i aktiviteterna och målet är att fler barn ska vilja börja träna i föreningarnas ordinarie grupper. Hittills har cirka 2000 barn i Enköping och Håbo kommuner varit med. Vet du något fritids som skulle vilja vara med?

Fullsatt på årsmötet…eller?

Alla röster i en förening är lika mycket värda, det är det som är demokrati. Hur gör vi då så att fler medlemmar höjer sin stämma och engagera sig i föreningens framtid? Årsmötet är det centrala tillfället där det ska ske men hur stor andel av föreningens medlemmar dyker upp? Och hur många medlemmar vet ens för vem och vad föreningen finns till för? Alla föreningar har stadgar som reglerar det men vem har läst dom? Och går det ens att förstå vad som står? Stadgarna är ju ett avtal mellan de som är medlemmar i en förening och avtalet kan ändras så ofta som medlemmarna vill. Ofta är tyvärr stadgarna skrivna med så krångligt språk att  det till och med är svårt för en föreningsbyråkrat som mig att fatta vad som menas. Men det är verkligen värt besväret att hugga tag i stadgarna och ändra språket till lättläst modern svenska. Bilda en arbetsgrupp som får jobba med att ta fram ett förslag till nya formuleringar i era stadgar. Försök få till en medlemsomröstning om innehållet, kanske i digital form. Jag tycker att det viktigaste att ha med i ert avtal/era stadgar är en beskrivning av vad ni vill med er förening. Vem riktar sig verksamheten till. Vad vill ni erbjuda och varför gör ni det. Vilket förhållningssätt vill ni ska genomsyra föreningen och er verksamhet och vad är värdefullt i er förening.

Säfva Ridklubb har hittat framgångsnycklarna

Är ungdomar ovilliga att ta ledaruppdrag? Vill unga bara slappa och slippa ifrån ansvar? Nej inte ungdomarna i Säfva Ridklubb i alla fall.

Där sjuder det av initiativ och aktiviteter som ungdomar leder. Vilka framgångsnycklar har Säfva Ridklubb då? Jag är övertygad om att det till stor del beror på att föreningen jobbar efter en tydlig och fungerande strategi. Strategin startar med en tydlig vilja att rekrytera nya barn som ger en naturlig återväxt av unga ledarämnen underifrån. De nya medlemmarna tas omhand av äldre barn/ungdomar som därmed får starta sin ledarbana som positiv förebild. Alla ska kunna hjälpa till och vara till nytta. Klubben har också en karriärstege för ungdomar. Man får börja med att bli skötare, sen stallkompiz, sen stallvärdinna och sen kan man få komma med i ungdomssektionens styrelse US. I US fixar de unga ledarna aktiviteter som t.ex. stallrally, myskväll, tårtbakning, skötarträffar, filmkvällar, blåbärshoppning och lingondressyr. De unga ledarna i US får planera och genomföra alla aktiviteter själva men äldre ledare finns till hands och hjälper till om så behövs. De vuxna visar att dom litar på att ungdomarna har kapacitet och att det är roligt när dom är i stallet.

Har vi verkligen brist på ledare

Ledarna i en förening är den viktigaste grunden för hur verksamheten genomförs och uppfattas av både aktiva, föräldrar, samhället och media. Många föreningar upplever att det är ett stort problem med att hitta ledare för sin verksamhet. Har vi i vårt samhälle idag inte tid eller lust att engagera oss? Nej så är det inte om man ska tro på den forskning som finns på området. Eller kan det bero på att vi inte gör på rätt sätt när vi försöker rekrytera? Här tror jag att det finns mycket att göra. Trender som påverkar föreningarnas möjligheter kan vara; vi flyttar till städerna, kommersialiseringen breder ut sig, individualiseringen ökar och sist men inte minst syns du inte så finns du inte. Vilka utmaningar finns i detta för din förening och hur kan ni göra för att se och ta möjligheter istället för att se problemen?
Jag tror på att väldigt många Enköpings- och Håbobor vill engagera sig och bidra till något som man tror på, finner glädje i och kan identifiera sig med. Den enskilt största möjligheten att hitta nya ledare och funktionärer är att FRÅGA! Ställ frågan personligen och inte allmänt. Se till att ni har en eller gärna flera personer i föreningen som har som sin ledaruppgift att möta medlemmarna och prata med var och en. Föreslå en passande ledaruppgift och fråga om personen kan tänka sig att hjälpa till med den. Största chansen att hitta en ledare är att fråga en av era egna aktiva ungdomar. Min egen erfarenhet är att om ni frågar en tjej på 14 år eller en kille på 15 år och har ett uppdrag som är passande, inspirerande och utvecklande så får ni napp. Ge ledarna förtroende och förutsättningar för att kunna verka för klubbens bästa. Den ledaren har ni sen i många år. Möjligen kan det vara så att ledaren flyttar för att studera eller jobba på annan ort men då fortsätter säkert den ledaren i en annan förening på den orten. Och det är ju bra!
En annan viktig parameter är ju att kunna behålla de ledare ni rekryterat. Se till att ni uppmärksammar ledarna och deras insatser. Fokusera på sånt som ger energi och försök lämna den negativa kepsen hemma. Ge ledarna energi och utveckling i sin roll. Utbildning och fortbildning är energigivande. Även ledarmöten med samtal kring den egna föreningens värderingar och ideologi ger energi. Glöm inte att även de ledare som arbetar i föreningens styrelse behöver energi. Prata med dina ledarkompisar om vad som tillför energi för dig.

 

Rörelse gör ditt barn klokare

Det är en väl dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen. Listan på fördelar med att idrotta kan göras lång. Fysisk aktivitet ger; ökad inlärningsförmåga, stärkt självförtroende, ökat välbefinnande,  bättre koncentrationsförmåga, ökad muskelstyrka och bättre kondition. Idrott och fysisk aktivitet är alltså bra för hjärna och hjärta samtidigt som det är kul.

I Enköping och Håbo finns 71 föreningar med idrottsverksamhet för barn. Där finns ledare som vill leka och träna tillsammans med ditt barn. Det finns även ett flertal andra föreningar som också erbjuder fysiska aktiviteter för barn. Blanda och ge …. barn mår bra av att prova olika aktiviteter och själv få hitta sin idrott.

 

Idrott är bra

Idrott betyder så mycket i så många människors liv. Vi har olika önskan om hur vi vill ha vårt eget idrottande, våra barns idrottande eller hur vi vill uppleva idrott som åskådare. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för mig. Vad kan vara starka drivkrafter för barn? Vad är viktigt ur barns perspektiv? Såklart är det olika för individer oavsett ålder men min erfarenhet säger mig att barn ofta svarar att det är kul med idrott. Kul att lära sig en idrott. Kul att träffa kompisar. För en del barn är det kul att få mäta sig med andra. För andra barn är det kul att få mäta sig med sin egen utveckling. Vad kan du göra för att idrott ska vara kul för alla?

Hej världen!

Välkommen till Idrott och föreningsliv – en blogg på eposten.se

Senaste inläggen.
Hej världen! 27 Feb